Gyorssegítség

Orvosi ügyelet: 
+36(29)440-074
(munkanapokon 6:00-8:00, hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon)

Önkéntes tűzoltók:
+36(30)528-5493

Közvilágítás:
Online hibabajelentő
Telefonon: +36(29)635-449 (Hivatali időben, azaz Hétfőn 08:00-18:00, Kedden - Szerdán - Csütörtökön 08:00-16:00, Pénteken 08:00-14:00)

Víz- és csatornaszolgáltatás:
TRV Zrt. hibabejelentő
: +36(80)205-157

Kerti avar égetése

Avart, kerti hulladékot égetni kizárólag a március 15. és május 31., valamint a szeptember 1. és november 15. közötti időszakokban, pénteki napokon 8 órától 19 óráig szabad. Hétvégén és ünnepnapokon, valamint az általános tűzgyújtási tilalom idején az égetés tilos.Szelektív hulladékgyűjtés

Házhoz menő csomagolási- és zöldhulladék 2020. évi szállítási rend:


Fenyőfa gyűjtés:

2020. január 7. (kedd) és január 25. (szombat)


Házhoz menő csomagolási (szelektív) hulladékgyűjtési időpontok:

2020. január 7. és 21. (keddi napokon)

2020. február 4. és 18. (keddi napokon)

2020. március 3., 17. és 31. (keddi napokon)

2020. április 14. és 28. (keddi napokon)

2020. május 18. (hétfő)

2020. június 15. (hétfő)

2020. július 13. (hétfő)

2020. augusztus 10. (hétfő)

2020. szeptember 7. (hétfő)

2020. október 5. (hétfő)

2020. november 2. és 30. (hétfői napokon)

2020. december 28. (hétfő)

 

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés:

2020. január 7. (kedd)

2020. február 4. (kedd)

2020. március 3. és 31. (keddi napokon)

2020. április 18. (szombat) és 28. (kedd)

2020. május 26. (kedd)

2020. június 23. (kedd)

2020. július 21. (kedd)

2020. augusztus 18. (kedd)

2020. szeptember15. (kedd)

2020. október 13. (kedd)

2020. november 10. (kedd)

2020. december 8. (kedd)KeresőRendezvényszervező munkakör

Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján PÁLYÁZATOT HIRDET rendezvényszervező  munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Kinevezéskor 3 hónap próbaidő kerül kikötésre.

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidős

 

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2241 Sülysáp, Szent István tér 7.

 

A munkakörbe tartozó feladatok:

Az intézmény rendezvényeinek szervezésében és lebonyolításában való részvétel, szervezési, dokumentációs és kapcsolattartási tevékenység. A vezető munkájának segítése, meghívók, reklám anyagok készítése és terjesztése, intézményi adminisztrációs és ügyviteli feladatok ellátása, árajánlatok bekérése, megrendelések kezelése, alkalmanként teremrendezés. Kapcsolattartás partnerekkel, civil szervezetekkel, helyi intézményekkel.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény művészeti, a közművelődési és közgyűjteményi intézményekbe történő végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

−        középfokú végzettség és rendezvényszervezői vagy közművelődési szakképesítés (OKJ), vagy felsőfokú közművelődési szakképzettség

−        korszerű ügyviteli és kommunikációs eszközök, irodai alkalmazások (word, excel, internet, publisher) felhasználói szintű ismerete,

−        jó kommunikációs készség, precizitás, rugalmasság

−        magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

−        a programok időpontjához alkalmazkodó rugalmas munkaidő vállalása

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

−        Szakmai tapasztalat, rendezvényszervezésben való jártasság

−        közösségi oldalak kezelésében való jártasság

−        plakátszerkesztési ismeretek

−        „B” kategóriás jogosítvány

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

−        részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

−        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (csak sikeres pályázat esetén nyújtandó be, de a kinevezésnek feltétele),

−        képesítést igazoló okirat(ok) másolata,

−        eddigi munkaviszonyokról, szakmai gyakorlatról szóló igazolások (amennyiben ilyenek rendelkezésre állnak),

−        pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, és a pályázati eljárás lefolytatásában részt vevők általi megtekintéséhez, megismeréséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2019. július 7.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

2019. július 14.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatásra csak a benyújtott írásos pályázatuk alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor. A pályázattal kapcsolatosan bővebb információ dosa.nikoletta@sulysap.hu e-mailcímen vagy a 06-29/635-437 telefonszámon kérhető.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot a Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár igazgatójának Lászlóné Dósa Nikoletta intézményvezető részére kell eljuttatni

−        postai úton vagy személyesen: a 2241 Sülysáp, Szent István tér 7. címre vagy

−        elektronikus úton: a dosa.nikoletta@sulysap.hu címre.

Kérjük a borítékon, illetve az elektronikus levél tárgyában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2019. valamint a munkakör megnevezését: rendezvényszervező

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

−        Sülysáp Város honlapja (www.sulysap.hu), Wass Albert Művelődési Központ (2241 Sülysáp, Szent István tér 7.), Wass Albert Művelődési Központ Facebook oldala, kozigallas.gov.hu
Új hozzászólás

Hozzászólások Oldalanként