Gyorssegítség

Orvosi ügyelet: 
+36(29)440-074
(munkanapokon 6:00-8:00, hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon)

Önkéntes tűzoltók:
+36(30)528-5493

Közvilágítás:
Online hibabajelentő
Telefonon: +36(29)635-449 (Hivatali időben, azaz Hétfőn 08:00-18:00, Kedden - Szerdán - Csütörtökön 08:00-16:00, Pénteken 08:00-14:00)

Víz- és csatornaszolgáltatás:
TRV Zrt. hibabejelentő
: +36(80)205-157

Hulladékszállítás: 
2019. évi szállítási és ügyfélszolgálati időpontok


Szelektív hulladékgyűjtés

Házhoz menő csomagolási- és zöldhulladék 2019. évi szállítási rend:


Fenyőfa gyűjtés:

2019. január 12. (szombat) és január 22. (kedd)


Házhoz menő csomagolási (szelektív) hulladékgyűjtési időpontok:

2019. január 8. és január 22. (keddi napokon)

2019. február 5. és február 19. (keddi napokon)

2019. március 5 és március 19. (keddi napokon)

2019. április 2.; április 16. és április 30. (keddi napokon)

2019. május 14. és május 28. (keddi napokon)

2019. június 11. és június 25. (keddi napokon)

2019. július 9. és július 23. (keddi napokon)

2019. augusztus 6. és augusztus 20. (keddi napokon)

2019. szeptember 3. és szeptember 17. (keddi napokon)

2019. október 1.; október 15. és október 29. (keddi napokon)

2019. november 12. és november 26. (keddi napokon)

2019. december 10. és december 24. (keddi napokon)

 

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés:

2019. április 16. (kedd)

2019. május 14. (kedd)

2019. június 11. (kedd) és június 24. (hétfő)

2019. július 9. (kedd)

2019. augusztus 6. (kedd)

2019. szeptember 3. (kedd) és szeptember 16. (hétfő)

2019. október 5.

2019. november 2. (szombat);

november 16. (szombat)

november 30. (szombat)KeresőRendezvényszervező munkakör

Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján PÁLYÁZATOT HIRDET rendezvényszervező  munkakör betöltésére
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Kinevezéskor 3 hónap próbaidő kerül kikötésre.

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidős

 

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2241 Sülysáp, Szent István tér 7.

 

A munkakörbe tartozó feladatok:

Az intézmény rendezvényeinek szervezésében és lebonyolításában való részvétel, szervezési, dokumentációs és kapcsolattartási tevékenység. A vezető munkájának segítése, meghívók, reklám anyagok készítése és terjesztése, intézményi adminisztrációs és ügyviteli feladatok ellátása, árajánlatok bekérése, megrendelések kezelése, alkalmanként teremrendezés. Kapcsolattartás partnerekkel, civil szervezetekkel, helyi intézményekkel.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény művészeti, a közművelődési és közgyűjteményi intézményekbe történő végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

−        középfokú végzettség és rendezvényszervezői vagy közművelődési szakképesítés (OKJ), vagy felsőfokú közművelődési szakképzettség

−        korszerű ügyviteli és kommunikációs eszközök, irodai alkalmazások (word, excel, internet, publisher) felhasználói szintű ismerete,

−        jó kommunikációs készség, precizitás, rugalmasság

−        magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

−        a programok időpontjához alkalmazkodó rugalmas munkaidő vállalása

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

−        Szakmai tapasztalat, rendezvényszervezésben való jártasság

−        közösségi oldalak kezelésében való jártasság

−        plakátszerkesztési ismeretek

−        „B” kategóriás jogosítvány

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

−        részletes, fényképes szakmai önéletrajz,

−        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (csak sikeres pályázat esetén nyújtandó be, de a kinevezésnek feltétele),

−        képesítést igazoló okirat(ok) másolata,

−        eddigi munkaviszonyokról, szakmai gyakorlatról szóló igazolások (amennyiben ilyenek rendelkezésre állnak),

−        pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, és a pályázati eljárás lefolytatásában részt vevők általi megtekintéséhez, megismeréséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje:

2019. július 7.

 

A pályázat elbírálásának határideje:

2019. július 14.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatásra csak a benyújtott írásos pályázatuk alapján alkalmasnak ítélt jelöltek esetében kerül sor. A pályázattal kapcsolatosan bővebb információ dosa.nikoletta@sulysap.hu e-mailcímen vagy a 06-29/635-437 telefonszámon kérhető.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot a Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár igazgatójának Lászlóné Dósa Nikoletta intézményvezető részére kell eljuttatni

−        postai úton vagy személyesen: a 2241 Sülysáp, Szent István tér 7. címre vagy

−        elektronikus úton: a dosa.nikoletta@sulysap.hu címre.

Kérjük a borítékon, illetve az elektronikus levél tárgyában feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2/2019. valamint a munkakör megnevezését: rendezvényszervező

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

−        Sülysáp Város honlapja (www.sulysap.hu), Wass Albert Művelődési Központ (2241 Sülysáp, Szent István tér 7.), Wass Albert Művelődési Központ Facebook oldala, kozigallas.gov.hu
Új hozzászólás

Hozzászólások Oldalanként