Gyorssegítség

Orvosi ügyelet: 
+36(29)440-074
(munkanapokon 6:00-8:00, hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon)

Önkéntes tűzoltók: +36(30)528-5493

Polgárőrség: +36(30)466-1677

Közvilágítás:
Online hibabajelentő
Telefonon: +36(29)635-449 (Hivatali időben, azaz Hétfőn 08:00-18:00, Kedden - Szerdán - Csütörtökön 08:00-16:00, Pénteken 08:00-14:00)

Víz- és csatornaszolgáltatás: (TRV Zrt. hibabejelentő): +36(80)205-157

Kerti avar égetése

A kerti avar égetése - az országos tiltó szabályozás értelmében - TILOS.Szelektív hulladékgyűjtés

Házhoz menő csomagolási- és zöldhulladék 2022. évi szállítási rend:

Fenyőgyűjtés: január 20. és 27.

 

Házhoz menő csomagolási (szelektív) hulladékgyűjtési időpontok:

2022. január 6. és 20. (csütörtöki napokon)

2022. február 3. és 17. (csütörtöki napokon)

2022. március 3., 17. és 31. (csütörtöki napokon)

2022. április 14. és 28. (csütörtöki napokon)

2022. május 12. és 26. (csütörtöki napokon)

2022. június 10. és 24. (pénteki napokon)

2022. július 8. és 22. (pénteki napokon)

2022. augusztus 5. és 19. (pénteki napokon)

2022. szeptember 2., 16. és 30. (pénteki napokon)

2022. október 14. és 28. (pénteki napokon)

2022. november 11. és 25. (pénteki napokon)

2022. december 9. és 23. (pénteki napokon)

 

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés:

2022. április 28. (csütörtök)

2022. május 12. és 26. (csütörtöki napokon)

2022. június 3. és 17. (pénteki napokon)

2022. július 1., 15. és 29. (pénteki napokon)

2022. augusztus 12. és 26. (pénteki napokon)

2022. szeptember 9. és 23. (pénteki napokon)

2022. október 7. és 21. (pénteki napokon)

2022. november 4. (pénteki napokon)

 

A DTKH részletes tájékoztatója ide kattintva érhető el.

 KeresőCsicsergő Óvoda fejlesztése 2013


Csicsergő Óvoda fejlesztése Sülysápon


 

Csicsergő óvoda fejlesztése Sülysápon

KMOP-4.6.1-11-2012-0050

 

A projekt időtartama: 2013.01.01. – 2013. 12. 31.

 

Kedvezményezett: Sülysáp Nagyközség Önkormányzata
(2241 Sülysáp Szent István tér 1.)

A beruházás helyszíne: 2241 Sülysáp, Vasút utca 88.


A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:
118 774 629 Ft


A beruházás összköltsége:
125 025 925 Ft

 

Pályázatról röviden

A Vasút utca 88. szám alatt található intézményünkben a férőhelyek száma 88 fő, jelenleg azonban 101 fő ellátását biztosítjuk. Ebből a 101 fő gyermekből 13 fő nem tud az intézményben aludni, pedig a szülők többször is jelezték részünkre ezen igényüket. Sajnos az önkormányzat nem rendelkezik annyi plusz összeggel, hogy az óvodát megfelelően ki tudja bővíteni. Továbbá el kellett utasítani további 8 fő óvodai ellátás igényét helyhiány és a csoportlétszámok telítettsége miatt. Tehát a 21 gyermek elhelyezését szeretnénk megoldani, körzetünkből jelenleg 1 fő gyermeket másik intézménybe járatnak. Mivel jelenleg 4 csoport működik az óvodában, helyhiány miatt további csoportot nem tudunk létrehozni, pedig az igénylők létszáma kiteszi egy újabb csoport létszámát.

Célunk az, hogy a hozzánk forduló igényeket ki tudjuk elégíteni, vagyis az óvodáskorú gyermekek elhelyezését biztosítani tudjuk, ez által intézményünkben egészséges, biztonságos nevelést, fejlesztést, gondozást tudjuk biztosítani számukra, ezért célunk a támogatásból egy 20 fő befogadására alkalmas csoportszoba, illetve egy tornaszoba kialakítása, a meglévő épület felújítása és udvar rendezése mellett.

 

Kapacitáskihasználtságot és kapacitásbővítése alátámasztó szempontok indoklása

- Az óvodai csoportok átlaglétszáma a teljes intézményben: 280/11 csoport = 25,45 fő

- A településen összesen a 3-6 éves gyermekek száma: 354 fő, a férőhely összesen 280 fő

- A beruházással érintett feladatellátási hely kapacitáskihasználtsága: 73 fő/3 csoport = 24,33 fő, azonban a módosított alapító okirat szerint: 101 fő/4 csoport = 25,25 fő

- Demográfiai mutatók vizsgálata: 0-6 éves korosztály 2001. 01. 01-én 632 fő, 2011.01. 01-én 610, aránya: 610/632= 0,97

Közvetlen célcsoport

Pályázatunk fő célcsoportjai az óvodás korú gyermekek, akiknek elhelyezését szeretnénk biztosítani megfelelő, biztonságos körülmények között, ahol megfelelő színvonalú fejlesztést, nevelést tudunk biztosítani számukra, figyelembe véve az egészséges életmódra nevelést.

Közvetett célcsoport

Az óvodáskorú gyermekek szülei teszik ki következő célcsoportunkat, akik a férőhelyek kialakításával újra munkába állhatnak, nem kell arra időt fordítaniuk, hogy egy, másik messzebb lévő intézménybe vigyék gyermeküket. Az alvási idő biztosításával a szülőnek nem kell azt biztosítani, hogy ki vigye el gyermekét az óvodából alvási idő előtt, elég a munkaidő végeztével eljönni érte, hiszen nem mindenki tudja megoldani ezt (messze lakik a nagyszülő, vagy még dolgozik, talán már nem él).

További célcsoportunk a munkanélküliek, hiszen a férőhelyek számának növelésével, vagyis egy új csoportszoba létrehozásával új munkahelyek válnak elérhetővé az óvodában, erről az önkormányzat a hatályos jogszabály szerint dönt.

 

Részletes szakmai tartalom

Előkészítés

-         Az építési engedélyezési tervdokumentáció, engedélyezés

-         Az infrastrukturális és eszközbeszerzésekhez árajánlatok beszerzése

-         Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése

 

Kivitelezés

A meglévő, 4 csoportszobával rendelkező napköziotthonos óvoda bővítése a feladat. A bővítés lényege egy új, korszerű csoportszoba építése, valamint az óvoda eddig nem biztosított tornaszobával történő bővítése. A tornaszoba elhelyezésénél fontos szempont, hogy az egyes csoportszobák irányából jól megközelíthető legyen, valamint a közlekedési zóna kialakításánál azt, hogy a csoportszobák egymáson keresztül megközelíthetőek. A fejlesztő szobát is ki tudjuk alakítani a meglévő iroda helyén, míg az előírások szerint, valamint a működéshez szükséges nevelőtestületi, és a vezető-óvónői szobák a tornaszoba tömbjében lesznek elhelyezve.

Az épületben kialakítandó WC helyiség az akadálymentes használat követelményeit is ki tudja elégíteni. Az átalakítás során a jelenleg igen kisméretű, valamint rossz geometriai adottságokkal rendelkező 4. csoportszoba használhatósága is jelentősen javul. A tálalókonyha ugyan nem változik, de az újonnan kialakuló gazdasági bejárat az élelmiszer beérkezésének útvonalát igen előnyösen átstrukturálja.

A tervezés során különösen ügyeltünk arra, hogy a meglévő, néhány éve felújított épület minél kisebb mértékben legyen bolygatva. A meglévő épület tömegéhez a két új nyeregtetős bővítmény ezért összekötő nyaktagokkal kapcsoltuk. Az épület tömegébe így nem is avatkoztunk be, valamint a tetőszerkezet jelentős bontása nélkül oldható meg a bővítés. A meglévő épület építésénél alkalmazott szerkezetektől és felületképzéstől, műszaki megoldástól, tömegformálástól teljesen eltérő épületben kapnak helyet a bővítés során kialakított helyiségek. A meglévő épülettel nem konkuráló épületszárnyak és a meglévő tömeg közötti harmóniát az épülő egységes kialakítású színes előtetők teremtik meg. Ezek az előtetőket tartó pengefalak a funkcionális fontosságuk mellett a gyermekek megérkezésének és az épületben történő eligazodásuk segítése érdekében különböző színnel jelennek meg a homlokzaton.

A gépkocsival érkezők számára a közterületen meglévő 7 db gépkocsi elhelyezésére alkalmas szilárd burkolattal ellátott hosszanti parkolókon felül az ingatlanon belül 11 db személygépkocsi elhelyezésre alkalmas gyephézagos térburkolattal ellátott parkoló épül, melyből 1 db akadálymentes megközelítést is képes biztosítani.

 

Eszközbeszerzés

A kialakított csoportszobába és tornaszobába tervezünk fejlesztő eszközöket beszerezni, illetve udvari játékokat is beszerzünk annak érdekében, hogy a kisgyermekek szellemi és testi fejlődését biztosítani tudjuk. Informatikai eszközöket és berendezéseket jelen projektben nem szerzünk be. a részletes eszközlistát és árajánlatot csatoltuk a pályázatunkhoz.

Projektmenedzsment

A fenti tevékenységek irányítását a szakképzett és nagy tudással és tapasztalattal rendelkező projektmenedzsment valósítja meg (projekt és pénzügyi vezető). A projekt során külsős szakemberekkel munkájára is szükségünk van (közbeszerzés, könyvvizsgálat, műszaki ellenőr, nyilvánosság biztosítása).

Nyilvánosság biztosítása

A projekt megvalósítása során az arculati kézikönyvben és a Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei című dokumentumban található II. számú kommunikációs csomag figyelembevételével biztosítjuk a nyilvánosságot.

Akadálymentesítés

Az épület helyiségeinek akadálymentes megközelítése biztosított. A bejáratok padlószintje az enyhén lejtő járdákhoz képest 5-45 cm szintkülönbséget jelent. A járda magas pontjával azonos magasságban lévő tornaszoba bejárat padlószint akadálymentes megközelítése nem jelen megoldandó problémát. A közterület irányából, valamint a kialakított parkolón át, az épület főhomlokzata felől a terasz szintjére a lépcsőn juthatunk fel (az akadálymentes megközelítés biztosítására egy 5%-os emelkedésű lejtő készül az OTÉK mellékletében ajánlott kialakítással.).

     

www.magzrt.hu

www.palyazat.gov.hu