Gyorssegítség

Orvosi ügyelet: 
+36 30 113 6733


(munkanapokon 16:00-08:00; hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 0:00 - 24:00)

Önkéntes tűzoltók: +36(30)528-5493

Polgárőrség: +36(30)466-1677

Közvilágítás:
Online hibabajelentő
Telefonon/üzenetrögzítő: +36(80)980-030

Víz- és csatornaszolgáltatás: (TRV Zrt. hibabejelentő): +36(80)205-157

Falugazdász: Horváth Judit +36(30)423-8594 ügyfélfogadási idő: hétfő 8:00-12:00, helyszíne: Sülysápi Polgármesteri Hivatal

Kerti avar égetése

A kerti avar égetése - az országos tiltó szabályozás értelmében - TILOS.Szelektív hulladékgyűjtés

Házhoz menő csomagolási- és zöldhulladék 2024. évi szállítási rend:

Fenyőgyűjtés: január 12. és 26.

 

Házhoz menő csomagolási (szelektív) hulladékgyűjtési időpontok:

2024. január 5., 19. (pénteki napokon)

2024. február 2., 16. (pénteki napokon)

2024. március 1., 15., 29. (pénteki napokon)

2024. április 12., 26. (pénteki napokon)

2024. május 10., 24. (pénteki napokon)

2024. június 7., 21. (pénteki napokon)

2024. július 5.; 19. (pénteki napokon)

2024. augusztus 2., 16.; 30. (pénteki napokon)

2024. szeptember 13.; 27. (pénteki napokon)

2024. október 11.; 25. (pénteki napokon)

2024. november 8.; 22. (pénteki napokon)

2024. december 6.; 20. (pénteki napokon)

 

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés:

2024. január: -

2024. február: -

2024. március: -

2024. április 19. (pénteki napon)

2024. május 17., 31. (pénteki napokon)

2024. június 14., 28. (pénteki napokon)

2024. július 12.; 26. (pénteki napokon)

2024. augusztus 9.; 23. (pénteki napokon)

2024. szeptember 6.; 20. (pénteki napokon)

2024. október 4.; 18. (pénteki napokon)

2024. november 1. (pénteki napon)

2024. december: -

 

 

A DTKH részletes tájékoztatója ide kattintva érhető el.

 KeresőKonyhai kisegítő munkakör


Központi Konyha

 

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi. XXXIII. törvény 20/A. § alapján

 

pályázatot hirdet

 

konyhai kisegítő

 

munkakör betöltésére.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

-           határozatlan idejű

 

Foglalkoztatás jellege:

-           teljes munkaidős

 

A munkavégzés helye

-           2241 Sülysáp, Malom utca 16-20.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

  • A gyermekélelmezési konyhán az étel előkészítése, kiosztása, az ebédlői kiszolgálás és a konyhaüzem tisztántartása, a fogadókészség biztosítása.

 

 

Illetmény és juttatások

-           Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a KJT végrehajtásáról szóló a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél 77/1993. (V.12.) Kormány rendelet, valamint Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak juttatásairól szóló 13/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

-           8 általános iskolai végzettség

-           Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

-           Egészségügyi alkalmasság

 

 

Pályázat részeként benyújtandó igazolások:

-           Fényképes szakmai önéletrajz

-           Iskolai végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata

-           Nyilatkozat a büntetlen előéletről (felvétel esetén hatósági bizonyítvánnyal kell igazolni)

-           Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, és a pályázati eljárás lefolytatásában részt vevők általi megtekintéséhez, megismeréséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 22.

-           A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kisné Kiss Anna konyhavezető nyújt, a 06-29/435-377 vagy a 06-30/407-3971-es telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:

-           Postai úton vagy személyesen a Központi Konyha 2241 Sülysáp, Malom u. 16-20. címre. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: konyhai kisegítő.

-           Elektronikus úton Kisné Kiss Anna konyhavezető részére a kozpontikonyha@sulysap.hu e-mail címen keresztül.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. május 28.

 

A pályázat elbírálásának rendje: a pályázatokról a Központi Konyha intézményvezetője dönt. A munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. Kinevezés esetén 3 hónap próbaidő kerül kikötésre.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

-           Sülysáp Város honlapja (www.sulysap.hu)
Új hozzászólás

Hozzászólások Oldalanként