Gyorssegítség

Orvosi ügyelet: 
+36(29)440-074
(munkanapokon 6:00-8:00, hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon)

Önkéntes tűzoltók: +36(30)528-5493

Polgárőrség: +36(30)466-1677

Közvilágítás:
Online hibabajelentő
Telefonon: +36(29)635-449 (Hivatali időben, azaz Hétfőn 08:00-18:00, Kedden - Szerdán - Csütörtökön 08:00-16:00, Pénteken 08:00-14:00)

Víz- és csatornaszolgáltatás: (TRV Zrt. hibabejelentő): +36(80)205-157

Kerti avar égetése

A kerti avar égetése - az országos tiltó szabályozás értelmében - TILOS.Szelektív hulladékgyűjtés

Házhoz menő csomagolási- és zöldhulladék 2020-2021. évi szállítási rend:


Fenyőfa gyűjtés:

2021. január 5. (kedd); 19. (kedd)


Házhoz menő csomagolási (szelektív) hulladékgyűjtési időpontok:

2020. december 22. (kedd)

2021. január 5. és 19. (keddi napokon)

2021. február 2. és 16. (keddi napokon)

2021. március 2., 16. és 30. (keddi napokon)

 

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés:

2021. január 5. (kedd)

2021. március 2., 16.; 30. (keddi napokon)KeresőKözponti Konyha

székhelye / levelezési címe:

2241 Sülysáp, Malom u. 16-20.

törzskönyvi nyilvántartási száma:

652434

adószáma:

16799709-2-13

statisztikai számjele:

16799709-5629-322-13

telefonszáma:

+36-29/435-377, +36-30/407-3971

elektronikus levélcíme:

kozpontikonyha@sulysap.hu

vezetői:

Kisné Kiss Anna intézményvezető

 

Csalaminé Szvitek Tünde intézményvezető-helyettes

intézmény jellege:

közétkeztetési intézmény

fenntartója:

Sülysáp Város Önkormányzata

közfeladata, nyújtott szolgáltatásai:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és végrehajtási rendeleteik alapján a fenntartó feladatkörébe tartozó óvodai, iskolai és egyéb gyermekétkeztetés, szociális és egyéb felnőttétkeztetés ellátása.

működési engedély száma:

 352-7/1980

engedélyezett adagszám:

 700

működési rend, nyitva tartás:

 

térítési díjak:

 

 

 

 

 

Gyermekétkeztetés díja:

háromszori étkezés 382 Ft+áfa

tízórai+ebéd: 325 Ft+áfa

ebéd+uzsonna: 306 Ft+áfa

Felnőttétkezés, vendégebéd:

A térítési díjakat Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete állapítja meg rendeletben.

térítésidíj-kedvezmények:

 

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 21/B. § szerint, illetőleg a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján rászorultság esetén.

működésére vonatkozó szabályozási eszközök:

2008. évi XLVI. Törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról

62/2011. (VI. 30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet a helyi szociális ellátásokról

12/2010. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet a gyermekek védelmének helyi rendszeréről

Alapdokumentumok, szabályzatok

vezetett adatbázisok, nyilvántartások:

 

beszámolók:

Megtekintés

gazdálkodási adatok:

Megtekintés

étlapok, tájékoztatók:

Megtekintés

letölthető nyomtatványok:

Megtekintés

TELEPHELYEK

 

Sülysápi Móra Ferenc Általános Iskola Telephelyének tálalókonyhája

2241 Sülysáp, Vörösmarty u. 1.

Sülysápi Szent István Általános Iskola tálalókonyhája

2241 Sülysáp, Dózsa György u. 110.