Civil pályázati felhívás

Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a civilek közösségi célú tevékenységének támogatásáról 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) alapján pályázatot hirdet a településen közhasznú tevékenységet végző civilek 2018. évi támogatására.Pályázatot nyújthatnak be a tevékenységüket Sülysápon kifejtő bejegyzett civil szervezetek, egyházak, valamint magánszemélyek (a továbbiakban együttesen: pályázók).

 

Nem részesülhet támogatásban

 1. be nem jegyzett szervezet, politikai párt, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezet, biztosító egyesület, gazdasági társaság,
 2. az a pályázó amely az előző évben kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelően szá­molt el, illetőleg azt a támogatási szerződésben jóváhagyott céltól eltérően használta fel.

 

Igényelhető támogatások:

 1. vissza nem térítendő támogatás: működéshez, programok megvalósításához, más forrásból elnyert pályázatok önerejének biztosításához,
 2. kamatmentes visszatérítendő támogatás: a más forrásból elnyert utófinanszírozott pályázatok előfinanszírozására.

 

Támogatás személyi jellegű kiadásokra nem, közműdíjak, illetve szolgáltatási díjak fizetésére pedig csak a dokumentáltan a pályázó tulajdonában vagy használatában álló, a pályázati cél megvalósítását szolgáló ingatlanok, eszközök vonatkozásában igényelhető.

 

Ugyanazon pályázó által, illetőleg ugyanarra a pályázati célra egy évben csak egy támogatási igény terjeszthető elő.

 

A pályázatot papír alapon, az Ör. 1. melléklete szerinti adatlapon, a pályázó jogosult képviselőjének aláírásával ellátva kell benyújtani, melyhez csatolni kell a következőket:

 1. más forrásból elnyert pályázat önerejének vagy utófinanszírozott pályázat előfinanszírozásának biztosításához kért támogatás esetén az elnyert pályázati támogatásról szóló döntés vagy aláírt szerződés hitelesített másolata,
 2. közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről, amennyiben az fennáll.

 

A pályázati adatlap a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető vagy letölthető az Önkormányzat honlapjáról (www.sulysap.hu).

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 03.

A pályázat benyújtásának helye: Sülysápi Polgármesteri Hivatal (2241 Sülysáp, Szent István tér 1.)

 

A pályázati kérelmekről a Képviselő-testület Humánszolgáltatások Bizottsága dönt soron következő munkaterv szerinti ülésén.

 

A Bizottság a pályázati kérelmek értékelése során különösen azt vizsgálja, hogy

 1. a pályázó tevékenysége mennyiben közérdekű, illetőleg a támogatásban részesítendő célkitűzés mennyiben szolgálja a köz javát  és szakmai szempontból mennyiben megvalósítható,
 2. a pályázó az előző évben kapott pénzügyi támogatással megfelelően elszámolt-e,
 3. a pályázati cél megvalósításához – a támogatás esetleges összegét is figyelembe véve – rendelkezik-e a megfelelő pénzügyi és egyéb feltételekkel,
 4. a pályázati cél megvalósítása pénzügyi támogatás helyett támogatható-e más, alkalmasabb módon,
 5. a pályázó tervezett éves vagy egyedi programjának megtervezése során figyelembe vette-e a Képviselő-testület által a tárgyévre jóváhagyott városi rendezvénynaptár programjait.

 

A pályázati támogatás megítélése, folyósítása és elszámoltatása az Ör. rendelkezései szerint történik. Az Ör. az önkormányzati honlapról szintén letölthető.

 

A pályázatról Gáspárné Farkas Mónika pályázati ügyintéző nyújt bővebb támogatást, személyesen ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban, e-mailben a farkas.monika@sulysap.hu címen vagy telefonon a 06-29/635-428 számon.Kapcsolódó dokumentumok:

TÁMOGATÁSI KÉRELEM ADATLAP 2018