Gyorssegítség

Orvosi ügyelet: 2024.02.01-től Sülysápon is az Országos Mentőszolgálat vette át és látja el az ügyeleti feladatokat.

Ügyeleti telefonszám: 1830

(munkanapokon 16:00-08:00; hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 0:00 - 24:00)

Önkéntes tűzoltók: +36(30)528-5493

Polgárőrség: +36(30)466-1677

Közvilágítás:
Online hibabajelentő
Telefonon/üzenetrögzítő: +36(80)980-030

Víz- és csatornaszolgáltatás: (TRV Zrt. hibabejelentő): +36(80)205-157

Falugazdász: Horváth Judit +36(30)423-8594 ügyfélfogadási idő: hétfő 8:00-12:00, helyszíne: Sülysápi Polgármesteri Hivatal

Kerti avar égetése

A kerti avar égetése - az országos tiltó szabályozás értelmében - TILOS.Szelektív hulladékgyűjtés

Házhoz menő csomagolási- és zöldhulladék 2024. évi szállítási rend:

Fenyőgyűjtés: január 12. és 26.

 

Házhoz menő csomagolási (szelektív) hulladékgyűjtési időpontok:

2024. január 5., 19. (pénteki napokon)

2024. február 2., 16. (pénteki napokon)

2024. március 1., 15., 29. (pénteki napokon)

2024. április 12., 26. (pénteki napokon)

2024. május 10., 24. (pénteki napokon)

2024. június 7., 21. (pénteki napokon)

2024. július 5.; 19. (pénteki napokon)

2024. augusztus 2., 16.; 30. (pénteki napokon)

2024. szeptember 13.; 27. (pénteki napokon)

2024. október 11.; 25. (pénteki napokon)

2024. november 8.; 22. (pénteki napokon)

2024. december 6.; 20. (pénteki napokon)

 

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés:

2024. január: -

2024. február: -

2024. március: -

2024. április 19. (pénteki napon)

2024. május 17., 31. (pénteki napokon)

2024. június 14., 28. (pénteki napokon)

2024. július 12.; 26. (pénteki napokon)

2024. augusztus 9.; 23. (pénteki napokon)

2024. szeptember 6.; 20. (pénteki napokon)

2024. október 4.; 18. (pénteki napokon)

2024. november 1. (pénteki napon)

2024. december: -

 

 

A DTKH részletes tájékoztatója ide kattintva érhető el.

 KeresőKisgyermeknevelő munkakör - Sülysáp


Sülysápi Gólyahír Bölcsőde

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A.  §-a alapján

pályázatot hirdet

 

kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

            - 2025. június 30-ig tartó határozott idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

-          Teljes munkaidős.

A munkavégzés helye:

            - Pest megye, 2241 Sülysáp, Szilvafasor utca 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

- Bölcsődei ellátásra jogosult gyermekek (20 hetes – 3 éves) napközbeni ellátása, szakszerű gondozása és nevelése.

A munkakörrel kapcsolatos egyéb lényeges információk:

- Kinevezés esetén 3 hónap próbaidő kerül kikötésre.

Illetmény és juttatások:

-          Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv; annak a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet és Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak juttatásairól szóló 13/2016. (XI.18.) számú önkormányzati rendelete rendelkezései az irányadóak.

 

Pályázati feltételek:

-          középfokú iskolai végzettség (gimnáziumi vagy szakközépiskolai érettségi)

-          a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletében előírt képesítések valamelyike:

 

csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA),

bölcsődei szakgondozó (OKJ),
csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ),
csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ),
kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ),
csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ),
csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ)
vagy ezen képesítések valamelyikével rendelkező: védőnő, pedagógus szakképzettségű személy, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy gyógypedagógiai asszisztens (OKJ)
- [kizárólag csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ)
képesítéssel rendelkező személy esetén]

 

 

 

 

-          Magyar állampolgárság

-          cselekvőképesség

-          büntetlen előélet (30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni)

-          egészségügyi alkalmasság

 

              

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

            - fényképes szakmai önéletrajz

            - 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (kinevezés feltétele)

            - végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata

- pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 10/A. (1) bekezdés e) pontjában meghatározott kizáró ok nem áll fenn

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

            - A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

            - 2023. október 08.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

            - 2023. október 15.

 

A pályázat elbírálásának módja:

A pályázatról az érvényes pályázók személyes meghallgatása után az intézmény vezetője dönt. Személyes meghallgatásra csak a pályázatuk alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor.

 

 

A pályázat benyújtásának módja:

- postai úton vagy személyesen: Gólyahír Bölcsőde 2241 Sülysáp, Szilvafasor utca 1.

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.

–        - elektronikus úton a bolcsode@sulysap.hu e-mailcímre megküldve.

 

           

A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt:

            - Kernács Éva intézményvezető helyettes a 06-29/436-304-es telefonszámon.

 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

            - Sülysáp Város Honlapja (www.sulysap.hu)
Új hozzászólás

Hozzászólások Oldalanként