Gyorssegítség

Orvosi ügyelet: 
+36(29)440-074
(munkanapokon 6:00-8:00, hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon)

Önkéntes tűzoltók: +36(30)528-5493

Polgárőrség: +36(30)466-1677

Közvilágítás:
Online hibabajelentő
Telefonon: +36(29)635-449 (Hivatali időben, azaz Hétfőn 08:00-18:00, Kedden - Szerdán - Csütörtökön 08:00-16:00, Pénteken 08:00-14:00)

Víz- és csatornaszolgáltatás: (TRV Zrt. hibabejelentő): +36(80)205-157

Kerti avar égetése

A kerti avar égetése - az országos tiltó szabályozás értelmében - TILOS.Szelektív hulladékgyűjtés

Házhoz menő csomagolási- és zöldhulladék 2020-2021. évi szállítási rend:

 

Házhoz menő csomagolási (szelektív) hulladékgyűjtési időpontok:

2021. január 5. és 19. (keddi napokon)

2021. február 2. és 16. (keddi napokon)

2021. március 2., 16. és 30. (keddi napokon)

2021. április 13. és 27. (keddi napokon)

2021. május 11. és 25. (keddi napokon)

2021. július 8. és 22. (csütörtöki napokon)

2021. augusztus 5. és 19. (csütörtöki napokon)

2021. szeptember 2., 16. és 30. (csütörtöki napokon)

2021. október 14. és 28. (csütörtöki napokon)

2021. november 11. és 25. (csütörtöki napokon)

2021. december 9. és 23. (csütörtöki napokon)

 

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés:

2021. március 2., 16.; 30. (keddi napokon)

2021. április 13. és 27. (keddi napokon)

2021. május 11. és 25. (keddi napokon)

2021. július 8. és 22. (csütörtöki napokon)

2021. augusztus 5. és 19. (csütörtöki napokon)

2021. szeptember 2., 16. és 30. (csütörtöki napokon)

2021. október 14. és 28. (csütörtöki napokon)

 KeresőKonyhai kisegítő munkakör - Sülysáp


Központi Konyha

 

A Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi. XXXIII. törvény 20/A. § alapján

 

pályázatot hirdet

 

konyhai kisegítő

 

munkakör betöltésére.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

-         határozatlan idejű

 

Foglalkoztatás jellege:

-         teljes munkaidős

 

A munkavégzés helye

-         2241 Sülysáp, Malom utca 16-20.

 

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

  • A gyermekélelmezési konyhán az étel előkészítése, kiosztása, az ebédlői kiszolgálás és a konyhaüzem tisztántartása, a fogadókészség biztosítása.

 

 

Illetmény és juttatások

-         Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a KJT végrehajtásáról szóló a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési intézményeknél 77/1993. (V.12.) Kormány rendelet, valamint Sülysáp Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatottak juttatásairól szóló 13/2016. (XI.18.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

-         8 általános iskolai végzettség

-         Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

-         Egészségügyi alkalmasság

 

 

Pályázat részeként benyújtandó igazolások:

-         Fényképes szakmai önéletrajz

-         Iskolai végzettséget, képesítést tanúsító okiratok másolata

-         Nyilatkozat a büntetlen előéletről (felvétel esetén hatósági bizonyítvánnyal kell igazolni)

-         Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, és a pályázati eljárás lefolytatásában részt vevők általi megtekintéséhez, megismeréséhez hozzájárul.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: a pályázat elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. október 31.

-         A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kisné Kiss Anna konyhavezető nyújt, a 06-29/435-377 telefonszámon.

 

A pályázat benyújtásának módja:

-         Postai úton vagy személyesen a Központi Konyha 2241 Sülysáp, Malom u. 16-20. címre. Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: konyhai kisegítő.

-         Elektronikus úton Kisné Kiss Anna konyhavezető részére a kozpontikonyha@sulysap.hu e-mail címen keresztül.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. november 8.

 

A pályázat elbírálásának rendje: a pályázatokról a Központi Konyha intézményvezetője dönt. A munkáltató a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. Kinevezés esetén 3 hónap próbaidő kerül kikötésre.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

-         Sülysáp Város honlapja (www.sulysap.hu)
Új hozzászólás

Hozzászólások Oldalanként