Gyorssegítség

Orvosi ügyelet: 
+36(29)440-074
(munkanapokon 6:00-8:00, hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon)

Önkéntes tűzoltók: +36(30)528-5493

Polgárőrség: +36(30)466-1677

Közvilágítás:
Online hibabajelentő
Telefonon: +36(29)635-449 (Hivatali időben, azaz Hétfőn 08:00-18:00, Kedden - Szerdán - Csütörtökön 08:00-16:00, Pénteken 08:00-14:00)

Víz- és csatornaszolgáltatás: (TRV Zrt. hibabejelentő): +36(80)205-157

Kerti avar égetése

A kerti avar égetése - az országos tiltó szabályozás értelmében - TILOS.Szelektív hulladékgyűjtés

Házhoz menő csomagolási- és zöldhulladék 2020-2021. évi szállítási rend:

 

Házhoz menő csomagolási (szelektív) hulladékgyűjtési időpontok:

2021. január 5. és 19. (keddi napokon)

2021. február 2. és 16. (keddi napokon)

2021. március 2., 16. és 30. (keddi napokon)

2021. április 13. és 27. (keddi napokon)

2021. május 11. és 25. (keddi napokon)

2021. július 8. és 22. (csütörtöki napokon)

2021. augusztus 5. és 19. (csütörtöki napokon)

2021. szeptember 2., 16. és 30. (csütörtöki napokon)

2021. október 14. és 28. (csütörtöki napokon)

2021. november 11. és 25. (csütörtöki napokon)

2021. december 9. és 23. (csütörtöki napokon)

 

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés:

2021. március 2., 16.; 30. (keddi napokon)

2021. április 13. és 27. (keddi napokon)

2021. május 11. és 25. (keddi napokon)

2021. július 8. és 22. (csütörtöki napokon)

2021. augusztus 5. és 19. (csütörtöki napokon)

2021. szeptember 2., 16. és 30. (csütörtöki napokon)

2021. október 14. és 28. (csütörtöki napokon)

2021. november 11. és 25. (csütörtöki napokon)

2021. december 9. és 23. (csütörtöki napokon)

 KeresőKépviselő-testületi ülés - 2021. november 25.

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testülete soron következő munkaterv szerinti ülésére 2021. november 25-én (csütörtökön) 18.00-kor kerül sor a városháza tanácskozótermében (Sülysáp, Szent István tér 1.)

Az ülés nyilvános, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várunk
Az ülés napirendje:

1./     

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről (1ET)

Előterjesztő: Horinka László polgármester

2./     

Tájékoztató a költségvetés háromnegyedévi helyzetéről, a költségvetési rendelet módosítása (2ET)

Előterjesztő: Horinka László polgármester

3./     

Egyes helyi adók és díjak mértékének módosítása (3ET)

Előterjesztő: Horinka László polgármester

4./     

Dr. Gáspár István Humánszolgáltató Központ alapdokumentumainak módosítása (4ET)

Előterjesztő: Horinka László polgármester

5./     

Gólyahír Bölcsőde szakmai programjának jóváhagyása (5ET)

Előterjesztő: Horinka László polgármester

6./     

Sülysápi Csicsergő Óvoda alapító okiratának módosítása (6ET)

 

 

Előterjesztő: Horinka László polgármester

7./     

Negyedik védőnői körzet kialakítása (7ET)

Előterjesztő: Horinka László polgármester

8./     

ZÁRT ÜLÉS: Döntés a Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői pályázatának eredményéről (8ET)

Előterjesztő: dr. Tóth Krisztina jegyző

9./     

Támogatási igény benyújtása a 2022. évi járási startmunka közfoglalkoztatási programra (9ET)

Előterjesztő: Horinka László polgármester

10./             

Pályázat benyújtása a TOP_Plusz-1.2.1-21 Élhető települések című pályázati felhívásra (10ET)

Előterjesztő: Horinka László polgármester

11./             

Pályázat benyújtása a TOP_Plusz-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése című pályázati felhívásra (11ET)

Előterjesztő: Horinka László polgármester

12./             

Vasút utcai gyalogos járda meghosszabbítása (12ET)

Előterjesztő: Horinka László polgármester

13./             

Vételi ajánlat a Sülysáp, Jakabszállás 0108/35 helyrajzi számú ingatlanra (13ET)

Előterjesztő: Horinka László polgármester

14./             

Bérleti ajánlat a Sülysáp 439 hrsz. alatti földterületre (14ET)

Előterjesztő: Horinka László polgármester

15./             

Petőfi utca egy szakaszának (1336 hrsz.) átnevezése (15ET)

Előterjesztő: Horinka László polgármester

16./             

Egyes Sülysápon fekvő ingatlanok házszámának megállapítása (16ET)

Előterjesztő: Horinka László polgármester

17./             

Év végi jutalmazás az önkormányzati intézményeknél (17ET)

Előterjesztő: Horinka László polgármester

18./             

Képviselő-testület 2022. évi munkatervének elfogadása (18ET)

Előterjesztő: Horinka László polgármester

19./             

Egyebek
Új hozzászólás

Hozzászólások Oldalanként