Gyorssegítség

Orvosi ügyelet: 
+36(29)440-074
(munkanapokon 6:00-8:00, hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon)

Önkéntes tűzoltók: +36(30)528-5493

Polgárőrség: +36(30)466-1677

Közvilágítás:
Online hibabajelentő
Telefonon: +36(29)635-449 (Hivatali időben, azaz Hétfőn 08:00-18:00, Kedden - Szerdán - Csütörtökön 08:00-16:00, Pénteken 08:00-14:00)

Víz- és csatornaszolgáltatás: (TRV Zrt. hibabejelentő): +36(80)205-157

Kerti avar égetése

A kerti avar égetése - az országos tiltó szabályozás értelmében - TILOS.Szelektív hulladékgyűjtés

Házhoz menő csomagolási- és zöldhulladék 2020-2021. évi szállítási rend:


 

Házhoz menő csomagolási (szelektív) hulladékgyűjtési időpontok:

2021. január 5. és 19. (keddi napokon)

2021. február 2. és 16. (keddi napokon)

2021. március 2., 16. és 30. (keddi napokon)

2021. április 13. és 27. (keddi napokon)

2021. május 11. és 25. (keddi napokon)

2021. június 8. és 22. (keddi napokon)

 

 

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés:

2021. március 2., 16.; 30. (keddi napokon)

2021. április 13. és 27. (keddi napokon)

2021. május 11. és 25. (keddi napokon)

2021. június 8. és 22. (keddi napokon)

 KeresőMegkezdődnek a partfal-helyreállítási munkálatok a Templom utcában

Megkezdődik a Templom utcai partfal részleges helyreállítása és megerősítése, ezt követően pedig indul az Új utcai partfal megerősítése is.
Jelenleg két partfalépítés „aktuális” Sülysápon: az első a még 2019-ben történt vízmosásból adódó Templom utcai támfal helyreállítása, a másik az Új utcai szakasz megerősítése. A Templom utcai helyszínen a kivitelező a napokban megkezdi a munkálatokat, de az Új utcaiaknak sem kell már sokáig várniuk a probléma megoldására: a közműszolgáltatók (hosszas) engedélyezési procedúráját követően már lezárult a közbeszerzési kiírás, így heteken belül ott is megtörténhet a munkakezdés.

2019. május 29-én nagy mennyiségű csapadék érte a települést zivatar formájában és a hirtelen jött, nagy mennyiségű víz hatására a Templom utcában az utat alulról határoló – helyenként több, mint 10 méter magas – partfal suvadásnak indult.

Az önkormányzat a káresemények bekövetkezését 2019. június 3-án bejelentette, majd az illetékes hivatalok részéről (Kormányhivatal, Katasztrófavédelmi Igazgatóság) a helyszíni ellenőrző szemlék megtörténtek, nyilatkozatukat, szakvéleményüket a kárra vonatkozóan írásban megadták.

Az önkormányzat a károk helyreállítására „vis maior” támogatási kérelmet nyújtott be, mert a szakszerű munkák elvégzéséhez szükséges jelentős többletköltségeket önerőből nem tudt volna biztosítani. A támogatás igényléséhez szükséges Műszaki Szakvéleményt a Schlick Mérnökiroda Kft. készítette, 2019. október hónapban. A Belügyminisztérium a BMVIS/158-2/2020 iktatószámú, 2020. június 4. napján kelt miniszteri döntés értelmében az Önkormányzat kérelmét csökkentett mértékben támogatta.

A káresemény következtében veszélybe került a közlekedés és vagyonbiztonság, valamint a felszíni vizek biztonságos elvezetése.

A szakértői leírás szerint: „a heves zivatar hatására a partfalon 140 m hosszon, több helyen omlás, suvadás következett be. A leomlott törmelék vitte magával a növényzetet, míg az omlás a teljes hordalékot az alsóbb kertekben rakta le. A suvadás hatására a leomlott föld alámosta a peremgerendát, így az több helyen a levegőben lóg, kifordult. A mozgás hatására az aszfalt szélén jelentős kráterek keletkeztek, illetve az aszfalt szélén repedések láthatóak, melyek a partfal mozgásából erednek. A partoldalon a Dózsa György utca 137. számú ingatlannál egy használaton kívüli bejárhatatlan, biztosítatlan pince bejárata látható. A pince feltételezhetően benyúlik az útpálya alá. A pince építéséről, illetve a felhagyásáról nincs információ.”

A helyreállítási munkák keretében csökkentett támogatás miatt mintegy 21 méteren, a Templom utca 7. szám előtti szakaszon kerül sor a partoldal cölöpös rögzítésére. Első lépésként a partoldalt a törmeléktől, illetve a növényzettől kell megtisztítani. Ezt követi a kerítés és a meglévő peremgerenda bontása.

A partoldal biztosítására egy fejgerendával összefogott cölöptámfal épül.  

A cölöpök 30 cm átmérőjű fúrt vasbeton cölöpök. A cölöpök hossza az összefogó gerenda aljától 8,00 m, a cölöptengelyek távolsága 2,00 – 2,50 m. A cölöpöket vasbeton fejgerenda fogja össze. A fejgerenda teteje 15 cm-el magasodik az aszfalt burkolat gerenda felőli széle fölé. A helyreállítandó kerítés a fejgerenda tetejére kerül rögzítésre.

Az út alá benyúló, ismeretlen pince veszélyezteti az útpálya biztonságát, illetve a partfal, valamint a javasolt cölöpfal biztonságát, ezért a pince szakszerű habbetonos tömedékelése szükséges.

A tömedékelést habbetonos technológiával kell elvégezni. A tömedékelendő pinceágat légtelenítő furattal kell ellátni.

A megsüllyedt, töredezett aszfaltburkolatot a beavatkozás területén teljes hosszon 2m szélességben el kell bontani. A suvadás helyén az útalapot Ckt feltöltéssel helyre kell állítani, erre kerül az új 5 cm vtg AC-11 melegaszfalt burkolat - kopóréteg.

A kiviteli tervek birtokában lefolytatott beszerzési eljárás keretében Önkormányzatunk 3 cégtől kért be ajánlatot. Az ajánlattételi határidőre két érvényes ajánlat érkezett, ezek közül a kedvezőbb bekerülési költséggel járó ajánlat került kiválasztásra, melynek értéke 9.781.700 Ft + ÁFA. A nyertes ajánlattevő a pilisvörösvári székhelyű GEOSZOLG Kft. A cég számos partfal-helyreállítási referenciával rendelkezik, a hasonló munkák specialistája.

A kivitelezés időtartama alatt a balesetveszély elkerülése érdekében a munkaterület lezárása szükséges, ezért az utcában való közlekedés nem lehetséges, az utca mindkét irányból zsákutcává válik. A közlekedés során ezt szíveskedjenek figyelembe venni!

 

Horinka László polgármester
Új hozzászólás

Hozzászólások Oldalanként