Gyorssegítség

Orvosi ügyelet: 2024.02.01-től Sülysápon is az Országos Mentőszolgálat vette át és látja el az ügyeleti feladatokat.

Ügyeleti telefonszám: 1830

(munkanapokon 16:00-08:00; hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 0:00 - 24:00)

Önkéntes tűzoltók: +36(30)528-5493

Polgárőrség: +36(30)466-1677

Közvilágítás:
Online hibabajelentő
Telefonon/üzenetrögzítő: +36(80)980-030

Víz- és csatornaszolgáltatás: (TRV Zrt. hibabejelentő): +36(80)205-157

Falugazdász: Horváth Judit +36(30)423-8594 ügyfélfogadási idő: hétfő 8:00-12:00, helyszíne: Sülysápi Polgármesteri Hivatal

Kerti avar égetése

A kerti avar égetése - az országos tiltó szabályozás értelmében - TILOS.Szelektív hulladékgyűjtés

Házhoz menő csomagolási- és zöldhulladék 2024. évi szállítási rend:

Fenyőgyűjtés: január 12. és 26.

 

Házhoz menő csomagolási (szelektív) hulladékgyűjtési időpontok:

2024. január 5., 19. (pénteki napokon)

2024. február 2., 16. (pénteki napokon)

2024. március 1., 15., 29. (pénteki napokon)

2024. április 12., 26. (pénteki napokon)

2024. május 10., 24. (pénteki napokon)

2024. június 7., 21. (pénteki napokon)

2024. július 5., 19. (pénteki napokon)

2024. augusztus 2., 16., 30. (pénteki napokon)

2024. szeptember 13., 27. (pénteki napokon)

2024. október 11., 25. (pénteki napokon)

2024. november 8., 22. (pénteki napokon)

2024. december 6., 20. (pénteki napokon)

 

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés:

2024. január: -

2024. február: -

2024. március: -

2024. április 19. (pénteki napon)

2024. május 17., 31. (pénteki napokon)

2024. június 14., 28. (pénteki napokon)

2024. július 12., 26. (pénteki napokon)

2024. augusztus 9., 23. (pénteki napokon)

2024. szeptember 6., 20. (pénteki napokon)

2024. október 4., 18. (pénteki napokon)

2024. november 1. (pénteki napokon)

2024. december: -

 

 

A DTKH részletes tájékoztatója ide kattintva érhető el.

 KeresőSzent István, Erkel, Révai utcák felújítása 2017-2018


Sülysáp Város Önkormányzata a projekt keretében három belterületi út felújítását valósította meg a település különböző részein.

Az egyik a városközpontban elhelyezkedő Szent István utca, mely közvetlen kapcsolattal rendelkezik a Szent István térrel, ami a település legforgalmasabb központi tere. Az utca 136 méter hosszúsában új aszfaltburkolatot kapott.

A pályázatban benyújtott másik két utca, az Erkel Ferenc és a Révai a település Szőlősnyaralói részén helyezkedik el. Az Erkel Ferenc utca szintén nem rendelkezett aszfaltburkolattal, így 1,181 km hosszúságban került most kiépítésre az új út. A településnek szintén ezen a részén lévő Révai utca volt az egyetlen, mely már rendelkezett burkolattal, de annak rossz állapota miatt szükségessé vált a felújítása. Ez az utca 0,65 km hosszúságban került felújításra.

Az eredetileg benyújtott pályázatban négy utca felújítása szerepelt, de mivel csökkentett támogatást ítéltek meg részünkre, így abból csak három utca megújítását tudtuk megvalósítani, a programban szereplő Gárdonyi Géza utca megújítására szintén támogatás igénybevételével került sor egy másik projekten belül.

 

A projekt illeszkedése Pest Megye Területfejlesztési Koncepciójához és Programjához

A Sülysáp belterületén megvalósuló útfejlesztés több ponton is illeszkedik a Pest Megyei Területfejlesztési Koncepcióhoz. Mivel megyén belül Sülysáp a lemaradásban lévő Nagykátai térségben helyezkedik el, a projekt irányul a Koncepció II. Prioritás Pest Megye fejlődésben lemaradó térségeinek komplex fejlesztésére, ezen belül Lemaradásban lévő térségek komplex fejlesztése: Tápió mente (nagykátai) térség fejlesztésére (GD 3.b). A felújításra kerülő Szent István utca szolgálja a térségi kapcsolatok megerősítését, mivel közvetlen kapcsolata van a 31. számú főúthoz, így hozzájárul a főváros és annak intézményeihez való könnyebb megközelíthetőséghez. A projekt továbbá közvetlenül kapcsolódik a Koncepció Közlekedésfejlesztés Pest megye nemzetközi, regionális és térségi kapcsolatainak javítása érdekében (III. prioritás) hozott intézkedéséhez, ezen belül Közúthálózat fejlesztése (TF3-intézkedés) a) projektcsomag: Belterületi utak fejlesztéséhez. (TF3.a), mely a földutak burkolásával, burkolt utak elavult szakaszainak megújításával valósul meg, így pályázatunk ide teljes mértékben beilleszthető. Ezenkívül a Policentrikus településstruktúra, járásközponti funkcióhoz köthető fejlesztések Pest megyében című intézkedésen belül szolgálja az Önkormányzati szolgáltatások javítását (TF4.b), mivel a pályázat önkormányzati közintézmény elérhetőségét is elősegíti (polgármesteri hivatal, óvoda, általános iskola, művelődési központ).

A projekt kapcsolódása egyéb fejlesztésekhez

Sülysápon az elmúlt 5 évben több támogatásból megvalósított projekt futott. Ezek közül jelen pályázat tárgyát képző négy utcát közvetlenül a több települést érintő, Európai Uniós forrásból megvalósított csatornaépítés érintette. A KEHOP program keretében támogatásban részesült projekt kivitelezése nemrégiben zárult le, így most már mind a négy utca közművekkel (víz, gáz, elektromos áram, csatorna) ellátott. Közvetve a Szent István utca kapcsolódik szintén támogatásból finanszírozott projekthez (Vidékfejlesztési Minisztérium, Termelői piacok kialakítása, 58,7 millió Ft), melynek eredményeképpen a közvetlen szomszédságában lévő közterület került megújításra, így a mostani pályázat pozitív elbírálása esetén egy még egységesebb településközpont jöhet létre. Ezen kívül a mostani beruházás a településen elkezdődött és folyamatosan zajló útfelújításokat egészíti ki. Az elmúlt három évben a Szent István utcához közvetve kapcsolódó Malom utca és a Révai utcához közvetlenül kapcsolódó Magdolna utca került felújításra, szintén állami támogatásból. Az Erkel Ferenc utca a tavalyi évben felújított Iskola utcát keresztezi. A közeljövőben egyéb kapcsolódó utcák aszfaltozására is sort kíván keríteni a városvezetés, ezek már szintén ütemezésbe vannak véve.

A projekt megvalósításának kockázatai

A kockázatok figyelembe vételének és csökkentésének, elhárításnak elsődleges eszköze a megfelelően átgondolt és megtervezett műszaki és pénzügyi ütemterv. A támogatási szerződés hatályba lépését követő 18 hónap teljes bizonyossággal elegendő a projekt megvalósításához, azt jóval rövidebb időn belül szeretnénk lezárni, így 2017. nyár elejéig tervezzük az előkészítő munkákat az engedélyek beszerzését, a közbeszerzési eljárás lefolytatást, és 2017 novemberéig pedig szeretnénk lebonyolítani a kivitelezést.

Műszaki kockázatok a nem megfelelő tervezésből eredő hibák, az előkészítési és kivitelezési határidők csúszása. Jogi kockázatot jelenthet a jogszabályi környezet vagy szabványok változása, a közbeszerzési, hatósági, engedélyezési eljárások elhúzódása. Ezek bekövetkezésének lehetősége megfelelő szaktudással rendelkező, felkészült munkatársak és szerződött felek alkalmazásával csökkenthető. Kockázatot jelenthet a lakossági ellenállása, melyre a megfelelő kommunikáció jelent megoldást. A legnagyobb kockázatot a pénzügyi-gazdasági helyzet változásai jelenthetik. Ennek kivédésére a projekt költsége valós kivitelezői ajánlatokkal került alátámasztása, illetőleg a kivitelezés ütemezhető, sőt az egyes projektrészek önállóan is megvalósíthatók. Ezenkívül vis maior helyzetek kockáztathatják a projekt megvalósítását. Az esetleges kedvezőtlen időjárási viszonyokból eredő kockázatot a megfelelően időzített és reális tartamúra tervezett, és meghosszabbítható megvalósítási idő zárhatja ki.

A projekt társadalmi-gazdaságai hatásai

Az Erkel Ferenc és a Révai utca Sülysáp keleti településrészén található, ahol a városban élők több mint egyharmada él, megközelítőleg 3000-3500 lakos. A Révai utca közvetlenül kapcsolódik Szőlősnyaraló vasúti megállóhoz és a mellette kialakított P+R parkolókhoz, így segíti a lakosság munkába járását, hiszen a Budapest-Újszász-Szolnok vasútvonalon naponta több százan ingáznak.

A Szent István utca a település központjában fekszik, és közvetlen kapcsolata van a Polgármesteri Hivatallal, a Művelődési Központtal, a Móra Ferenc Általános Iskolával, valamint mellette helyezkedik el a sportpálya, egy játszótér és a város piactere is, melyen piacnapokon 2-3 ezer ember fordul meg a környező településekről is. Városi ünnepségek alkalmával szintén több ezren használják ezt az útvonalat, mely közvetve kapcsolódik a 31. számú főúthoz, amely a gépjárművel ingázók fő közlekedési útvonala.

A közlekedésbiztonsági hatási is lesznek, hiszen a megfelelő közlekedési táblákon túl például az általános iskolánál, illetve a játszótereknél az ott közlekedő gyermekekre figyelmet felhívó tábla is kihelyezésre kerül (3 db). A projekt tehát egyértelműen javítja a munkába járás körülményeit mind a vasutat, mind a közutat használók számára, illetőleg segíti a családokat is, hiszen az intézmények is jobb feltételek között, biztonságosabban, gyorsabban elérhetők lesznek.

Révai

Szent István

Erkel

A projekt fizikai, környezeti fenntarthatósága és esélyegyenlőségre gyakorolt hatása

Projektünk legfőbb aktualitását az adja, hogy hosszú idő után a közelmúltban Sülysápon is megvalósulhatott a szennyvízcsatorna-hálózat. Ennek eddigi hiánya nem csak a talajra és környezetünkre volt káros, de alaposan visszavetette a közúthálózat fejlesztését is. Immár összközművel rendelkezünk a teljes településen, így a projekt fenntarthatósága biztosított.

Ezen felül a projekt a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján kedvezményezettnek minősülő Nagykátai járásban valósul meg, így segíti a területi kiegyenlítődést, illetőleg településünk versenyképességének növekedését, továbbá a több mint 8 ezer fős lakosság esélyeinek javulását eredményezi. A tervezés során az egyes célcsoportok, így többek között a kerékpárosok igényeit is igyekeztünk figyelembe venni, hiszen a kijelölt utakon végre megfelelő útviszonyok között lesz megközelíthető a településközpont kerékpárral is.

A környezetkárosodás megelőzése érdekében a beruházás megvalósítása során a kivitelezőnek a leghatékonyabb megoldást és az elérhető legjobb technikát kell alkalmaznia minimálisra csökkentve a negatív hatásokat, úgy mint a zajterhelés (munkaidő szervezéssel) vagy a levegőszennyezés (alacsony károsanyag-kibocsátással rendelkező géppark használatával). Önkormányzatunk figyelmet fordított arra, hogy az útfelújítás ne foglaljon el további zöldfelületet, sőt a projekt megvalósítását követően ezeken az utcákon fasorok, illetőleg egyéb zöldfelületek telepítését tervezzük.