Gyorssegítség

Orvosi ügyelet: 
+36(29)440-074
(munkanapokon 6:00-8:00, hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon)

Önkéntes tűzoltók: +36(30)528-5493

Polgárőrség: +36(30)466-1677

Közvilágítás:
Online hibabajelentő
Telefonon: +36(29)635-449 (Hivatali időben, azaz Hétfőn 08:00-18:00, Kedden - Szerdán - Csütörtökön 08:00-16:00, Pénteken 08:00-14:00)

Víz- és csatornaszolgáltatás: (TRV Zrt. hibabejelentő): +36(80)205-157

Kerti avar égetése

A kerti avar égetése - az országos tiltó szabályozás értelmében - TILOS.Szelektív hulladékgyűjtés

Házhoz menő csomagolási- és zöldhulladék 2020-2021. évi szállítási rend:


Fenyőfa gyűjtés:

2021. január 5. (kedd); 19. (kedd)


Házhoz menő csomagolási (szelektív) hulladékgyűjtési időpontok:

2020. december 22. (kedd)

2021. január 5. és 19. (keddi napokon)

2021. február 2. és 16. (keddi napokon)

2021. március 2., 16. és 30. (keddi napokon)

 

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés:

2021. január 5. (kedd)

2021. március 2., 16.; 30. (keddi napokon)KeresőSülysáp Város önkormányzati intézményrendszerének szervezetfejlesztése


 

ÁROP-3.A.2-2013-2013-0052 azonosító számú projekt

 

 A projekt időtartama: 2013.12.01. – 2014.12.31.

Kedvezményezett: Sülysáp Város Önkormányzata
(2241 Sülysáp, Szent István tér 1.)

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:
21 900 00 Ft.A PROJEKT BEMUTATÁSA

 

Pályázat célja és intézkedési területei

A pályázat a Magyary Programban foglalt célokkal összhangban két célt tűzött ki az önkormányzatok fejlesztése területén:

- Az Önkormányzati törvény és a Járási törvény rendelkezéseinek megfelelően megváltozik az önkormányzatok feladatköre, amely a polgármesteri hivatalok, az önkormányzatok által felügyelt intézmények szervezeti működésében is változásokat tesz szükségessé – a pályázat egyik célja a szükséges változások felmérésének, megtervezésének, megvalósításának és az eredmények visszacsatolásának támogatása.

- Az önkormányzatok költségcsökkentésének, hatékonyságnövelésének módszertani és gyakorlati támogatása annak érdekében, hogy a megváltozott feladat-ellátási rendben és finanszírozási környezetben is ésszerűen és fenntarthatóan szervezett szolgáltatáskínálattal, kötelező és önként vállalt feladatokkal vegyenek részt. A korábbi projektek tanulságaiból kiindulva és pozitív tapasztalatait továbbfejlesztve jelen pályázati konstrukció keretében konkrét, jól körülhatárolható fejlesztési intézkedések végrehajtására lehetett pályázni a Magyary Program szervezet beavatkozási területéhez, feladat beavatkozási területéhez, eljárás beavatkozási területéhez és személyzet beavatkozási területéhez kapcsolódóan.

 

A projekt által szükségszerűen érintett területek

Valamennyi átfogó szervezetfejlesztés elengedhetetlen része a szervezet jelenlegi állapotának felmérése, szervezeti diagnózis felállítása. Ugyancsak fontos az is, hogy az átfogó fejlesztés során a meglévő stratégiát felül kell vizsgálni, új, a jelenlegi helyzetre és körülményekre adaptált stratégiát kell kialakítani, továbbá meg kell fogalmazni az önkormányzat számára a stratégia megvalósításához szükséges legfontosabb intézkedéseket, stratégiai projekteket. Mindezek együttes megvalósításához olyan képzési programot kell végrehajtani, mely az ezekhez szükséges ismereteket át tudja adni az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és önkormányzati intézmények vezetői számára. Ezek szükségesek mindahhoz, hogy olyan szervezeti változtatásokat lehessen végrehajtani, amelyek az önkormányzat alapvető stratégiai céljait szolgálják. A szervezetfejlesztési projekt további lényeges eleme a képzési feladatok egyéni, a személyes hatékonyság fejlesztését szolgáló része.


A pályázati projekt tartalma

1. Az ÁROP-2007-3-A-1 A projekt keretében meghatározott előfeltevések, megtett intézkedések és létrehozott eredmények áttekintése. 

Együttműködés szintje: önkormányzat, polgármesteri hivatal, dokumentációk, folyamatok áttekintése, értékelése

Területi hasznosulás: az önkormányzat közigazgatási területe

 

2. A támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok egységes, jó gazda szemléletű felülvizsgálatával felmérni a lehetséges költségcsökkentési, hatékonyságnövelési lehetőségeket és meghatározni az ezekhez szükséges szervezeti változásokat, az egységesebb település-menedzsment kialakítása.

Együttműködés szintje: önkormányzat, polgármesteri hivatal

Területi hasznosulás: intézmények, gazdasági társaságok az önkormányzat közigazgatási területe, adott infrastruktúrák esetében

 

3. A fenntartható költségvetési egyensúly és a településfejlesztési célkitűzések összhangjának biztosítása, a települési stratégia és a stratégiai dokumentumok költségvetési vonzatainak, valamint a feladatok átalakulásából származó valós költségek meghatározása, a finanszírozási költségek csökkentése, az önkormányzat gazdálkodásának lehetséges költségcsökkentési, hatékonyságnövelési beavatkozásainak meghatározása.

Együttműködés szintje: önkormányzat, polgármesteri hivatal, önkormányzati intézmények, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, további önkormányzatok, kistérségi társulás, javaslatok kidolgozása, véleményezése, értékelése

Területi hasznosulás: önkormányzat közigazgatási területe, a kistérségi társulás közigazgatási területe

 

4. Az étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátásának és finanszírozási modelljének kidolgozása.

Együttműködés szintje: önkormányzat, polgármesteri hivatal, önkormányzati intézmények, további önkormányzatok, kistérségi társulás, modell javaslatok kidolgozása, véleményezése, értékelése

Területi hasznosulás: az önkormányzat közigazgatási területe, a kistérségi társulás közigazgatási területe

 

5. Széleskörű, alapos és célirányos információgyűjtés és elemzés a lakossági közszolgáltatásokkal kapcsolatban, a szükséges változtatások megalapozása, illetve a változások eredményének lakossági elégedettségre gyakorolt hatásának mérése érdekében. A nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók által biztosított közszolgáltatások összehangolása a lakossági igényekkel.

Együttműködés szintje: önkormányzat, polgármesteri hivatal, nem önkormányzati szolgáltatásnyújtó gazdasági társaságok, szolgáltatásokkal szembeni elvárások és teljesítési feltételek meghatározása, együttműködési lehetőségek feltárása

Területi hasznosulás: az önkormányzat közigazgatási területe, a szolgáltatásnyújtók által ellátott terület

6. A fejlesztés célja olyan egységes önkormányzati iktatási-pénzügyi-számviteli informatikai rendszer bevezetése, mellyel a döntés-előkészítési, döntési és végrehajtási feladatok támogatása a jelenleginél jóval hatékonyabban valósítható meg, és alapul szolgál az e-közigazgatási tevékenységhez.

Együttműködés szintje: önkormányzat, polgármesteri hivatal, önkormányzati intézmények, elvárások megfogalmazása, a szoftver betanulása, működtetése és alkalmazása

Területi hasznosulás: az önkormányzat közigazgatási területe

 

7. A szolgáltató önkormányzati misszió elérését szolgáló egységes szolgáltatói folyamatszervezés és attitűd kialakítása, a TÁVÜSZ Kft. és a polgármesteri hivatal kiszolgáló tevékenységekkel kapcsolatos folyamatainak átalakítása, optimalizálása.

Együttműködés szintje: önkormányzat, polgármesteri hivatal, önkormányzati intézmények, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, a folyamatok felülvizsgálata

Területi hasznosulás: az önkormányzat közigazgatási területe

 

8. A Szervezeti és Működési Szabályzat alapján a munkaköri leírásokkal összhangban, a munkakörök értékelése és munkakörökhöz kapcsolódó kompetenciák feltárása. A teljesítmény és a munka értékelésének rendszeressé tétele, a tapasztalatok visszacsatolása az egyéni és szervezeti fejlődés érdekében. A teljesítményorientáció tudatosítása és erősítése.

Együttműködés szintje: önkormányzat, polgármesteri hivatal, önkormányzati intézmények, munkaköri leírások felülvizsgálata, kompetencia térképhez szükséges információk átadása, feladat-felelősség-hatáskör meghatározása

Területi hasznosulás: az önkormányzat közigazgatási területe

 

9. Az egyes intézkedések nyomon követésével biztosítani a szervezetfejlesztési projekt céljainak megvalósítását, a rendelkezésre álló erőforrások hatékony, célzott felhasználásának biztosítása, az időbeli ütemezés és a rendelkezésre álló költségkeretek betartása.

Együttműködés szintje: önkormányzat, polgármesteri hivatal, feladatok, határidők követése

Területi hasznosulás: az önkormányzat közigazgatási területe

 

 A projekt keretében megvalósult eredménytermékek

ÁROP-3.A.1. számú, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című pályázatban vállalt intézkedések felülvizsgálata

Támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata

Támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata – szabályozási javaslat

Humán erőforrás kapacitásgazdálkodás felülvizsgálata

Szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata

Települési közszolgáltatások összehangolása a nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók bevonásával

Feladat-ellátási és finanszírozási modell az étkeztetésre

Költségcsökkentés-hatékonyságnövelés lehetőségei Sülysáp Város Önkormányzatánál

Átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről – I. ütem kiértékelés

Átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről – II. ütem kiértékelés

Intézményirányítási modell bevezetése – beszámoló

Jogszabályi keretek összefoglalása

Rövidtávú költségcsökkentési és hatékonyságnövelési intézkedések végrehajtása – beszámoló

Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Szervezeti felelősségi rendszer áttekintése

A projekt eredményeit és a megvalósítás tapasztalatait összegző beszámoló