Gyorssegítség

Orvosi ügyelet: 
+36(29)440-074
(munkanapokon 6:00-8:00, hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon)

Önkéntes tűzoltók: +36(30)528-5493

Polgárőrség: +36(30)466-1677

Közvilágítás:
Online hibabajelentő
Telefonon: +36(29)635-449 (Hivatali időben, azaz Hétfőn 08:00-18:00, Kedden - Szerdán - Csütörtökön 08:00-16:00, Pénteken 08:00-14:00)

Víz- és csatornaszolgáltatás: (TRV Zrt. hibabejelentő): +36(80)205-157

Kerti avar égetése

A kerti avar égetése - az országos tiltó szabályozás értelmében - TILOS.Szelektív hulladékgyűjtés

Házhoz menő csomagolási- és zöldhulladék 2022. évi szállítási rend:

Fenyőgyűjtés: január 20. és 27.

 

Házhoz menő csomagolási (szelektív) hulladékgyűjtési időpontok:

2022. január 6. és 20. (csütörtöki napokon)

2022. február 3. és 17. (csütörtöki napokon)

2022. március 3., 17. és 31. (csütörtöki napokon)

2022. április 14. és 28. (csütörtöki napokon)

2022. május 12. és 26. (csütörtöki napokon)

2022. június 10. és 24. (pénteki napokon)

2022. július 8. és 22. (pénteki napokon)

2022. augusztus 5. és 19. (pénteki napokon)

2022. szeptember 2., 16. és 30. (pénteki napokon)

2022. október 14. és 28. (pénteki napokon)

2022. november 11. és 25. (pénteki napokon)

2022. december 9. és 23. (pénteki napokon)

 

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés:

2022. április 28. (csütörtök)

2022. május 12. és 26. (csütörtöki napokon)

2022. június 3. és 17. (pénteki napokon)

2022. július 1., 15. és 29. (pénteki napokon)

2022. augusztus 12. és 26. (pénteki napokon)

2022. szeptember 9. és 23. (pénteki napokon)

2022. október 7. és 21. (pénteki napokon)

2022. november 4. (pénteki napokon)

 

A DTKH részletes tájékoztatója ide kattintva érhető el.

 KeresőSülysáp Város önkormányzati intézményrendszerének szervezetfejlesztése


 

ÁROP-3.A.2-2013-2013-0052 azonosító számú projekt

 

 A projekt időtartama: 2013.12.01. – 2014.12.31.

Kedvezményezett: Sülysáp Város Önkormányzata
(2241 Sülysáp, Szent István tér 1.)

 

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:
21 900 00 Ft.A PROJEKT BEMUTATÁSA

 

Pályázat célja és intézkedési területei

A pályázat a Magyary Programban foglalt célokkal összhangban két célt tűzött ki az önkormányzatok fejlesztése területén:

- Az Önkormányzati törvény és a Járási törvény rendelkezéseinek megfelelően megváltozik az önkormányzatok feladatköre, amely a polgármesteri hivatalok, az önkormányzatok által felügyelt intézmények szervezeti működésében is változásokat tesz szükségessé – a pályázat egyik célja a szükséges változások felmérésének, megtervezésének, megvalósításának és az eredmények visszacsatolásának támogatása.

- Az önkormányzatok költségcsökkentésének, hatékonyságnövelésének módszertani és gyakorlati támogatása annak érdekében, hogy a megváltozott feladat-ellátási rendben és finanszírozási környezetben is ésszerűen és fenntarthatóan szervezett szolgáltatáskínálattal, kötelező és önként vállalt feladatokkal vegyenek részt. A korábbi projektek tanulságaiból kiindulva és pozitív tapasztalatait továbbfejlesztve jelen pályázati konstrukció keretében konkrét, jól körülhatárolható fejlesztési intézkedések végrehajtására lehetett pályázni a Magyary Program szervezet beavatkozási területéhez, feladat beavatkozási területéhez, eljárás beavatkozási területéhez és személyzet beavatkozási területéhez kapcsolódóan.

 

A projekt által szükségszerűen érintett területek

Valamennyi átfogó szervezetfejlesztés elengedhetetlen része a szervezet jelenlegi állapotának felmérése, szervezeti diagnózis felállítása. Ugyancsak fontos az is, hogy az átfogó fejlesztés során a meglévő stratégiát felül kell vizsgálni, új, a jelenlegi helyzetre és körülményekre adaptált stratégiát kell kialakítani, továbbá meg kell fogalmazni az önkormányzat számára a stratégia megvalósításához szükséges legfontosabb intézkedéseket, stratégiai projekteket. Mindezek együttes megvalósításához olyan képzési programot kell végrehajtani, mely az ezekhez szükséges ismereteket át tudja adni az önkormányzat, a polgármesteri hivatal és önkormányzati intézmények vezetői számára. Ezek szükségesek mindahhoz, hogy olyan szervezeti változtatásokat lehessen végrehajtani, amelyek az önkormányzat alapvető stratégiai céljait szolgálják. A szervezetfejlesztési projekt további lényeges eleme a képzési feladatok egyéni, a személyes hatékonyság fejlesztését szolgáló része.


A pályázati projekt tartalma

1. Az ÁROP-2007-3-A-1 A projekt keretében meghatározott előfeltevések, megtett intézkedések és létrehozott eredmények áttekintése. 

Együttműködés szintje: önkormányzat, polgármesteri hivatal, dokumentációk, folyamatok áttekintése, értékelése

Területi hasznosulás: az önkormányzat közigazgatási területe

 

2. A támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok egységes, jó gazda szemléletű felülvizsgálatával felmérni a lehetséges költségcsökkentési, hatékonyságnövelési lehetőségeket és meghatározni az ezekhez szükséges szervezeti változásokat, az egységesebb település-menedzsment kialakítása.

Együttműködés szintje: önkormányzat, polgármesteri hivatal

Területi hasznosulás: intézmények, gazdasági társaságok az önkormányzat közigazgatási területe, adott infrastruktúrák esetében

 

3. A fenntartható költségvetési egyensúly és a településfejlesztési célkitűzések összhangjának biztosítása, a települési stratégia és a stratégiai dokumentumok költségvetési vonzatainak, valamint a feladatok átalakulásából származó valós költségek meghatározása, a finanszírozási költségek csökkentése, az önkormányzat gazdálkodásának lehetséges költségcsökkentési, hatékonyságnövelési beavatkozásainak meghatározása.

Együttműködés szintje: önkormányzat, polgármesteri hivatal, önkormányzati intézmények, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, további önkormányzatok, kistérségi társulás, javaslatok kidolgozása, véleményezése, értékelése

Területi hasznosulás: önkormányzat közigazgatási területe, a kistérségi társulás közigazgatási területe

 

4. Az étkeztetéssel kapcsolatos feladatok ellátásának és finanszírozási modelljének kidolgozása.

Együttműködés szintje: önkormányzat, polgármesteri hivatal, önkormányzati intézmények, további önkormányzatok, kistérségi társulás, modell javaslatok kidolgozása, véleményezése, értékelése

Területi hasznosulás: az önkormányzat közigazgatási területe, a kistérségi társulás közigazgatási területe

 

5. Széleskörű, alapos és célirányos információgyűjtés és elemzés a lakossági közszolgáltatásokkal kapcsolatban, a szükséges változtatások megalapozása, illetve a változások eredményének lakossági elégedettségre gyakorolt hatásának mérése érdekében. A nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók által biztosított közszolgáltatások összehangolása a lakossági igényekkel.

Együttműködés szintje: önkormányzat, polgármesteri hivatal, nem önkormányzati szolgáltatásnyújtó gazdasági társaságok, szolgáltatásokkal szembeni elvárások és teljesítési feltételek meghatározása, együttműködési lehetőségek feltárása

Területi hasznosulás: az önkormányzat közigazgatási területe, a szolgáltatásnyújtók által ellátott terület

6. A fejlesztés célja olyan egységes önkormányzati iktatási-pénzügyi-számviteli informatikai rendszer bevezetése, mellyel a döntés-előkészítési, döntési és végrehajtási feladatok támogatása a jelenleginél jóval hatékonyabban valósítható meg, és alapul szolgál az e-közigazgatási tevékenységhez.

Együttműködés szintje: önkormányzat, polgármesteri hivatal, önkormányzati intézmények, elvárások megfogalmazása, a szoftver betanulása, működtetése és alkalmazása

Területi hasznosulás: az önkormányzat közigazgatási területe

 

7. A szolgáltató önkormányzati misszió elérését szolgáló egységes szolgáltatói folyamatszervezés és attitűd kialakítása, a TÁVÜSZ Kft. és a polgármesteri hivatal kiszolgáló tevékenységekkel kapcsolatos folyamatainak átalakítása, optimalizálása.

Együttműködés szintje: önkormányzat, polgármesteri hivatal, önkormányzati intézmények, önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság, a folyamatok felülvizsgálata

Területi hasznosulás: az önkormányzat közigazgatási területe

 

8. A Szervezeti és Működési Szabályzat alapján a munkaköri leírásokkal összhangban, a munkakörök értékelése és munkakörökhöz kapcsolódó kompetenciák feltárása. A teljesítmény és a munka értékelésének rendszeressé tétele, a tapasztalatok visszacsatolása az egyéni és szervezeti fejlődés érdekében. A teljesítményorientáció tudatosítása és erősítése.

Együttműködés szintje: önkormányzat, polgármesteri hivatal, önkormányzati intézmények, munkaköri leírások felülvizsgálata, kompetencia térképhez szükséges információk átadása, feladat-felelősség-hatáskör meghatározása

Területi hasznosulás: az önkormányzat közigazgatási területe

 

9. Az egyes intézkedések nyomon követésével biztosítani a szervezetfejlesztési projekt céljainak megvalósítását, a rendelkezésre álló erőforrások hatékony, célzott felhasználásának biztosítása, az időbeli ütemezés és a rendelkezésre álló költségkeretek betartása.

Együttműködés szintje: önkormányzat, polgármesteri hivatal, feladatok, határidők követése

Területi hasznosulás: az önkormányzat közigazgatási területe

 

 A projekt keretében megvalósult eredménytermékek

ÁROP-3.A.1. számú, A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című pályázatban vállalt intézkedések felülvizsgálata

Támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata

Támogató infrastruktúra és szerződéses kapcsolatok felülvizsgálata – szabályozási javaslat

Humán erőforrás kapacitásgazdálkodás felülvizsgálata

Szakmai és támogató folyamatok felülvizsgálata

Települési közszolgáltatások összehangolása a nem önkormányzati szolgáltatásnyújtók bevonásával

Feladat-ellátási és finanszírozási modell az étkeztetésre

Költségcsökkentés-hatékonyságnövelés lehetőségei Sülysáp Város Önkormányzatánál

Átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről – I. ütem kiértékelés

Átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről – II. ütem kiértékelés

Intézményirányítási modell bevezetése – beszámoló

Jogszabályi keretek összefoglalása

Rövidtávú költségcsökkentési és hatékonyságnövelési intézkedések végrehajtása – beszámoló

Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

Szervezeti felelősségi rendszer áttekintése

A projekt eredményeit és a megvalósítás tapasztalatait összegző beszámoló