Gyorssegítség

Orvosi ügyelet: 
+36 30 113 6733


(munkanapokon 16:00-08:00; hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 0:00 - 24:00)

Önkéntes tűzoltók: +36(30)528-5493

Polgárőrség: +36(30)466-1677

Közvilágítás:
Online hibabajelentő
Telefonon/üzenetrögzítő: +36(80)980-030

Víz- és csatornaszolgáltatás: (TRV Zrt. hibabejelentő): +36(80)205-157

Falugazdász: Horváth Judit +36(30)423-8594 ügyfélfogadási idő: hétfő 8:00-12:00, helyszíne: Sülysápi Polgármesteri Hivatal

Kerti avar égetése

A kerti avar égetése - az országos tiltó szabályozás értelmében - TILOS.Szelektív hulladékgyűjtés

Házhoz menő csomagolási- és zöldhulladék 2023. évi szállítási rend:

Fenyőgyűjtés: január 13. és 27.

 

Házhoz menő csomagolási (szelektív) hulladékgyűjtési időpontok:

2023. július 7.; 21. (pénteki napokon)

2023. augusztus 4.; 18. (pénteki napokon)

2023. szeptember 1.; 15.; 29. (pénteki napokon)

2023. október 13.; 27. (pénteki napokon)

2023. november 10.; 24. (pénteki napokon)

2023. december 8.; 22. (pénteki napokon)

 

 

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés:

2023. július 14.; 28. (pénteki napokon)

2023. augusztus 11.; 25. (pénteki napokon)

2023. szeptember 8.; 22. (pénteki napokon)

2023. október 6.; 20. (pénteki napokon)

2023. november 3.; 17. (pénteki napokon)

2023. december: -

 

 

A DTKH részletes tájékoztatója ide kattintva érhető el.

 KeresőKitüntetettek

Sülysáp díszpolgárai

Sülysáp Város képviselő-testülete Sülysáp Díszpolgára címet adományozhat

a) annak a sülysápi lakosnak, aki politikai, gazdasági, tudományos, kulturális vagy sportélet területén a helyi szinten túlmutató módon kiemelkedőt alkotott, ezzel öregbítve településünk hírnevét,

b) annak a személynek, aki a város lakóinak érdekében végzett hosszantartó, önzetlen, áldozatos munkásságával hozzájárult településünk szellemi, erkölcsi vagy anyagi értékeinek gyarapításához.

Sülysáp díszpolgára kitüntető címet kapott:

1993-ban Szabó András † sülysápi születésű nyugalmazott kanonok,

1994-ben dr. Gáspár István † orvos,

1994-ben Gáspár László, † a Gáspár István Alapítvány megalapítója,

1997-ben Lukács Sándor † tűzoltóparancsnok,

2001-ben Szóró József † helyi vállalkozó,

2003-ban dr. Katona István sülysápi születésű segédpüspök,

2003-ban Kapás József † a helytörténeti gyűjtemény megalapítója,

2006-ban dr. Papp Ágoston † háziorvos,

2009-ben dr. Szegedi László plébános,

2015-ben Prof. dr. Gecsényi Lajos, a Magyar Országos Levéltár nyugalmazott főigazgatója,

2018-ban Dinnyés Árpád † és Dinnyés Árpádné sülysápi házaspár,

2021-ben Dr. Kerekes Sándor fogorvos

 


 

Sülysápért emlékplakett (2011-ig)

A „Sülysápért” plakett bármely területen kiemelkedő tevékenység elismerésére szolgált. 

A plakettet 2001-ben Stumpf István volt kancelláriaminiszter, 2002-ben a Barátság Nyugdíjas Klub és Dr. Bartha Ferenc háziorvos, 2003-ban dr. Papp Ágoston háziorvos, Bacskay Ottóné védőnő, Tengely Zsuzsanna gyermekorvos, 2004-ben Salvári Györgyné körzeti ápoló, 2007-ben Zakar József tűzoltó, 2009-ben pedig László Ferenc, a helyi labdarúgás kiemelkedő gondozója kapta.

 

 Sülysápért Emlékérem (2012-től)

Sülysápért Emlékérem elismerés adományozható

a) annak a személynek, aki településünkön vállalt feladatát hivatástudattal, a köz javát áldozatos és maradandó módon szolgálva látta el a köznevelés, a közszolgálat, a kultúra, az egészségügy, a szociális ellátás, a sport vagy a szellemi, illetve társadalmi élet egyéb területén, így e vonatkozásban példaként állítható Sülysáp közössége elé,

b) annak a közösségnek, amelynek tagjai önkéntes összefogással, hosszabb időn keresztül végeztek a település vagy annak lakói javát szolgáló, szellemi, erkölcsi vagy anyagi értékeit gyarapító tevékenységet.

Sülysápért Emlékérem kitüntetésben részesültek:

2012-ben

 • Zemen Pálné (a köznevelés, valamint Sülysáp helytörténete és a helyi hagyományőrzés terén végzett munkájáért),
 • Csaba János (a Sülysápi Községi Sportkörért végzett több évtizedes, áldozatos munkájáért), valamint
 • Sporléder István (a Sülysápi Községi Sportkörért végzett több évtizedes, áldozatos munkájáért).

2013-ban

 • Korponai Lászlóné (a Barátság Nyugdíjas Klub szervezésében és vezetésében végzett évtizedes áldozatos munkájáért), valamint
 • az Ebadták Amatőr Színjátszó Egyesület (az amatőr színjátszásban, valamint a helyi közösségépítésben és kulturális értékteremtésben végzett többéves munkájáért).

2014-ben

 • az Ihajla Népzenei Együttes (a település kulturális életének rendszeres szolgálata, valamint évtizedes értékteremtő munkája elismeréseként).
 • a Szóró Ipari Kereskedelmi Kft. (a település és a helyi intézmények, közösségek több évre visszanyúló, rendszeres és nagyvonalú támogatásáért).
 • Tápió-Táj Mezőgazdasági Szolgáltató Kft. (a település és a helyi intézmények, közösségek több évre visszanyúló, rendszeres és nagyvonalú támogatásáért).

2015-ben

 • Lányi György (a helyi sportélet, valamint a település közügyeiért végzett több éves áldozatos munkájának elismeréséül),
 • a Sülysápi Nyugdíjas Hagyományőrző Pávakör (a város és annak közösségei részére végzett hagyományőrző és kulturális munkájának, különösen a 2015-ben elnyert országos arany minősítés elismeréséül).

2016-ban

 • Farkas Gáborné, a tápiósülyi betlehemezés hagyományának megőrzése és továbbadása érdekében végzett évtizedes erőfeszítéseiért; a betlehemező gyermekek felkészítésébe fektetett áldozatos és önzetlen munkájáért,
 • Lázár Alexandra, a futás, a labdarúgás és az ökölvívás területén felmutatott kiemelkedő sportteljesítményéért, különös tekintettel a 2016. évben elnyert WBC ifjúsági világbajnoki címére,
 • Szántó Zoltán, a Sancho Pékség hagyománytisztelő
  és magas színvonalú működtetéséért, valamint a helyi önkormányzati és civil rendezvények rendszeres és áldozatos támogatásáért.

 2017-ben
 • Kocsis László, a Szent István templom egyházközségében és a sülysápi rendezvényeken a közösségért végzett többéves önzetlen, áldozatos munkájáért,
 • Papp László, a sülysápi sportéletért és diáksportért, kiemelten a kézilabdázókért évtizedeken át végzett áldozatos munkájáért.
2018-ban
 • Bálint Sándorné, több mint 25 éves óvodavezetői és nevelői szolgálata elismeréseként,
 • Horváth Istvánné, a sülysápi közösségi élet meghatározó tagjaként végzett közösségi szolgálatáért.
 
2019-ben
 • Fülpesi Tibor, a taekwon-do sportágban elért egyéni eredményei, különösen a közelmúltban elért VII. Danos mesteri fokozata elismeréséül, valamint a helyi taekwon-do szakosztály megalapításában és működtetésében végzett áldozatos munkájáért.
2021-ben
 • Dr. Molnár Tímea háziorvos, a koronavírus
  járvány visszaszorításában mutatott kiemelkedő szakmai
  elkötelezettséget tanúsító közreműködéséért.
 • Szántai István, a Tápiósápon álló hősi emlékmű
  létrehozatalában és a méltó emlékezet fenntartásában
  végzett fáradhatatlan munkájáért.
 

 

Sülysápért Díszoklevél (2012-től)

Sülysápért Díszoklevél elismerés adományozható
a) annak a személynek, aki Sülysáp hírnevét növelve kiemelkedő eredményt ért el a tudomány, a kultúra vagy a sport területén,
b) annak a közösségnek, amely összefogással jelentős feladatot hajtott végre a település vagy annak lakói érdekében.

Sülysápért Díszoklevél kitüntetésben részesültek:

2012-ben

 • a Bogdán Flórián Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Sülysáp és lakosai védelmében, önkéntes tűzoltási és kármentési területeken végzett sokévnyi áldozatos munkájáért),
 • a Tápiómenti Kisbárka Egyesület (a fogyatékkal élők társadalmi beilleszkedését és elismerését segítő tevékenységért), valamint
 • Győri Orsolya, Kecskés Bence, Kecskés Zsolt és Tatorján Anna (a Sülysáp KSK Taekwon-do szakosztály sportolói, többéves kimagasló sportteljesítményük elismeréséül).

2013-ban

 • a Sülysápi Gyerekfoci Egyesület (a sülysápi utánpótlás-nevelésben végzett munkájáért, valamint a 2012-2013-as idényben elért bajnoki eredményeinek elismeréséül).

2014-ben

 • Zemen Istvánné (a település és közösségei érdekében végzett többéves áldozatos önkéntes munkája elismeréséül).
 • a Sülysápi Amatőrcsillagász Egyesület (az évtizedes ismeretterjesztő tevékenysége, valamint a sülysápi Csillagda és a Túra a Naprendszerben című tanösvény létrehozásába fektetett munkája elismeréséül).
 • a Sülysápi Helytörténeti és Hagyományőrző Kör (a település történeti, néprajzi és kulturális értékeinek, emlékeinek felkutatásában, publikálásában és megőrzésében végzett erőfeszítései elismeréséül).
 • a Sülysápi Jómadarak Kórus (a település közösségi életében vállalt rendszeres és áldozatos szolgálata elismeréséül).
 • a Tápiómenti Tömegsport Alapítvány (a sport és mozgás népszerűsítése érdekében végzett tevékenysége, valamint a helyi futónap hagyományteremtő megszervezésében végzett munkája elismeréséül).

2015-ben

 • Bódi Éva sülysápi keramikus, a város kulturális közösségei részére, rendezvényeken végzett áldozatos, valamint iparművészeti értékőrző munkájának elismeréséül.
 • Szabó Jánosné, példamutató és önzetlen közösségi munkája elismeréséül.
 • Balogh Nándor, a Sülysápi taekwon-do szakosztály tagjaként a 2014-es Európa Kupán elért aranyérmének és sportteljesítményének elismeréséül.
 • Szóró József és Veroczki József, a Tápió Plusz magazin szerkesztői, a sülysápért végzett áldozatos, a települést népszerűsítő munkájuk elismeréséül.
 • Az EBM Hungary Kft. sülysápi üzemegysége a sülysáp gazdaságában betöltött vezető szerepe és a Grassalkovich-vadászlak felújításáért, megőrzéséért végzett áldozatos munkája elismeréséül.
 • Zemen Zoltán és Családja, a város kulturális közösségei számára, valamint a helyi rendezvényeken végzett áldozatos közösségi munkájuk elismeréséül.

2016-ban

 • Csepregi Csaba, a település sportrendezvényeinek megvalósításában és sportszervezeteinek tevékenységében vállalt rendszeres és önzetlen önkéntes munkájáért,
 • Nagy János és Nagy Gábor, a vállalkozásuk által az önkormányzati és civil rendezvények megvalósításában vállalt, valamint az önkormányzati intézményeket támogató áldozatos
  tevékenységéért,
 • Tóth Tibor, a hús- hentesáru üzletének hagyománytisztelő és magas színvonalú működtetéséért, valamint a helyi önkormányzati és civil rendezvények rendszeres és áldozatos támogatásáért,
 • A Városért Asszonykör, a település rendezvényeinek megvalósításában, közösségeinek tevékenységében, valamint egyéb települési feladatokban vállalt önzetlen önkéntes munkájáért.

2017-ben

 • Szvercsek Lászlóné, a Sülysápi Csicsergő Óvodában
  évtizedeken át végzett kimagasló és példaértékű óvodapedagógusi
  nevelőmunkája elismeréséül.
 • Fedeles József, a Sülysápi Sport Egyesületben és a helyi
  sportéletben mutatott kimagasló sportteljesítménye és áldozatos
  munkája elismeréséül.
 • Szabó Szabina, a Sülysápi Sport Egyesület Taekwondo
  szakosztályának tagjaként mutatott kimagasló sportteljesítménye,
  kiemelten a 2016-os Világkupán elért ezüst- és bronzérme elismeréséül.
 • Holló Balázs, a Sülysápi Sport Egyesület Taekwondo
  szakosztályának tagjaként mutatott kimagasló sportteljesítménye,
  kiemelten a 2016-os Európa Kupán elért arany- és bronzérme elismeréséül.
 • Ódor Ádám, a Sülysápi Sport Egyesület Taekwon-do
  szakosztályának tagjaként mutatott kimagasló sportteljesítménye,
  kiemelten a 2016-os Világkupán elért ezüst- és bronzérme elismeréséül.
 • Sülysápi Sport Egyesület Felnőtt Labdarúgó Csapata,
  a Pest megyei II. osztály felnőtt bajnokságának Keleti csoportjában
  elért 1. helyezéséért.
2018-ban
 • Szabó Anna, aki a helyi taekwondo szakosztály tagjaként 2018-ban az Európa Bajnokságon 1 ezüst és 2 bronzérmet, azt megelőzően pedig a 2017. évi Európa Kupán bronzérmet szerzett.
2019-ben
 • Antalicz Csaba, a Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány titkáraként a Tápió-vidék természeti értékeinek megóvása és népszerűsítése, illetve a Tápió Natúrpark létrehozása érdekében végzett elkötelezett szakmai munkájáért, valamint városunkért végzett rendszeres önkéntes tevékenységéért.

 • Laczkó Tibor, városunk rendezvényein és civil közösségeiben végzett példaértékű – hosszú ideje tartó, rendszeres és áldozatos – közösségi munkájáért.
 • Szőke Attila, a Tápiómenti Tömegsport Alapítvány élén a szabadidős tömegsportok népszerűsítéséért, a helyi sportélet fellendítéséért végzett tevékenységéért és városunk rendezvényein végzett példaértékű önkéntes munkájáért.

 • Szűrös György, a 2018. évi Sport Ulti Országos Döntőben elnyert országos bajnoki címe elismeréséül, valamint a Sülysápi Ulti Klub elnökeként végzett közösségszervező munkájáért.
2021-ben
 • a koronavírus járvány visszaszorításában végzett áldozatos
  munkájáért,
  Dr. Fábián Gábor Péter háziorvos,
  Dr. Pesti László háziorvos,
  Hostyinszkiné Ecseri Ibolya háziorvosi asszisztens,
  Pappné Kiss Erika háziorvosi asszisztens,
  Polenyikné Jurás Erzsébet háziorvosi asszisztens.