Gyorssegítség

Orvosi ügyelet: 
+36(29)440-074
(munkanapokon 6:00-8:00, hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon)

Önkéntes tűzoltók: +36(30)528-5493

Polgárőrség: +36(30)466-1677

Közvilágítás:
Online hibabajelentő
Telefonon: +36(29)635-449 (Hivatali időben, azaz Hétfőn 08:00-18:00, Kedden - Szerdán - Csütörtökön 08:00-16:00, Pénteken 08:00-14:00)

Víz- és csatornaszolgáltatás: (TRV Zrt. hibabejelentő): +36(80)205-157

Kerti avar égetése

A kerti avar égetése - az országos tiltó szabályozás értelmében - TILOS.Szelektív hulladékgyűjtés

Házhoz menő csomagolási- és zöldhulladék 2020-2021. évi szállítási rend:


Fenyőfa gyűjtés:

2021. január 5. (kedd); 19. (kedd)


Házhoz menő csomagolási (szelektív) hulladékgyűjtési időpontok:

2020. december 22. (kedd)

2021. január 5. és 19. (keddi napokon)

2021. február 2. és 16. (keddi napokon)

2021. március 2., 16. és 30. (keddi napokon)

 

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés:

2021. január 5. (kedd)

2021. március 2., 16.; 30. (keddi napokon)KeresőFontos tudnivalók a helyi iparűzési adó bevallásáról

Alábbi írásunkban tájékoztatást adunk a HIPA bevallás módosult rendjéről, valamint a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben bevallott és bevallandó adóelőleg csökkentés lehetőségéről.
I. Adóbevallás

2021. január 1-jétől kizárólag az állami adó- és vámhatóságnál (NAV) lehet benyújtani a helyi iparűzési adó (HIPA) - 2015-től 2021-ig terjedő időszakra vonatkozó - bevallásokat, javításokat és önellenőrzéseket. (15HIPA-21HIPA)

2021. január 1-jétől az adóalanyok nem az önkormányzati, hanem csak és kizárólag az állami adóhatóság nyomtatványán kötelesek benyújtani a helyi iparűzési adó-bevallásukat. Ezért a nyomtatványok a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján https://www.nav.gov.hu/ ÁNYK formátumban érhetők el.

Fontos, hogy maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása, esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik, és az adófizetést is változatlanul az önkormányzat számlájára kell teljesíteni.

A helyi iparűzési adó és adóelőleg fizetési kötelezettséget Sülysáp Város esetében az önkormányzat iparűzési adó beszedési számlájára lehet megfizetni. (Sülysáp Város Önkormányzata Helyi iparűzési adó beszedési számla 10403071-50504855-54521047)

 


 

II. A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozónak a 2021. évben bevallott és bevallandó adóelőleg csökkentés lehetőségéről

A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak a 2021. évben, az adott előlegfizetési időpontban esedékes - a Htv. szerint bevallott és a 2021. évben az önkormányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó - adóelőleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban megfizetni, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot tesznek.

A vállalkozóknak (a 2021. március 15-i előlegfizetés miatt) nyilatkozatot kell tenniük legkésőbb 2021. február 25-ig a székhelye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára, ha élni kívánnak az adóelőleg felezés lehetőségével.

Az említett nyilatkozat 2021 januárjától - a bevallásokkal egyezően - kizárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elektronikus nyomtatványon nyújtható be.

FONTOS! A KATA adózási módot választó adózóknak nem kell nyilatkozatot tenniük.

A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előleg-részlet összegével Sülysáp Város önkormányzati adóhatóság a vállalkozó iparűzési adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal nélkül csökkenti.

A 2021. évben végződő adóévben azon, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti vállalkozó esetén, amely azzal felel meg a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: KKV törvény) szerinti mikro-, kis- és középvállalkozássá minősítés feltételeinek, hogy esetében a KKV törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg értékhatár legfeljebb 4 milliárd forint, a helyi iparűzési adó mértéke központilag meghatározottan, egységesen 1 százalék. A fenti adózói körbe nem tartozók esetében Sülysápon 2021. évben végződő adóévben a hatályos önkormányzati rendeletben megállapított adómérték változatlanul 1,7 százalék.

Sülysáp Város Önkormányzata
Új hozzászólás

Hozzászólások Oldalanként