Gyorssegítség

Orvosi ügyelet: 
+36 30 113 6733


(munkanapokon 16:00-08:00; hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 0:00 - 24:00)

Önkéntes tűzoltók: +36(30)528-5493

Polgárőrség: +36(30)466-1677

Közvilágítás:
Online hibabajelentő
Telefonon/üzenetrögzítő: +36(80)980-030

Víz- és csatornaszolgáltatás: (TRV Zrt. hibabejelentő): +36(80)205-157

Falugazdász: Horváth Judit +36(30)423-8594 ügyfélfogadási idő: hétfő 8:00-12:00, helyszíne: Sülysápi Polgármesteri Hivatal

Kerti avar égetése

A kerti avar égetése - az országos tiltó szabályozás értelmében - TILOS.Szelektív hulladékgyűjtés

Házhoz menő csomagolási- és zöldhulladék 2023. évi szállítási rend:

Fenyőgyűjtés: január 13. és 27.

 

Házhoz menő csomagolási (szelektív) hulladékgyűjtési időpontok:

2023. július 7.; 21. (pénteki napokon)

2023. augusztus 4.; 18. (pénteki napokon)

2023. szeptember 1.; 15.; 29. (pénteki napokon)

2023. október 13.; 27. (pénteki napokon)

2023. november 10.; 24. (pénteki napokon)

2023. december 8.; 22. (pénteki napokon)

 

 

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés:

2023. július 14.; 28. (pénteki napokon)

2023. augusztus 11.; 25. (pénteki napokon)

2023. szeptember 8.; 22. (pénteki napokon)

2023. október 6.; 20. (pénteki napokon)

2023. november 3.; 17. (pénteki napokon)

2023. december: -

 

 

A DTKH részletes tájékoztatója ide kattintva érhető el.

 KeresőSzent István, Erkel, Révai utcák felújítása 2017-2018


Sülysáp Város Önkormányzata a projekt keretében három belterületi út felújítását valósította meg a település különböző részein.

Az egyik a városközpontban elhelyezkedő Szent István utca, mely közvetlen kapcsolattal rendelkezik a Szent István térrel, ami a település legforgalmasabb központi tere. Az utca 136 méter hosszúsában új aszfaltburkolatot kapott.

A pályázatban benyújtott másik két utca, az Erkel Ferenc és a Révai a település Szőlősnyaralói részén helyezkedik el. Az Erkel Ferenc utca szintén nem rendelkezett aszfaltburkolattal, így 1,181 km hosszúságban került most kiépítésre az új út. A településnek szintén ezen a részén lévő Révai utca volt az egyetlen, mely már rendelkezett burkolattal, de annak rossz állapota miatt szükségessé vált a felújítása. Ez az utca 0,65 km hosszúságban került felújításra.

Az eredetileg benyújtott pályázatban négy utca felújítása szerepelt, de mivel csökkentett támogatást ítéltek meg részünkre, így abból csak három utca megújítását tudtuk megvalósítani, a programban szereplő Gárdonyi Géza utca megújítására szintén támogatás igénybevételével került sor egy másik projekten belül.

 

A projekt illeszkedése Pest Megye Területfejlesztési Koncepciójához és Programjához

A Sülysáp belterületén megvalósuló útfejlesztés több ponton is illeszkedik a Pest Megyei Területfejlesztési Koncepcióhoz. Mivel megyén belül Sülysáp a lemaradásban lévő Nagykátai térségben helyezkedik el, a projekt irányul a Koncepció II. Prioritás Pest Megye fejlődésben lemaradó térségeinek komplex fejlesztésére, ezen belül Lemaradásban lévő térségek komplex fejlesztése: Tápió mente (nagykátai) térség fejlesztésére (GD 3.b). A felújításra kerülő Szent István utca szolgálja a térségi kapcsolatok megerősítését, mivel közvetlen kapcsolata van a 31. számú főúthoz, így hozzájárul a főváros és annak intézményeihez való könnyebb megközelíthetőséghez. A projekt továbbá közvetlenül kapcsolódik a Koncepció Közlekedésfejlesztés Pest megye nemzetközi, regionális és térségi kapcsolatainak javítása érdekében (III. prioritás) hozott intézkedéséhez, ezen belül Közúthálózat fejlesztése (TF3-intézkedés) a) projektcsomag: Belterületi utak fejlesztéséhez. (TF3.a), mely a földutak burkolásával, burkolt utak elavult szakaszainak megújításával valósul meg, így pályázatunk ide teljes mértékben beilleszthető. Ezenkívül a Policentrikus településstruktúra, járásközponti funkcióhoz köthető fejlesztések Pest megyében című intézkedésen belül szolgálja az Önkormányzati szolgáltatások javítását (TF4.b), mivel a pályázat önkormányzati közintézmény elérhetőségét is elősegíti (polgármesteri hivatal, óvoda, általános iskola, művelődési központ).

A projekt kapcsolódása egyéb fejlesztésekhez

Sülysápon az elmúlt 5 évben több támogatásból megvalósított projekt futott. Ezek közül jelen pályázat tárgyát képző négy utcát közvetlenül a több települést érintő, Európai Uniós forrásból megvalósított csatornaépítés érintette. A KEHOP program keretében támogatásban részesült projekt kivitelezése nemrégiben zárult le, így most már mind a négy utca közművekkel (víz, gáz, elektromos áram, csatorna) ellátott. Közvetve a Szent István utca kapcsolódik szintén támogatásból finanszírozott projekthez (Vidékfejlesztési Minisztérium, Termelői piacok kialakítása, 58,7 millió Ft), melynek eredményeképpen a közvetlen szomszédságában lévő közterület került megújításra, így a mostani pályázat pozitív elbírálása esetén egy még egységesebb településközpont jöhet létre. Ezen kívül a mostani beruházás a településen elkezdődött és folyamatosan zajló útfelújításokat egészíti ki. Az elmúlt három évben a Szent István utcához közvetve kapcsolódó Malom utca és a Révai utcához közvetlenül kapcsolódó Magdolna utca került felújításra, szintén állami támogatásból. Az Erkel Ferenc utca a tavalyi évben felújított Iskola utcát keresztezi. A közeljövőben egyéb kapcsolódó utcák aszfaltozására is sort kíván keríteni a városvezetés, ezek már szintén ütemezésbe vannak véve.

A projekt megvalósításának kockázatai

A kockázatok figyelembe vételének és csökkentésének, elhárításnak elsődleges eszköze a megfelelően átgondolt és megtervezett műszaki és pénzügyi ütemterv. A támogatási szerződés hatályba lépését követő 18 hónap teljes bizonyossággal elegendő a projekt megvalósításához, azt jóval rövidebb időn belül szeretnénk lezárni, így 2017. nyár elejéig tervezzük az előkészítő munkákat az engedélyek beszerzését, a közbeszerzési eljárás lefolytatást, és 2017 novemberéig pedig szeretnénk lebonyolítani a kivitelezést.

Műszaki kockázatok a nem megfelelő tervezésből eredő hibák, az előkészítési és kivitelezési határidők csúszása. Jogi kockázatot jelenthet a jogszabályi környezet vagy szabványok változása, a közbeszerzési, hatósági, engedélyezési eljárások elhúzódása. Ezek bekövetkezésének lehetősége megfelelő szaktudással rendelkező, felkészült munkatársak és szerződött felek alkalmazásával csökkenthető. Kockázatot jelenthet a lakossági ellenállása, melyre a megfelelő kommunikáció jelent megoldást. A legnagyobb kockázatot a pénzügyi-gazdasági helyzet változásai jelenthetik. Ennek kivédésére a projekt költsége valós kivitelezői ajánlatokkal került alátámasztása, illetőleg a kivitelezés ütemezhető, sőt az egyes projektrészek önállóan is megvalósíthatók. Ezenkívül vis maior helyzetek kockáztathatják a projekt megvalósítását. Az esetleges kedvezőtlen időjárási viszonyokból eredő kockázatot a megfelelően időzített és reális tartamúra tervezett, és meghosszabbítható megvalósítási idő zárhatja ki.

A projekt társadalmi-gazdaságai hatásai

Az Erkel Ferenc és a Révai utca Sülysáp keleti településrészén található, ahol a városban élők több mint egyharmada él, megközelítőleg 3000-3500 lakos. A Révai utca közvetlenül kapcsolódik Szőlősnyaraló vasúti megállóhoz és a mellette kialakított P+R parkolókhoz, így segíti a lakosság munkába járását, hiszen a Budapest-Újszász-Szolnok vasútvonalon naponta több százan ingáznak.

A Szent István utca a település központjában fekszik, és közvetlen kapcsolata van a Polgármesteri Hivatallal, a Művelődési Központtal, a Móra Ferenc Általános Iskolával, valamint mellette helyezkedik el a sportpálya, egy játszótér és a város piactere is, melyen piacnapokon 2-3 ezer ember fordul meg a környező településekről is. Városi ünnepségek alkalmával szintén több ezren használják ezt az útvonalat, mely közvetve kapcsolódik a 31. számú főúthoz, amely a gépjárművel ingázók fő közlekedési útvonala.

A közlekedésbiztonsági hatási is lesznek, hiszen a megfelelő közlekedési táblákon túl például az általános iskolánál, illetve a játszótereknél az ott közlekedő gyermekekre figyelmet felhívó tábla is kihelyezésre kerül (3 db). A projekt tehát egyértelműen javítja a munkába járás körülményeit mind a vasutat, mind a közutat használók számára, illetőleg segíti a családokat is, hiszen az intézmények is jobb feltételek között, biztonságosabban, gyorsabban elérhetők lesznek.

Révai

Szent István

Erkel

A projekt fizikai, környezeti fenntarthatósága és esélyegyenlőségre gyakorolt hatása

Projektünk legfőbb aktualitását az adja, hogy hosszú idő után a közelmúltban Sülysápon is megvalósulhatott a szennyvízcsatorna-hálózat. Ennek eddigi hiánya nem csak a talajra és környezetünkre volt káros, de alaposan visszavetette a közúthálózat fejlesztését is. Immár összközművel rendelkezünk a teljes településen, így a projekt fenntarthatósága biztosított.

Ezen felül a projekt a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján kedvezményezettnek minősülő Nagykátai járásban valósul meg, így segíti a területi kiegyenlítődést, illetőleg településünk versenyképességének növekedését, továbbá a több mint 8 ezer fős lakosság esélyeinek javulását eredményezi. A tervezés során az egyes célcsoportok, így többek között a kerékpárosok igényeit is igyekeztünk figyelembe venni, hiszen a kijelölt utakon végre megfelelő útviszonyok között lesz megközelíthető a településközpont kerékpárral is.

A környezetkárosodás megelőzése érdekében a beruházás megvalósítása során a kivitelezőnek a leghatékonyabb megoldást és az elérhető legjobb technikát kell alkalmaznia minimálisra csökkentve a negatív hatásokat, úgy mint a zajterhelés (munkaidő szervezéssel) vagy a levegőszennyezés (alacsony károsanyag-kibocsátással rendelkező géppark használatával). Önkormányzatunk figyelmet fordított arra, hogy az útfelújítás ne foglaljon el további zöldfelületet, sőt a projekt megvalósítását követően ezeken az utcákon fasorok, illetőleg egyéb zöldfelületek telepítését tervezzük.