Gyorssegítség

Orvosi ügyelet: 
+36 30 113 6733


(munkanapokon 16:00-08:00; hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 0:00 - 24:00)

Önkéntes tűzoltók: +36(30)528-5493

Polgárőrség: +36(30)466-1677

Közvilágítás:
Online hibabajelentő
Telefonon/üzenetrögzítő: +36(80)980-030

Víz- és csatornaszolgáltatás: (TRV Zrt. hibabejelentő): +36(80)205-157

Falugazdász: Horváth Judit +36(30)423-8594 ügyfélfogadási idő: hétfő 8:00-12:00, helyszíne: Sülysápi Polgármesteri Hivatal

Kerti avar égetése

A kerti avar égetése - az országos tiltó szabályozás értelmében - TILOS.Szelektív hulladékgyűjtés

Házhoz menő csomagolási- és zöldhulladék 2023. évi szállítási rend:

Fenyőgyűjtés: január 13. és 27.

 

Házhoz menő csomagolási (szelektív) hulladékgyűjtési időpontok:

2023. július 7.; 21. (pénteki napokon)

2023. augusztus 4.; 18. (pénteki napokon)

2023. szeptember 1.; 15.; 29. (pénteki napokon)

2023. október 13.; 27. (pénteki napokon)

2023. november 10.; 24. (pénteki napokon)

2023. december 8.; 22. (pénteki napokon)

 

 

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés:

2023. július 14.; 28. (pénteki napokon)

2023. augusztus 11.; 25. (pénteki napokon)

2023. szeptember 8.; 22. (pénteki napokon)

2023. október 6.; 20. (pénteki napokon)

2023. november 3.; 17. (pénteki napokon)

2023. december: -

 

 

A DTKH részletes tájékoztatója ide kattintva érhető el.

 KeresőBérlakás hirdetmény - Iskola u. 3.


Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelet alapján pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati BÉRLAKÁS bérletére:

INGATLAN ADATAI

Címe, helyrajzi száma:

2241 Sülysáp, Iskola utca 3. I. emelet

Lakás hasznos alapterülete:

53,6 m2

Helyiségek:

3 lakószoba, konyha, fürdőszoba, előszoba

Komfortfokozat:

komfortos

Fűtés:

gázkonvektoros helyiségfűtés

Állapota:

jó műszaki állapot

Megtekintés:

Az ingatlan a 29/635-449 telefonszámon előre egyeztetett időpontban megtekinthető.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Bérlet időtartama, díja:

A bérlet időtartama a szerződéskötéstől számított 5 év, mely meghosszabbítható. A felajánlható bérleti díj legkisebb mértéke a 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelet alapján 48.240 Ft/hó+rezsi.

Pályázni jogosultak köre:

A pályázati eljárás során pályázatot nyújthat be természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet.

A pályázati ajánlat kötelező tartalma:

 

-        pályázó neve, címe, egyéb elérhetősége (telefonszám, e-mailcím stb.),

-        ajánlott havi bérleti díj összege (rezsi nélkül),

-        a lakásba beköltözők tervezett száma, családi státusza

-        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, és személyes adatainak a pályázat elbírálása érdekében történő kezeléséhez hozzájárul.

A pályázati ajánlat benyújtásának módja, helye és időpontja:

A pályázatot 2023. szeptember 20. 16.00-ig zárt borítékban kell eljuttatni a Sülysápi Polgármesteri Hivatalba (2241 Sülysáp, Szent István tér 1.) A borítékon az ”Iskola utca bérlet” jeligét kell feltüntetni.

Egyéb feltételek:

Bérlő a szerződéskötéskor óvadékot (kauciót) köteles fizetni, melynek mértéke a szerződésben meghatározott havi lakbér kétszeresének megfelelő összeg. A lakásbérleti jogviszony megszűnése esetén Bérbeadó a bérlő által befizetett óvadékot – amennyiben ilyen fennáll – lakbérhátralék, közüzemi díjtartozás, továbbá a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának helyreállításához szükséges költségei megtérüléséhez használhatja fel. Amennyiben a lakás rendezett állapotban, tartozások nélkül visszaadásra kerül, Bérbeadó az óvadékot 30 napon belül visszafizeti a Bérlőnek.

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadók.

PÁLYÁZATI ELBÍRÁLÁSA

Döntéshozatal:

A pályázatokról a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt 2023. szeptember 28. napjáig.

Pályázat eredményessége, érvényessége:

Eredménytelen a pályázat, ha nem érkezett ajánlat vagy egyik ajánlatban megjelölt díj sem éri el a megadott minimális lakbérmértéket. A pályázat elbírálása során csak annak a pályázónak a pályázata vehető figyelembe, aki ajánlatát az előírt időben és tartalommal benyújtotta. Az ettől eltérően benyújtott pályázat érvénytelen.

Pályázat nyertese:

Bérbeadó a lakásbérleti szerződést azzal a pályázóval köti meg, aki a pályázati feltételeknek megfelelt, és a legmagasabb lakbért ajánlotta. Amennyiben ugyanazon lakásra kiírt pályázatra azonos feltételek mellett több érvényes ajánlat érkezik, úgy a Bérbeadó licittárgyalást tart.

 

Kapcsolódó dokumentumok:Új hozzászólás

Hozzászólások Oldalanként