Gyorssegítség

Orvosi ügyelet: 2024.02.01-től Sülysápon is az Országos Mentőszolgálat vette át és látja el az ügyeleti feladatokat.

Ügyeleti telefonszám: 1830

(munkanapokon 16:00-08:00; hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 0:00 - 24:00)

Önkéntes tűzoltók: +36(30)528-5493

Polgárőrség: +36(30)466-1677

Közvilágítás:
Online hibabajelentő
Telefonon/üzenetrögzítő: +36(80)980-030

Víz- és csatornaszolgáltatás: (TRV Zrt. hibabejelentő): +36(80)205-157

Falugazdász: Horváth Judit +36(30)423-8594 ügyfélfogadási idő: hétfő 8:00-12:00, helyszíne: Sülysápi Polgármesteri Hivatal

Kerti avar égetése

A kerti avar égetése - az országos tiltó szabályozás értelmében - TILOS.Szelektív hulladékgyűjtés

Házhoz menő csomagolási- és zöldhulladék 2024. évi szállítási rend:

Fenyőgyűjtés: január 12. és 26.

 

Házhoz menő csomagolási (szelektív) hulladékgyűjtési időpontok:

2024. január 5., 19. (pénteki napokon)

2024. február 2., 16. (pénteki napokon)

2024. március 1., 15., 29. (pénteki napokon)

2024. április 12., 26. (pénteki napokon)

2024. május 10., 24. (pénteki napokon)

2024. június 7., 21. (pénteki napokon)

2024. július 5., 19. (pénteki napokon)

2024. augusztus 2., 16., 30. (pénteki napokon)

2024. szeptember 13., 27. (pénteki napokon)

2024. október 11., 25. (pénteki napokon)

2024. november 8., 22. (pénteki napokon)

2024. december 6., 20. (pénteki napokon)

 

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés:

2024. január: -

2024. február: -

2024. március: -

2024. április 19. (pénteki napon)

2024. május 17., 31. (pénteki napokon)

2024. június 14., 28. (pénteki napokon)

2024. július 12., 26. (pénteki napokon)

2024. augusztus 9., 23. (pénteki napokon)

2024. szeptember 6., 20. (pénteki napokon)

2024. október 4., 18. (pénteki napokon)

2024. november 1. (pénteki napokon)

2024. december: -

 

 

A DTKH részletes tájékoztatója ide kattintva érhető el.

 KeresőPÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Sülysápon tevékenykedő civilek 2024. évi önkormányzati támogatására

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civilek közösségi célú tevékenységének támogatásáról 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) alapján pályázatot hirdet a településen közhasznú tevékenységet végző civilek 2024. évi támogatására.
Pályázatot nyújthatnak be a tevékenységüket Sülysápon kifejtő bejegyzett civil szervezetek, valamint magánszemélyek (a továbbiakban együttesen: pályázók).

 

Nem részesülhet támogatásban

 1. be nem jegyzett szervezet, politikai párt, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezet, biztosító egyesület, gazdasági társaság,
 2. az a pályázó amely az előző évben kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelően szá­molt el, illetőleg azt a támogatási szerződésben jóváhagyott céltól eltérően használta fel.

 

Igényelhető támogatások:

 1. vissza nem térítendő támogatás: működéshez, programok megvalósításához, más forrásból elnyert pályázatok önerejének biztosításához,
 2. kamatmentes visszatérítendő támogatás: a más forrásból elnyert utófinanszírozott pályázatok előfinanszírozására.

 

Támogatás személyi jellegű kiadásokra nem, közműdíjak, illetve szolgáltatási díjak fizetésére pedig csak a dokumentáltan a pályázó tulajdonában vagy használatában álló, a pályázati cél megvalósítását szolgáló ingatlanok, eszközök vonatkozásában igényelhető.

Ugyanazon pályázó által, illetőleg ugyanarra a pályázati célra egy évben csak egy támogatási igény terjeszthető elő.

A pályázatot papír alapon, az Ör. 1. melléklete szerinti adatlapon, a pályázó jogosult képviselőjének aláírásával ellátva kell benyújtani, melyhez csatolni kell a következőket:

 1. más forrásból elnyert pályázat önerejének vagy utófinanszírozott pályázat előfinanszírozásának biztosításához kért támogatás esetén az elnyert pályázati támogatásról szóló döntés vagy aláírt szerződés hitelesített másolata,
 2. közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről, amennyiben az fennáll.

 

A pályázati adatlap a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető vagy letölthető az Önkormányzat honlapjáról (www.sulysap.hu).

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. április 1.

A pályázat benyújtásának helye: Sülysápi Polgármesteri Hivatal (2241 Sülysáp, Szent István tér 1.)

 

A pályázati kérelmekről a Képviselő-testület Humánszolgáltatások Bizottsága dönt soron következő munkaterv szerinti ülésén.

 

A Bizottság a pályázati kérelmek értékelése során különösen azt vizsgálja, hogy

 1. a pályázó tevékenysége mennyiben közérdekű, illetőleg a támogatásban részesítendő célkitűzés mennyiben szolgálja a köz javát és szakmai szempontból mennyiben megvalósítható,
 2. a pályázó az előző évben kapott pénzügyi támogatással megfelelően elszámolt-e,
 3. a pályázati cél megvalósításához – a támogatás esetleges összegét is figyelembe véve – rendelkezik-e a megfelelő pénzügyi és egyéb feltételekkel,
 4. a pályázati cél megvalósítása pénzügyi támogatás helyett támogatható-e más, alkalmasabb módon,
 5. a pályázó tervezett éves vagy egyedi programjának megtervezése során figyelembe vette-e a Képviselő-testület által a tárgyévre jóváhagyott városi rendezvénynaptár programjait.

 

A pályázati támogatás megítélése, folyósítása és elszámoltatása az Ör. rendelkezései szerint történik. Az Ör. az önkormányzati honlapról szintén letölthető:

https://www.sulysap.hu/?module=news&fname=doc_palyazat

A pályázatról Gáspárné Farkas Mónika pályázati ügyintéző nyújt bővebb támogatást, személyesen ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban, e-mailben a farkas.monika@sulysap.hu címen vagy telefonon a 06-29/635-428 számon.
Új hozzászólás

Hozzászólások Oldalanként