Gyorssegítség

Orvosi ügyelet: 
+36 30 113 6733


(munkanapokon 16:00-08:00; hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 0:00 - 24:00)

Önkéntes tűzoltók: +36(30)528-5493

Polgárőrség: +36(30)466-1677

Közvilágítás:
Online hibabajelentő
Telefonon/üzenetrögzítő: +36(80)980-030

Víz- és csatornaszolgáltatás: (TRV Zrt. hibabejelentő): +36(80)205-157

Falugazdász: Horváth Judit +36(30)423-8594 ügyfélfogadási idő: hétfő 8:00-12:00, helyszíne: Sülysápi Polgármesteri Hivatal

Kerti avar égetése

A kerti avar égetése - az országos tiltó szabályozás értelmében - TILOS.Szelektív hulladékgyűjtés

Házhoz menő csomagolási- és zöldhulladék 2023. évi szállítási rend:

Fenyőgyűjtés: január 13. és 27.

 

Házhoz menő csomagolási (szelektív) hulladékgyűjtési időpontok:

2023. július 7.; 21. (pénteki napokon)

2023. augusztus 4.; 18. (pénteki napokon)

2023. szeptember 1.; 15.; 29. (pénteki napokon)

2023. október 13.; 27. (pénteki napokon)

2023. november 10.; 24. (pénteki napokon)

2023. december 8.; 22. (pénteki napokon)

 

 

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés:

2023. július 14.; 28. (pénteki napokon)

2023. augusztus 11.; 25. (pénteki napokon)

2023. szeptember 8.; 22. (pénteki napokon)

2023. október 6.; 20. (pénteki napokon)

2023. november 3.; 17. (pénteki napokon)

2023. december: -

 

 

A DTKH részletes tájékoztatója ide kattintva érhető el.

 KeresőKisgyermeknevelő munkakör - Sülysáp


Sülysápi Gólyahír Bölcsőde

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 20/A.  §-a alapján

pályázatot hirdet

 

kisgyermeknevelő

munkakör betöltésére

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

            - 2025. június 30-ig tartó határozott idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

-          Teljes munkaidős.

A munkavégzés helye:

            - Pest megye, 2241 Sülysáp, Szilvafasor utca 1.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

- Bölcsődei ellátásra jogosult gyermekek (20 hetes – 3 éves) napközbeni ellátása, szakszerű gondozása és nevelése.

A munkakörrel kapcsolatos egyéb lényeges információk:

- Kinevezés esetén 3 hónap próbaidő kerül kikötésre.

Illetmény és juttatások:

-          Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv; annak a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet és Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak juttatásairól szóló 13/2016. (XI.18.) számú önkormányzati rendelete rendelkezései az irányadóak.

 

Pályázati feltételek:

-          középfokú iskolai végzettség (gimnáziumi vagy szakközépiskolai érettségi)

-          a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. számú mellékletében előírt képesítések valamelyike:

 

csecsemő- és kisgyermeknevelő (BA),

bölcsődei szakgondozó (OKJ),
csecsemő- és kisgyermekgondozó (OKJ), csecsemő- és kisgyermeknevelő-gondozó (OKJ),
csecsemő- és gyermeknevelő-gondozó (OKJ),
kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ),
csecsemő- és kisgyermeknevelő asszisztens (FOKSZ),
csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ)
vagy ezen képesítések valamelyikével rendelkező: védőnő, pedagógus szakképzettségű személy, felsőfokú szociális szakképzettségű személy vagy gyógypedagógiai asszisztens (OKJ)
- [kizárólag csecsemő- és gyermekgondozó (OKJ)
képesítéssel rendelkező személy esetén]

 

 

 

 

-          Magyar állampolgárság

-          cselekvőképesség

-          büntetlen előélet (30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolni)

-          egészségügyi alkalmasság

 

              

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

            - fényképes szakmai önéletrajz

            - 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (kinevezés feltétele)

            - végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata

- pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 10/A. (1) bekezdés e) pontjában meghatározott kizáró ok nem áll fenn

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

            - A munkakör a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

            - 2023. október 08.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

            - 2023. október 15.

 

A pályázat elbírálásának módja:

A pályázatról az érvényes pályázók személyes meghallgatása után az intézmény vezetője dönt. Személyes meghallgatásra csak a pályázatuk alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor.

 

 

A pályázat benyújtásának módja:

- postai úton vagy személyesen: Gólyahír Bölcsőde 2241 Sülysáp, Szilvafasor utca 1.

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő.

–        - elektronikus úton a bolcsode@sulysap.hu e-mailcímre megküldve.

 

           

A pályázattal kapcsolatosan további információt nyújt:

            - Kernács Éva intézményvezető helyettes a 06-29/436-304-es telefonszámon.

 

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

            - Sülysáp Város Honlapja (www.sulysap.hu)
Új hozzászólás

Hozzászólások Oldalanként