Gyorssegítség

Orvosi ügyelet: 
+36(29)440-074
(munkanapokon 6:00-8:00, hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon)

Önkéntes tűzoltók: +36(30)528-5493

Polgárőrség: +36(30)466-1677

Közvilágítás:
Online hibabajelentő
Telefonon: +36(29)635-449 (Hivatali időben, azaz Hétfőn 08:00-18:00, Kedden - Szerdán - Csütörtökön 08:00-16:00, Pénteken 08:00-14:00)

Víz- és csatornaszolgáltatás: (TRV Zrt. hibabejelentő): +36(80)205-157

Kerti avar égetése

A kerti avar égetése - az országos tiltó szabályozás értelmében - TILOS.Szelektív hulladékgyűjtés

Házhoz menő csomagolási- és zöldhulladék 2020-2021. évi szállítási rend:


 

Házhoz menő csomagolási (szelektív) hulladékgyűjtési időpontok:

2021. január 5. és 19. (keddi napokon)

2021. február 2. és 16. (keddi napokon)

2021. március 2., 16. és 30. (keddi napokon)

2021. április 13. és 27. (keddi napokon)

2021. május 11. és 25. (keddi napokon)

2021. június 8. és 22. (keddi napokon)

2021. július 8. és 22. (csütörtöki napokon)

2021. augusztus 5. és 19. (csütörtöki napokon)

2021. szeptember 2., 16. és 30. (csütörtöki napokon)

2021. október 14. és 28. (csütörtöki napokon)

2021. november 11. és 25. (csütörtöki napokon)

2021. december 9. és 23. (csütörtöki napokon)

 

 

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés:

2021. március 2., 16.; 30. (keddi napokon)

2021. április 13. és 27. (keddi napokon)

2021. május 11. és 25. (keddi napokon)

2021. június 8. és 22. (keddi napokon)

2021. július 8. és 22. (csütörtöki napokon)

2021. augusztus 5. és 19. (csütörtöki napokon)

2021. szeptember 2., 16. és 30. (csütörtöki napokon)

2021. október 14. és 28. (csütörtöki napokon)

 KeresőMájus első hetében kezdődik az Új utcai partfalépítés

A közműszolgáltatókkal való egyeztetés jelentős időigénye miatt a vártnál jóval később, de végre megkezdődhet az Új utca mintegy 50 méteres szakaszának megerősítése és helyreállítása.

A közbeszerzési eljárás során mélyépítési és támfalépítési referenciával rendelkező vállalkozásoktól bekért ajánlatok alapján az Önkormányzat a legkedvezőbb ajánlatpt benyújtó, Geoszolg Kft.-vel kötötte meg a kivitelezői szerződést.
A munkálatok elvégzéséhez a Belügyminisztérium a vis maior keretből 51 millió Ft-os támogatást biztosított. A támogatás megszerzéséhez az Önkormányzat munkáján kívül szükség volt Pogácsás Tibor államtitkár Úr és Czerván György képviselő Úr hathatós támogatására is, köszönjük nekik!

A teljes projektköltség mintegy 56,7 millió Ft. A kivitelezés bruttó 51,1 millió Ft, további 5,6 millió Ft a műszaki ellenőrzés, a kiviteli tervek és a szakértői vélemény elkészítésének költsége.

A most kezdődő munkálatok elvégzésére azért van szükség, mert 2020 tavaszán az Új utca középső szakaszán az úton nagyméretű süllyedések és repedések keletkeztek, melyek az ingatlanok előkertjeiben folytatódtak, és elérték a lakóházak utcafronti főfalait is. A felszínmozgás összesen mintegy 40 m hosszban keletkezett, és 50 m széles sávban futott ki a partélre. A közel 12-15 m magas partfal peremén az út melletti fák és cserjék megdőltek. Alul, az érintett szakaszon, a Dózsa utca 53-55-57. ingatlanok mögött a partfalstabilizáció (vasbeton támpilléres támfal) megépült az Országos Partfalprogram keretében (2002-2005), de a partéli horgonyzott vasbeton gerendarács a program 2006. évi megszűnése miatt már nem készülhetett el, csak egy teraszos rézsűképzés. Tehát a mozgás a partfal felső - részben teraszosított –, eredeti állapotban megmaradt tagját érintette, az alsó támfalas rész és a belőle induló pincék nem károsodtak.

2020 májusában az Önkormányzat vis-maior szakértői véleményt készíttetett (készítette: Dr. Hidasi János földtani szakértő), mely alapján az Önkormányzat elnyerte a stabilizációhoz szükséges pályázati támogatás kisebb mértékben csökkentett összegét. A BMVIS/215-2/2020. támogatói okirat és döntési adatlap 50 m partfal- hosszat ismert el. Az elkészített kiviteli terv erre a hosszra vonatkozik.

A támogatási összegből az alábbi munkálatokat kell elvégezni:

Alapozás

A támfal alapja 2,00 m széles, 45 cm vastag C30/37-XC2-16-F3-CEM I - 42,5-N vasbeton lemezalap, alatta 5 cm szerelőbeton és 20 cm zúzottkő ágyazat létesül.

A tervezett beavatkozások közműveket érintenek, illetve kereszteznek. A gázvezeték partélen haladó szakaszának védelembe helyezése a kivitelezési munkálatok idején elkészül.

Az alapok alatt csőcölöppárok, valamint a ferdén befúrt feszített horgonysorok rögzítik a csúszólap alá és mögé letámasztott szerkezetet. A horgonyok befúrása is ekkor végezhető el. Az alap alatt 300 mm átmérőjű, 4 m hosszú csőcölöppárokat kell kialakítani, 3 méterenként kiosztva. Összesen 34 db csőcölöp szükséges.

Felmenő szerkezet

A felmenő szerkezet az út vonalvezetését követve enyhén tört alaprajzzal készül, 50 m hosszúságban. A támfal magassága 1,5-2 méter, vastagsága 40 cm.

Talajhorgonyozás

A támfalat feszített-injektált horgonysor rögzíti a mozdulatlan háttér-összlethez. A horgonyok kb. 30 fokos szögben befúrt furatokba kerülnek.

Közút helyreállítása

Az Új utca 10-12 számok előtt a meglévő burkolatot (mintegy 50 méter hosszon) el kell bontani, majd az alábbi rétegrenddel kell helyreállítani:

- 6 cm AC-11 aszfaltbeton kopóréteg

- 10 cm CKT kötőréteg hengerelve

- 15 cm M-50 zúzalék útalap behengerelve

- 400 g/m2 geotextília (georács) elhelyezése

- földmű elő- tömörítése- különös tekintettel a közművezetékek nyomvonalán.

A járdarepedéseket vissza kell betonozni. Az épületeken tapasztalható repedések helyreállítása nem része a vis-maior pályázati támogatásnak, így az épületeken beavatkozás nem történik!

A támfalépítés teljes útlezárás és jelzőtáblás forgalomirányítás mellett történik.

A felsorolt munkálatok mintegy 2 hónapot vesznek majd igénybe, azonban a kivitelezői szerződésben rögzített véghatáridő 2021.07.31.

Horinka László polgármester


2021-04-28 15:49
Új hozzászólás

Hozzászólások Oldalanként