Gyorssegítség

Orvosi ügyelet: 2024.02.01-től Sülysápon is az Országos Mentőszolgálat vette át és látja el az ügyeleti feladatokat.

Ügyeleti telefonszám: 1830

(munkanapokon 16:00-08:00; hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 0:00 - 24:00)

Önkéntes tűzoltók: +36(30)528-5493

Polgárőrség: +36(30)466-1677

Közvilágítás:
Online hibabajelentő
Telefonon/üzenetrögzítő: +36(80)980-030

Víz- és csatornaszolgáltatás: (TRV Zrt. hibabejelentő): +36(80)205-157

Falugazdász: Horváth Judit +36(30)423-8594 ügyfélfogadási idő: hétfő 8:00-12:00, helyszíne: Sülysápi Polgármesteri Hivatal

Kerti avar égetése

A kerti avar égetése - az országos tiltó szabályozás értelmében - TILOS.Szelektív hulladékgyűjtés

Házhoz menő csomagolási- és zöldhulladék 2024. évi szállítási rend:

Fenyőgyűjtés: január 12. és 26.

 

Házhoz menő csomagolási (szelektív) hulladékgyűjtési időpontok:

2024. január 5., 19. (pénteki napokon)

2024. február 2., 16. (pénteki napokon)

2024. március 1., 15., 29. (pénteki napokon)

2024. április 12., 26. (pénteki napokon)

2024. május 10., 24. (pénteki napokon)

2024. június 7., 21. (pénteki napokon)

2024. július 5.; 19. (pénteki napokon)

2024. augusztus 2., 16.; 30. (pénteki napokon)

2024. szeptember 13.; 27. (pénteki napokon)

2024. október 11.; 25. (pénteki napokon)

2024. november 8.; 22. (pénteki napokon)

2024. december 6.; 20. (pénteki napokon)

 

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés:

2024. január: -

2024. február: -

2024. március: -

2024. április 19. (pénteki napon)

2024. május 17., 31. (pénteki napokon)

2024. június 14., 28. (pénteki napokon)

2024. július 12.; 26. (pénteki napokon)

2024. augusztus 9.; 23. (pénteki napokon)

2024. szeptember 6.; 20. (pénteki napokon)

2024. október 4.; 18. (pénteki napokon)

2024. november 1. (pénteki napon)

2024. december: -

 

 

A DTKH részletes tájékoztatója ide kattintva érhető el.

 KeresőKitüntetettek

Sülysáp díszpolgárai

Sülysáp Város képviselő-testülete Sülysáp Díszpolgára címet adományozhat

a) annak a sülysápi lakosnak, aki politikai, gazdasági, tudományos, kulturális vagy sportélet területén a helyi szinten túlmutató módon kiemelkedőt alkotott, ezzel öregbítve településünk hírnevét,

b) annak a személynek, aki a város lakóinak érdekében végzett hosszantartó, önzetlen, áldozatos munkásságával hozzájárult településünk szellemi, erkölcsi vagy anyagi értékeinek gyarapításához.

Sülysáp díszpolgára kitüntető címet kapott:

1993-ban Szabó András † sülysápi születésű nyugalmazott kanonok,

1994-ben dr. Gáspár István † orvos,

1994-ben Gáspár László, † a Gáspár István Alapítvány megalapítója,

1997-ben Lukács Sándor † tűzoltóparancsnok,

2001-ben Szóró József † helyi vállalkozó,

2003-ban dr. Katona István sülysápi születésű segédpüspök,

2003-ban Kapás József † a helytörténeti gyűjtemény megalapítója,

2006-ban dr. Papp Ágoston † háziorvos,

2009-ben dr. Szegedi László plébános,

2015-ben Prof. dr. Gecsényi Lajos, a Magyar Országos Levéltár nyugalmazott főigazgatója,

2018-ban Dinnyés Árpád † és Dinnyés Árpádné sülysápi házaspár,

2021-ben Dr. Kerekes Sándor fogorvos

 


 

Sülysápért emlékplakett (2011-ig)

A „Sülysápért” plakett bármely területen kiemelkedő tevékenység elismerésére szolgált. 

A plakettet 2001-ben Stumpf István volt kancelláriaminiszter, 2002-ben a Barátság Nyugdíjas Klub és Dr. Bartha Ferenc háziorvos, 2003-ban dr. Papp Ágoston háziorvos, Bacskay Ottóné védőnő, Tengely Zsuzsanna gyermekorvos, 2004-ben Salvári Györgyné körzeti ápoló, 2007-ben Zakar József tűzoltó, 2009-ben pedig László Ferenc, a helyi labdarúgás kiemelkedő gondozója kapta.

 

 Sülysápért Emlékérem (2012-től)

Sülysápért Emlékérem elismerés adományozható

a) annak a személynek, aki településünkön vállalt feladatát hivatástudattal, a köz javát áldozatos és maradandó módon szolgálva látta el a köznevelés, a közszolgálat, a kultúra, az egészségügy, a szociális ellátás, a sport vagy a szellemi, illetve társadalmi élet egyéb területén, így e vonatkozásban példaként állítható Sülysáp közössége elé,

b) annak a közösségnek, amelynek tagjai önkéntes összefogással, hosszabb időn keresztül végeztek a település vagy annak lakói javát szolgáló, szellemi, erkölcsi vagy anyagi értékeit gyarapító tevékenységet.

Sülysápért Emlékérem kitüntetésben részesültek:

2012-ben

 • Zemen Pálné (a köznevelés, valamint Sülysáp helytörténete és a helyi hagyományőrzés terén végzett munkájáért),
 • Csaba János (a Sülysápi Községi Sportkörért végzett több évtizedes, áldozatos munkájáért), valamint
 • Sporléder István (a Sülysápi Községi Sportkörért végzett több évtizedes, áldozatos munkájáért).

2013-ban

 • Korponai Lászlóné (a Barátság Nyugdíjas Klub szervezésében és vezetésében végzett évtizedes áldozatos munkájáért), valamint
 • az Ebadták Amatőr Színjátszó Egyesület (az amatőr színjátszásban, valamint a helyi közösségépítésben és kulturális értékteremtésben végzett többéves munkájáért).

2014-ben

 • az Ihajla Népzenei Együttes (a település kulturális életének rendszeres szolgálata, valamint évtizedes értékteremtő munkája elismeréseként).
 • a Szóró Ipari Kereskedelmi Kft. (a település és a helyi intézmények, közösségek több évre visszanyúló, rendszeres és nagyvonalú támogatásáért).
 • Tápió-Táj Mezőgazdasági Szolgáltató Kft. (a település és a helyi intézmények, közösségek több évre visszanyúló, rendszeres és nagyvonalú támogatásáért).

2015-ben

 • Lányi György (a helyi sportélet, valamint a település közügyeiért végzett több éves áldozatos munkájának elismeréséül),
 • a Sülysápi Nyugdíjas Hagyományőrző Pávakör (a város és annak közösségei részére végzett hagyományőrző és kulturális munkájának, különösen a 2015-ben elnyert országos arany minősítés elismeréséül).

2016-ban

 • Farkas Gáborné, a tápiósülyi betlehemezés hagyományának megőrzése és továbbadása érdekében végzett évtizedes erőfeszítéseiért; a betlehemező gyermekek felkészítésébe fektetett áldozatos és önzetlen munkájáért,
 • Lázár Alexandra, a futás, a labdarúgás és az ökölvívás területén felmutatott kiemelkedő sportteljesítményéért, különös tekintettel a 2016. évben elnyert WBC ifjúsági világbajnoki címére,
 • Szántó Zoltán, a Sancho Pékség hagyománytisztelő
  és magas színvonalú működtetéséért, valamint a helyi önkormányzati és civil rendezvények rendszeres és áldozatos támogatásáért.

 2017-ben
 • Kocsis László, a Szent István templom egyházközségében és a sülysápi rendezvényeken a közösségért végzett többéves önzetlen, áldozatos munkájáért,
 • Papp László, a sülysápi sportéletért és diáksportért, kiemelten a kézilabdázókért évtizedeken át végzett áldozatos munkájáért.
2018-ban
 • Bálint Sándorné, több mint 25 éves óvodavezetői és nevelői szolgálata elismeréseként,
 • Horváth Istvánné, a sülysápi közösségi élet meghatározó tagjaként végzett közösségi szolgálatáért.
 
2019-ben
 • Fülpesi Tibor, a taekwon-do sportágban elért egyéni eredményei, különösen a közelmúltban elért VII. Danos mesteri fokozata elismeréséül, valamint a helyi taekwon-do szakosztály megalapításában és működtetésében végzett áldozatos munkájáért.
2021-ben
 • Dr. Molnár Tímea háziorvos, a koronavírus
  járvány visszaszorításában mutatott kiemelkedő szakmai
  elkötelezettséget tanúsító közreműködéséért.
 • Szántai István, a Tápiósápon álló hősi emlékmű
  létrehozatalában és a méltó emlékezet fenntartásában
  végzett fáradhatatlan munkájáért.
 

 

Sülysápért Díszoklevél (2012-től)

Sülysápért Díszoklevél elismerés adományozható
a) annak a személynek, aki Sülysáp hírnevét növelve kiemelkedő eredményt ért el a tudomány, a kultúra vagy a sport területén,
b) annak a közösségnek, amely összefogással jelentős feladatot hajtott végre a település vagy annak lakói érdekében.

Sülysápért Díszoklevél kitüntetésben részesültek:

2012-ben

 • a Bogdán Flórián Önkéntes Tűzoltó Egyesület (Sülysáp és lakosai védelmében, önkéntes tűzoltási és kármentési területeken végzett sokévnyi áldozatos munkájáért),
 • a Tápiómenti Kisbárka Egyesület (a fogyatékkal élők társadalmi beilleszkedését és elismerését segítő tevékenységért), valamint
 • Győri Orsolya, Kecskés Bence, Kecskés Zsolt és Tatorján Anna (a Sülysáp KSK Taekwon-do szakosztály sportolói, többéves kimagasló sportteljesítményük elismeréséül).

2013-ban

 • a Sülysápi Gyerekfoci Egyesület (a sülysápi utánpótlás-nevelésben végzett munkájáért, valamint a 2012-2013-as idényben elért bajnoki eredményeinek elismeréséül).

2014-ben

 • Zemen Istvánné (a település és közösségei érdekében végzett többéves áldozatos önkéntes munkája elismeréséül).
 • a Sülysápi Amatőrcsillagász Egyesület (az évtizedes ismeretterjesztő tevékenysége, valamint a sülysápi Csillagda és a Túra a Naprendszerben című tanösvény létrehozásába fektetett munkája elismeréséül).
 • a Sülysápi Helytörténeti és Hagyományőrző Kör (a település történeti, néprajzi és kulturális értékeinek, emlékeinek felkutatásában, publikálásában és megőrzésében végzett erőfeszítései elismeréséül).
 • a Sülysápi Jómadarak Kórus (a település közösségi életében vállalt rendszeres és áldozatos szolgálata elismeréséül).
 • a Tápiómenti Tömegsport Alapítvány (a sport és mozgás népszerűsítése érdekében végzett tevékenysége, valamint a helyi futónap hagyományteremtő megszervezésében végzett munkája elismeréséül).

2015-ben

 • Bódi Éva sülysápi keramikus, a város kulturális közösségei részére, rendezvényeken végzett áldozatos, valamint iparművészeti értékőrző munkájának elismeréséül.
 • Szabó Jánosné, példamutató és önzetlen közösségi munkája elismeréséül.
 • Balogh Nándor, a Sülysápi taekwon-do szakosztály tagjaként a 2014-es Európa Kupán elért aranyérmének és sportteljesítményének elismeréséül.
 • Szóró József és Veroczki József, a Tápió Plusz magazin szerkesztői, a sülysápért végzett áldozatos, a települést népszerűsítő munkájuk elismeréséül.
 • Az EBM Hungary Kft. sülysápi üzemegysége a sülysáp gazdaságában betöltött vezető szerepe és a Grassalkovich-vadászlak felújításáért, megőrzéséért végzett áldozatos munkája elismeréséül.
 • Zemen Zoltán és Családja, a város kulturális közösségei számára, valamint a helyi rendezvényeken végzett áldozatos közösségi munkájuk elismeréséül.

2016-ban

 • Csepregi Csaba, a település sportrendezvényeinek megvalósításában és sportszervezeteinek tevékenységében vállalt rendszeres és önzetlen önkéntes munkájáért,
 • Nagy János és Nagy Gábor, a vállalkozásuk által az önkormányzati és civil rendezvények megvalósításában vállalt, valamint az önkormányzati intézményeket támogató áldozatos
  tevékenységéért,
 • Tóth Tibor, a hús- hentesáru üzletének hagyománytisztelő és magas színvonalú működtetéséért, valamint a helyi önkormányzati és civil rendezvények rendszeres és áldozatos támogatásáért,
 • A Városért Asszonykör, a település rendezvényeinek megvalósításában, közösségeinek tevékenységében, valamint egyéb települési feladatokban vállalt önzetlen önkéntes munkájáért.

2017-ben

 • Szvercsek Lászlóné, a Sülysápi Csicsergő Óvodában
  évtizedeken át végzett kimagasló és példaértékű óvodapedagógusi
  nevelőmunkája elismeréséül.
 • Fedeles József, a Sülysápi Sport Egyesületben és a helyi
  sportéletben mutatott kimagasló sportteljesítménye és áldozatos
  munkája elismeréséül.
 • Szabó Szabina, a Sülysápi Sport Egyesület Taekwondo
  szakosztályának tagjaként mutatott kimagasló sportteljesítménye,
  kiemelten a 2016-os Világkupán elért ezüst- és bronzérme elismeréséül.
 • Holló Balázs, a Sülysápi Sport Egyesület Taekwondo
  szakosztályának tagjaként mutatott kimagasló sportteljesítménye,
  kiemelten a 2016-os Európa Kupán elért arany- és bronzérme elismeréséül.
 • Ódor Ádám, a Sülysápi Sport Egyesület Taekwon-do
  szakosztályának tagjaként mutatott kimagasló sportteljesítménye,
  kiemelten a 2016-os Világkupán elért ezüst- és bronzérme elismeréséül.
 • Sülysápi Sport Egyesület Felnőtt Labdarúgó Csapata,
  a Pest megyei II. osztály felnőtt bajnokságának Keleti csoportjában
  elért 1. helyezéséért.
2018-ban
 • Szabó Anna, aki a helyi taekwondo szakosztály tagjaként 2018-ban az Európa Bajnokságon 1 ezüst és 2 bronzérmet, azt megelőzően pedig a 2017. évi Európa Kupán bronzérmet szerzett.
2019-ben
 • Antalicz Csaba, a Tápió-vidék Természeti Értékeiért Közalapítvány titkáraként a Tápió-vidék természeti értékeinek megóvása és népszerűsítése, illetve a Tápió Natúrpark létrehozása érdekében végzett elkötelezett szakmai munkájáért, valamint városunkért végzett rendszeres önkéntes tevékenységéért.

 • Laczkó Tibor, városunk rendezvényein és civil közösségeiben végzett példaértékű – hosszú ideje tartó, rendszeres és áldozatos – közösségi munkájáért.
 • Szőke Attila, a Tápiómenti Tömegsport Alapítvány élén a szabadidős tömegsportok népszerűsítéséért, a helyi sportélet fellendítéséért végzett tevékenységéért és városunk rendezvényein végzett példaértékű önkéntes munkájáért.

 • Szűrös György, a 2018. évi Sport Ulti Országos Döntőben elnyert országos bajnoki címe elismeréséül, valamint a Sülysápi Ulti Klub elnökeként végzett közösségszervező munkájáért.
2021-ben
 • a koronavírus járvány visszaszorításában végzett áldozatos
  munkájáért,
  Dr. Fábián Gábor Péter háziorvos,
  Dr. Pesti László háziorvos,
  Hostyinszkiné Ecseri Ibolya háziorvosi asszisztens,
  Pappné Kiss Erika háziorvosi asszisztens,
  Polenyikné Jurás Erzsébet háziorvosi asszisztens.