Gyorssegítség

Orvosi ügyelet: 2024.02.01-től Sülysápon is az Országos Mentőszolgálat vette át és látja el az ügyeleti feladatokat.

Ügyeleti telefonszám: 1830

(munkanapokon 16:00-08:00; hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 0:00 - 24:00)

Önkéntes tűzoltók: +36(30)528-5493

Polgárőrség: +36(30)466-1677

Közvilágítás:
Online hibabajelentő
Telefonon/üzenetrögzítő: +36(80)980-030

Víz- és csatornaszolgáltatás: (TRV Zrt. hibabejelentő): +36(80)205-157

Falugazdász: Horváth Judit +36(30)423-8594 ügyfélfogadási idő: hétfő 8:00-12:00, helyszíne: Sülysápi Polgármesteri Hivatal

Kerti avar égetése

A kerti avar égetése - az országos tiltó szabályozás értelmében - TILOS.Szelektív hulladékgyűjtés

Házhoz menő csomagolási- és zöldhulladék 2024. évi szállítási rend:

Fenyőgyűjtés: január 12. és 26.

 

Házhoz menő csomagolási (szelektív) hulladékgyűjtési időpontok:

2024. január 5., 19. (pénteki napokon)

2024. február 2., 16. (pénteki napokon)

2024. március 1., 15., 29. (pénteki napokon)

2024. április 12., 26. (pénteki napokon)

2024. május 10., 24. (pénteki napokon)

2024. június 7., 21. (pénteki napokon)

2024. július 5.; 19. (pénteki napokon)

2024. augusztus 2., 16.; 30. (pénteki napokon)

2024. szeptember 13.; 27. (pénteki napokon)

2024. október 11.; 25. (pénteki napokon)

2024. november 8.; 22. (pénteki napokon)

2024. december 6.; 20. (pénteki napokon)

 

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés:

2024. január: -

2024. február: -

2024. március: -

2024. április 19. (pénteki napon)

2024. május 17., 31. (pénteki napokon)

2024. június 14., 28. (pénteki napokon)

2024. július 12.; 26. (pénteki napokon)

2024. augusztus 9.; 23. (pénteki napokon)

2024. szeptember 6.; 20. (pénteki napokon)

2024. október 4.; 18. (pénteki napokon)

2024. november 1. (pénteki napon)

2024. december: -

 

 

A DTKH részletes tájékoztatója ide kattintva érhető el.

 KeresőBérlakás hirdetmény - Iskola u. 3.


Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelet alapján pályázatot hirdet az alábbi önkormányzati BÉRLAKÁS bérletére:

INGATLAN ADATAI

Címe, helyrajzi száma:

2241 Sülysáp, Iskola utca 3. I. emelet

Lakás hasznos alapterülete:

53,6 m2

Helyiségek:

3 lakószoba, konyha, fürdőszoba, előszoba

Komfortfokozat:

komfortos

Fűtés:

gázkonvektoros helyiségfűtés

Állapota:

jó műszaki állapot

Megtekintés:

Az ingatlan a 29/635-449 telefonszámon előre egyeztetett időpontban megtekinthető.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK

Bérlet időtartama, díja:

A bérlet időtartama a szerződéskötéstől számított 5 év, mely meghosszabbítható. A felajánlható bérleti díj legkisebb mértéke a 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendelet alapján 48.240 Ft/hó+rezsi.

Pályázni jogosultak köre:

A pályázati eljárás során pályázatot nyújthat be természetes személy és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezet.

A pályázati ajánlat kötelező tartalma:

 

-        pályázó neve, címe, egyéb elérhetősége (telefonszám, e-mailcím stb.),

-        ajánlott havi bérleti díj összege (rezsi nélkül),

-        a lakásba beköltözők tervezett száma, családi státusza

-        a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, és személyes adatainak a pályázat elbírálása érdekében történő kezeléséhez hozzájárul.

A pályázati ajánlat benyújtásának módja, helye és időpontja:

A pályázatot 2023. szeptember 20. 16.00-ig zárt borítékban kell eljuttatni a Sülysápi Polgármesteri Hivatalba (2241 Sülysáp, Szent István tér 1.) A borítékon az ”Iskola utca bérlet” jeligét kell feltüntetni.

Egyéb feltételek:

Bérlő a szerződéskötéskor óvadékot (kauciót) köteles fizetni, melynek mértéke a szerződésben meghatározott havi lakbér kétszeresének megfelelő összeg. A lakásbérleti jogviszony megszűnése esetén Bérbeadó a bérlő által befizetett óvadékot – amennyiben ilyen fennáll – lakbérhátralék, közüzemi díjtartozás, továbbá a lakás rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotának helyreállításához szükséges költségei megtérüléséhez használhatja fel. Amennyiben a lakás rendezett állapotban, tartozások nélkül visszaadásra kerül, Bérbeadó az óvadékot 30 napon belül visszafizeti a Bérlőnek.

A jelen pályázati felhívásban nem szabályozott kérdésekben a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, valamint az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 10/2011. (IV. 20.) önkormányzati rendeletben foglaltak az irányadók.

PÁLYÁZATI ELBÍRÁLÁSA

Döntéshozatal:

A pályázatokról a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt 2023. szeptember 28. napjáig.

Pályázat eredményessége, érvényessége:

Eredménytelen a pályázat, ha nem érkezett ajánlat vagy egyik ajánlatban megjelölt díj sem éri el a megadott minimális lakbérmértéket. A pályázat elbírálása során csak annak a pályázónak a pályázata vehető figyelembe, aki ajánlatát az előírt időben és tartalommal benyújtotta. Az ettől eltérően benyújtott pályázat érvénytelen.

Pályázat nyertese:

Bérbeadó a lakásbérleti szerződést azzal a pályázóval köti meg, aki a pályázati feltételeknek megfelelt, és a legmagasabb lakbért ajánlotta. Amennyiben ugyanazon lakásra kiírt pályázatra azonos feltételek mellett több érvényes ajánlat érkezik, úgy a Bérbeadó licittárgyalást tart.

 

Kapcsolódó dokumentumok:Új hozzászólás

Hozzászólások Oldalanként