Gyorssegítség

Orvosi ügyelet: 
+36(29)440-074
(munkanapokon 6:00-8:00, hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon)

Önkéntes tűzoltók: +36(30)528-5493

Polgárőrség: +36(30)466-1677

Közvilágítás:
Online hibabajelentő
Telefonon: +36(29)635-449 (Hivatali időben, azaz Hétfőn 08:00-18:00, Kedden - Szerdán - Csütörtökön 08:00-16:00, Pénteken 08:00-14:00)

Víz- és csatornaszolgáltatás: (TRV Zrt. hibabejelentő): +36(80)205-157

Kerti avar égetése

A kerti avar égetése - az országos tiltó szabályozás értelmében - TILOS.Szelektív hulladékgyűjtés

Házhoz menő csomagolási- és zöldhulladék 2020-2021. évi szállítási rend:


Fenyőfa gyűjtés:

2021. január 5. (kedd); 19. (kedd)


Házhoz menő csomagolási (szelektív) hulladékgyűjtési időpontok:

2020. december 22. (kedd)

2021. január 5. és 19. (keddi napokon)

2021. február 2. és 16. (keddi napokon)

2021. március 2., 16. és 30. (keddi napokon)

 

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés:

2021. január 5. (kedd)

2021. március 2., 16.; 30. (keddi napokon)KeresőKonyhai kisegítő munkakör


Központi Konyha

 

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi. XXXIII. törvény 20/A. § alapján

 

pályázatot hirdet

 

konyhai kisegítő

 

munkakör betöltésére.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

-         határozatlan idejű

 

Foglalkoztatás jellege:

-         teljes munkaidős

 

A munkavégzés helye

-         2241 Sülysáp, Malom utca 16-20.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

  • A gyermekélelmezési konyhán az étel előkészítése, kiosztása, az ebédlői kiszolgálás és a konyhaüzem tisztántartása, a fogadókészség biztosítása.

 

 

Illetmény és juttatások

-         Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a KJT végrehajtásáról szóló a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél 77/1993. (V.12.) Kormány rendelet, valamint Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak juttatásairól szóló 13/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

-         8 általános iskolai végzettség

-         Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

-         Egészségügyi alkalmasság

 

 

Pályázat részeként benyújtandó igazolások:

-         Fényképes szakmai önéletrajz

-         Iskolai végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata

-         Nyilatkozat a büntetlen előéletről (felvétel esetén hatósági bizonyítvánnyal kell igazolni)

-         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, és a pályázati eljárás lefolytatásában részt vevők általi megtekintéséhez, megismeréséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 7.

-         A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kisné Kiss Anna konyhavezető nyújt, a 06-29/435-377 telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:

-         Postai úton vagy személyesen a Központi Konyha 2241 Sülysáp, Malom u. 16-20. címre. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: konyhai kisegítő.

-         Elektronikus úton Kisné Kiss Anna konyhavezető részére a kozpontikonyha@sulysap.hu e-mail címen keresztül.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. március 10.

 

A pályázat elbírálásának rendje: a pályázatokról a Központi Konyha intézményvezetője dönt. A munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. Kinevezés esetén 3 hónap próbaidő kerül kikötésre.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

-         Sülysáp Város honlapja (www.sulysap.hu)
Új hozzászólás

Hozzászólások Oldalanként