Gyorssegítség

Orvosi ügyelet: 
+36(29)440-074
(munkanapokon 6:00-8:00, hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon)

Önkéntes tűzoltók: +36(30)528-5493

Polgárőrség: +36(30)466-1677

Közvilágítás:
Online hibabajelentő
Telefonon: +36(29)635-449 (Hivatali időben, azaz Hétfőn 08:00-18:00, Kedden - Szerdán - Csütörtökön 08:00-16:00, Pénteken 08:00-14:00)

Víz- és csatornaszolgáltatás: (TRV Zrt. hibabejelentő): +36(80)205-157

Kerti avar égetése

A kerti avar égetése - az országos tiltó szabályozás értelmében - TILOS.Szelektív hulladékgyűjtés

Házhoz menő csomagolási- és zöldhulladék 2020-2021. évi szállítási rend:

 

Házhoz menő csomagolási (szelektív) hulladékgyűjtési időpontok:

2021. január 5. és 19. (keddi napokon)

2021. február 2. és 16. (keddi napokon)

2021. március 2., 16. és 30. (keddi napokon)

2021. április 13. és 27. (keddi napokon)

2021. május 11. és 25. (keddi napokon)

2021. július 8. és 22. (csütörtöki napokon)

2021. augusztus 5. és 19. (csütörtöki napokon)

2021. szeptember 2., 16. és 30. (csütörtöki napokon)

2021. október 14. és 28. (csütörtöki napokon)

2021. november 11. és 25. (csütörtöki napokon)

2021. december 9. és 23. (csütörtöki napokon)

 

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés:

2021. március 2., 16.; 30. (keddi napokon)

2021. április 13. és 27. (keddi napokon)

2021. május 11. és 25. (keddi napokon)

2021. július 8. és 22. (csütörtöki napokon)

2021. augusztus 5. és 19. (csütörtöki napokon)

2021. szeptember 2., 16. és 30. (csütörtöki napokon)

2021. október 14. és 28. (csütörtöki napokon)

 KeresőKépviselő-testületi ülés - 2021. augusztus 26.

Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testülete soron következő munkaterv szerinti ülésére 2021. augusztus 26-án (csütörtökön) 18.00-kor kerül sor a városháza tanácskozótermében (Sülysáp, Szent István tér 1.)

Az ülés nyilvános, amelyre minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Az ülés napirendje:

1./     

Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról és az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről (1ET)

 

Előterjesztő: Horinka László polgármester

2./     

Tájékoztató a 2021. év II. negyedévben a Képviselő-testület által átruházott hatáskörökben hozott döntésekről (2ET)

 

Előterjesztő: Horinka László polgármester

3./     

Tájékoztató a helyi adóztatás 2021. I. félévi tapasztalatairól, eredményeiről (3ET)

 

Előterjesztő: dr. Tóth Krisztina jegyző

4./     

Tájékoztató az önkormányzat és intézményei 2021. I. félévi gazdálkodásáról; a költségvetési rendelet módosítása (4ET)

 

Előterjesztő: Horinka László polgármester

5./     

Döntés a „Külterületi tanyákhoz vezető út fejlesztése” tárgyú közbeszerzési eljárás eredményéről (5ET)

 

Előterjesztő: Horinka László polgármester

6./     

Víziközmű-rendszer 2022-2036-ig szóló gördülő fejlesztési tervének véleményezése és elfogadása (6ET)

 

Előterjesztő: Horinka László polgármester

7./     

Tér kialakítása és elnevezése a Fő utca - Szőlő utca csatlakozásánál (7ET)

 

Előterjesztő: Horinka László polgármester

8./     

Egyes Sülysápon fekvő ingatlanok házszámának megállapítása (8ET)

 

Előterjesztő: Horinka László polgármester

9./     

Ibolya, Viola és Kamilla utca önkormányzati tulajdonba és kezelésbe vétele (9ET)

 

Előterjesztő: Horinka László polgármester

10./             

Vételi ajánlat a Sülysáp, Jakabszállás 0108/35 helyrajzi számú ingatlanra (10ET)

 

Előterjesztő: Horinka László polgármester

11./             

Vételi ajánlat a Sülysáp (Szilvafasor utca) 63 helyrajzi számú ingatlanra (11ET)

 

Előterjesztő: Horinka László polgármester

12./             

Szent István tér 17/C. szám alatti irodaépület bérbeadása (12ET)

 

Előterjesztő: Horinka László polgármester

13./             

Haszonbérleti szerződés meghosszabbítása (Sülysáp 425/10 hrsz.) (13ET)

 

Előterjesztő: Horinka László polgármester

14./             

Pályázat kiírása a Wass Albert Művelődési Központ és Könyvtár intézményvezetői beosztására (14ET)

 

Előterjesztő: dr. Tóth Krisztina jegyző

15./             

Egyebek

 
Új hozzászólás

Hozzászólások Oldalanként