Gyorssegítség

Orvosi ügyelet: 2024.02.01-től Sülysápon is az Országos Mentőszolgálat vette át és látja el az ügyeleti feladatokat.

Ügyeleti telefonszám: 1830

(munkanapokon 16:00-08:00; hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 0:00 - 24:00)

Önkéntes tűzoltók: +36(30)528-5493

Polgárőrség: +36(30)466-1677

Közvilágítás:
Online hibabajelentő
Telefonon/üzenetrögzítő: +36(80)980-030

Víz- és csatornaszolgáltatás: (TRV Zrt. hibabejelentő): +36(80)205-157

Falugazdász: Horváth Judit +36(30)423-8594 ügyfélfogadási idő: hétfő 8:00-12:00, helyszíne: Sülysápi Polgármesteri Hivatal

Kerti avar égetése

A kerti avar égetése - az országos tiltó szabályozás értelmében - TILOS.Szelektív hulladékgyűjtés

Házhoz menő csomagolási- és zöldhulladék 2024. évi szállítási rend:

Fenyőgyűjtés: január 12. és 26.

 

Házhoz menő csomagolási (szelektív) hulladékgyűjtési időpontok:

2024. január 5., 19. (pénteki napokon)

2024. február 2., 16. (pénteki napokon)

2024. március 1., 15., 29. (pénteki napokon)

2024. április 12., 26. (pénteki napokon)

2024. május 10., 24. (pénteki napokon)

2024. június 7., 21. (pénteki napokon)

2024. július 5.; 19. (pénteki napokon)

2024. augusztus 2., 16.; 30. (pénteki napokon)

2024. szeptember 13.; 27. (pénteki napokon)

2024. október 11.; 25. (pénteki napokon)

2024. november 8.; 22. (pénteki napokon)

2024. december 6.; 20. (pénteki napokon)

 

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés:

2024. január: -

2024. február: -

2024. március: -

2024. április 19. (pénteki napon)

2024. május 17., 31. (pénteki napokon)

2024. június 14., 28. (pénteki napokon)

2024. július 12.; 26. (pénteki napokon)

2024. augusztus 9.; 23. (pénteki napokon)

2024. szeptember 6.; 20. (pénteki napokon)

2024. október 4.; 18. (pénteki napokon)

2024. november 1. (pénteki napon)

2024. december: -

 

 

A DTKH részletes tájékoztatója ide kattintva érhető el.

 KeresőKözponti Konyha

székhelye / levelezési címe:

2241 Sülysáp, Malom u. 16-20.

törzskönyvi nyilvántartási száma:

652434

adószáma:

16799709-2-13

statisztikai számjele:

16799709-5629-322-13

telefonszáma:

+36-29/435-377, +36-30/407-3971

elektronikus levélcíme:

kozpontikonyha@sulysap.hu

vezetői:

Kisné Kiss Anna intézményvezető

 

Csalaminé Szvitek Tünde intézményvezető-helyettes

intézmény jellege:

közétkeztetési intézmény

fenntartója:

Sülysáp Város Önkormányzata

közfeladata, nyújtott szolgáltatásai:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és végrehajtási rendeleteik alapján a fenntartó feladatkörébe tartozó óvodai, iskolai és egyéb gyermekétkeztetés, szociális és egyéb felnőttétkeztetés ellátása.

működési engedély száma:

 352-7/1980

engedélyezett adagszám:

 700

működési rend, nyitva tartás:

 

térítési díjak:

 

 

 

 

 

Gyermekétkeztetés díja:

háromszori étkezés 382 Ft+áfa

tízórai+ebéd: 325 Ft+áfa

ebéd+uzsonna: 306 Ft+áfa

Felnőttétkezés, vendégebéd:

A térítési díjakat Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete állapítja meg rendeletben.

térítésidíj-kedvezmények:

 

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 21/B. § szerint, illetőleg a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján rászorultság esetén.

működésére vonatkozó szabályozási eszközök:

2008. évi XLVI. Törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról

62/2011. (VI. 30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet a helyi szociális ellátásokról

12/2010. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet a gyermekek védelmének helyi rendszeréről

Alapdokumentumok, szabályzatok

vezetett adatbázisok, nyilvántartások:

 

beszámolók:

Megtekintés

gazdálkodási adatok:

Megtekintés

étlapok, tájékoztatók:

Megtekintés

letölthető nyomtatványok:

Megtekintés

TELEPHELYEK

 

Sülysápi Móra Ferenc Általános Iskola Telephelyének tálalókonyhája

2241 Sülysáp, Vörösmarty u. 1.

Sülysápi Szent István Általános Iskola tálalókonyhája

2241 Sülysáp, Dózsa György u. 110.