Gyorssegítség

Orvosi ügyelet: 
+36(29)440-074
(munkanapokon 6:00-8:00, hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon)

Önkéntes tűzoltók: +36(30)528-5493

Polgárőrség: +36(30)466-1677

Közvilágítás:
Online hibabajelentő
Telefonon: +36(29)635-449 (Hivatali időben, azaz Hétfőn 08:00-18:00, Kedden - Szerdán - Csütörtökön 08:00-16:00, Pénteken 08:00-14:00)

Víz- és csatornaszolgáltatás: (TRV Zrt. hibabejelentő): +36(80)205-157

Kerti avar égetése

A kerti avar égetése - az országos tiltó szabályozás értelmében - TILOS.Szelektív hulladékgyűjtés

Házhoz menő csomagolási- és zöldhulladék 2022. évi szállítási rend:

Fenyőgyűjtés: január 20. és 27.

 

Házhoz menő csomagolási (szelektív) hulladékgyűjtési időpontok:

2022. január 6. és 20. (csütörtöki napokon)

2022. február 3. és 17. (csütörtöki napokon)

2022. március 3., 17. és 31. (csütörtöki napokon)

2022. április 14. és 28. (csütörtöki napokon)

2022. május 12. és 26. (csütörtöki napokon)

2022. június 10. és 24. (pénteki napokon)

2022. július 8. és 22. (pénteki napokon)

2022. augusztus 5. és 19. (pénteki napokon)

2022. szeptember 2., 16. és 30. (pénteki napokon)

2022. október 14. és 28. (pénteki napokon)

2022. november 11. és 25. (pénteki napokon)

2022. december 9. és 23. (pénteki napokon)

 

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés:

2022. április 28. (csütörtök)

2022. május 12. és 26. (csütörtöki napokon)

2022. június 3. és 17. (pénteki napokon)

2022. július 1., 15. és 29. (pénteki napokon)

2022. augusztus 12. és 26. (pénteki napokon)

2022. szeptember 9. és 23. (pénteki napokon)

2022. október 7. és 21. (pénteki napokon)

2022. november 4. (pénteki napokon)

 

A DTKH részletes tájékoztatója ide kattintva érhető el.

 KeresőBölcsőde létesítése Sülysápon - KMOP-4.5.2/A-2f-2009-0003


 
 
Bölcsőde létesítése Sülysápon
KMOP-4.5.2/A-2f-2009-0003
 
 
 
A projekt időtartama: 2009.05.07. – 2010. 10. 04.
 
Kedvezményezett: Sülysáp Nagyközség Önkormányzata
(2241 Sülysáp Szent István tér 1.)

A beruházás helyszíne: 2241 Sülysáp Szilvafasor u. 1.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:
209 547 990 Ft


A beruházás összköltsége:
232 831 100 Ft

 
 
 
 
 
Kapcsolódó cikkeink:
 
 
 
 
Rövid összefoglalás:
Két gondozási egységes (A fokozatú) bölcsődét alakítunk ki, melyet közösségi helyiség funkciójával egészítünk ki: egy többfunkciós nagyobb méretű helyiséget is elhelyezünk a szükséges kiegészítő elemeivel játszóház, alkalmi közösségi kulturális programok, sérült gyermekek terápiás foglalkoztatása stb. céljából. A két gondozási egységben egységenként két-két csoportszoba létesül, mely maximálisan 40 csecsemő és gyermek elhelyezésére alkalmas.


A jelenlegi  helyzet bemutatása

Sülysáp nagyközség állandó lakosainak a száma 2008-ban 8254 fő volt. A település lakosságának a számát 1990-től vizsgálva folyamatos növekedést tapasztalunk. Közel 1100 fővel élnek ma többen a nagyközségben, mint 1997-ben.
Sülysápon a mért munkanélküliség aránya alacsonyabb értéket mutat, mint az országos átlag. A 2000-ben regisztrált 1,8% 2002-re 1,2%-ra csökkent, viszont azóta kis mértékben újra emelkedésnek indult, és 2005-ben már 2,1% volt.

Művelődési, oktatási intézmények terén is jól ellátott a település. A területen négy óvoda található - területileg arányosan elhelyezkedve - három a sülyi részen, egy pedig a sápi részen.

A településen jelenleg nem működik sem magánbölcsőde, sem családi napközi, így a három éves kor alatti gyermekek napközbeni ellátása, gondozása illetőleg nevelése nincs biztosítva.
A Budapest vonzáskörzetében található településekre jellemző népesség növekedés, és az ezzel együtt járó gyermek létszámnövekedés következtében a községben is égetően szükségessé vált egy bölcsőde létesítése, melyet az előzetes lakossági közvélemény kutatások is alátámasztanak. A kisgyermekes anyukák szívesen fogadnák, ha lakóhelyükön bölcsőde illetve egyéb kiegészítő szolgáltatást nyújtó intézmény létesülne. A legfőbb indok, amiért gyermeküket bölcsődébe adnák az az, hogy dolgozni tudjanak.

Jól látható hogy a 0-3 éves gyerekek száma a településen az elmúlt években folyamatos növekvő tendenciát mutat. 2005-ben 338, 2006-ban 342, 2007-ben 350, 2008-ban 348 a 3 év alatti gyermekek száma.
A demográfiai mutatókat elemezve, látható, hogy az állandó lakosság növekedése mellett a 0-3 éves gyermekek száma is tendenciálisan növekszik a településen. A meglévő négy óvoda mellett a szociális alapellátás egyik alapvető pillére hiányzik, mely hosszútávon jelentős hátrányt jelent a több társadalmi rétegre vonatkozóan.

A beruházás helyszíne Sülysáp település központjában a Szilvafasor u. 1. szám alatt található, így megközelítése ideálisnak mondható. A beruházás három ingatlant érint. Az Önkormányzat megvásárolta a 7 hrsz-ú ingatlant, melyen található egy meglévő lakóház, 1 db melléképület, egy a helyszínrajzon még látható, de már romba döntött épület (funkciója nem ismert), egy romos állapotú víztorony, valamint közműbekötések és közműpótló berendezések  műtárgyai. Tárgyi telek három telek (6/2, 7, 8 hrsz-úak) egyesítéséből alakult ki, és kapta a 7 helyrajzi számot. Az így keletkezett ingatlan alapterülete 3696 m2 lett.


A PROJEKT RÉSZLETES BEMUTATÁSA

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (3) bek. szerint az a települési önkormányzat, melynek területén tízezernél több állandó lakos él, bölcsődét köteles működtetni.
Sülysápon rohamosan nő a Nagyközség népessége, ezzel párhuzamosan minden évben emelkedik a három éves kor alatti gyermekek száma. Az új családi házak felépülése egyre több fiatal házaspár betelepülését vonja maga után, akik átlagosan egy-két bölcsődés korú gyermeket nevelnek.  
A népesség növekedéssel egyidejűleg a családon belüli gyermeknevelési szokások is átalakultak (átalakulóban vannak): a gyermekgondozási idő lerövidült, mert az anyának a munkaadó érdekeit szem előtt tartva és megélhetési szempontokat is figyelembe véve a GYES/GYED lejárata előtt vissza kell menni a munkahelyére  a szülők, mint munkavállalók kisebb része tud csak helyben elhelyezkedni, a nagyobbik része a községtől távolabb a fővárosban van alkalmazásban; az elsősorban Budapestről a településre költözött családok már eleve ezzel a szemlélettel bírnak. A 2009-ben módosult GYES/GYED támogatási rendszer átalakításával várhatóan jelentősen nő az igény a bölcsőde ellátás iránt.
A szociális alapszolgáltatások tekintetében, egyértelművé vált, hogy a községben is égetően szükségessé vált egy bölcsőde létesítése. Az Önkormányzat kiemelt prioritásként kezeli tehát egy új bölcsőde létesítését, melyet az előzetes lakossági közvélemény kutatások is alátámasztanak. A projektgazda a rendelkezésre álló statisztikai adatok, szakmai konzultációk, és kérdőíves felmérés segítségével tájékozódott a szükségletekről. A válaszok arra engednek következtetni, hogy a kisgyermekes anyukák szívesen fogadnák, ha lakóhelyükön bölcsőde, illetve egyéb kiegészítő szolgáltatást nyújtó intézmény létesülne. Az anyák motiváltsága igen magas, hiszen nagy arányban képeznék magukat, hogy munkát kapjanak - és leginkább a szakmai képesítést nyújtó tanfolyamokat részesítenék előnyben.
 
Az új bölcsőde mellett jelentős igény mutatkozik a gyermek és családi szabadidős programok iránt, illetve a különböző játszóházak is gyakran szerepelnek a válaszadások között. Mindezek mellett igény van a továbbá gyermeknevelési tanácsadás, időszakos gyermekfelügyelet, korai fejlesztés szolgáltatásokra. Fontos szempont, hogy  
a gyermek és családi szabadidős programok, illetve a különböző játszóházak is gyakran szerepelnek a válaszadók preferált igényei között.

A település jelenleg semmilyen hasonló (sem magán, sem közfeladatot ellátó) intézménnyel nem rendelkezik.
A nagyközség képviselő testülete régóta feladatának tekinti egy bölcsőde létesítését, korábban készültek is erre vonatkozó tervek, azonban pályázati lehetőségek híján a megvalósítás elmaradt: a település pénzügyi lehetőségei nem teszik lehetővé, hogy önerőből egy ilyen beruházás megvalósulhasson.  
A kialakítandó bölcsőde helyszíne a település központban elhelyezkedő, beépítésre alkalmas belterületi, zöldövezeti telek, melynek szomszédságában főleg lakóingatlanok helyezkednek el.
A projekt előkészítési szakasz tervezettnél hosszabb ideje miatt a projekt befejezése 2010.10.04.-re módosul.
A projekt költségvetése az adatlapban meghatározott sablon szerint került megadásra, ez azonban eltér a projektfejlesztés során megadott formától. Az adatlapban bruttó összegek megadására van lehetőség. A Közreműködő Szervezet projekt menedzserével történt egyeztetés alapján 20%-os Áfaértékkel kalkuláltunk, azonban az adatlap beadásának idejében az Áfa mértéke 25%, így az Áfa emelés miatt a projekt költsége 5%-al növekszik. A 2. fordulós útmutató a projektfejlesztési szakasz lezárását követően jelent meg, amely új elemként költségkorlátokat tartalmazott egyes szolgáltatásokra. Mivel a projektfejlesztés részeként a Kedvezményezett ezeket a szolgáltatásokat az útmutató megjelenését megelőzően beszerezte, ezért azok nem veszik figyelembe a korlátokat. A költségvetést a korlátok betartásával terveztük, a költségvetést alátámasztó ajánlatok azonban néhány esetben a fenti okok miatt magasabbak a projektköltségvetésben szerepeltetett értéknél.


Célok
A területen két gondozási egységes (A fokozatú) bölcsődét alakítunk ki, melyet közösségi helyiség funkciójával egészítünk ki: egy többfunkciós nagyobb méretű helyiséget is elhelyezünk a szükséges kiegészítő elemeivel játszóház, alkalmi közösségi kulturális programok, sérült gyermekek terápiás foglalkoztatása stb. céljából.
A két gondozási egységben egységenként két-két csoportszoba létesül, a szobák átlagos befogadóképessége 10 fő, tehát maximálisan 40 csecsemő és gyermekkorú személy elhelyezésére alkalmas. A beruházással 16 új munkahely jön létre. A fejlesztés eredményeként teljes körű akadálymentesített  épület kerül megépítésre, melynek megközelítése és használata nemcsak a mozgásukban korlátozott, hanem a látás-, hallássérült és értelmi fogyatékos személyek számára is lehetőség szerint önállóan elérhető lesz.
További fontos cél a bölcsőde és a jelenleg működő óvodák között oda-vissza irányuló kapcsolat.  Ennek keretében óvodaérett gyerekek továbblépésekor veszi fel a két intézmény a kapcsolatot, segítik és kiegészítik egymás munkáját.
A bölcsőde folyamatosan tájékozódik az óvodai programról, tájékoztatja erről a bölcsődés gyermekek szüleit.  Továbbá segítséget ad a gyermekek óvodába szoktatásához is. Nagy hangsúlyt kívánunk helyezni a szülők és a bölcsőde kapcsolatára is.
A bölcsődei gondozás - nevelés célja a szeretetteljes, biztonságot nyújtó, érzelmekben
gazdag bölcsődei élet megszervezése, ahol a szakszerű gondozás - nevelés családias, derűs, nyugodt légkörben zajlik, biztosítva a gyermek fejlődéséhez szükséges változatos feltételeket.
Tárgyi telek három telek (6/2, 7, 8 hrsz-úak) egyesítéséből alakult ki, és kapta a 7 helyrajzi számot. Az így keletkezett ingatlan alapterülete 3696 m2 lett, melyre hosszútávon akár C fokozatú bölcsőde is építhető, ill. a jelenleg tervezendő A fokozatú bölcsőde további bővítési lehetősége is fennáll.

Célcsoportok:
A projekt célcsoportjai azok a személyek, szervezetek, illetve ezek csoportjai, amely(ek) életkörülményeit, gazdálkodásának, működésének körülményeit a projekt végrehajtása befolyásolja.  
Gyermekek
Népesség-nyilvántartásunk adatai szerint Sülysáp településen a 0-3 éves korú gyermekek száma: 2008-ben: 348 fő. Számukra elengedhetetlen szükséglet, hogy megfelelő ellátásban részesüljenek.
Szülők: A lakosság száma folyamatosan nő, egyre több fiatal házaspár él a városban, akik átlagosan egy-két bölcsődés korú gyermeket nevelnek. Nagyon sokak számára hatalmas segítség az új intézmény létrejötte.
A gyermekek nevelésével kapcsolatos elvárásokat a család szintjén a szülők hozzák meg. A gyermeknevelési tanácsadásra, időszakos gyermekfelügyeletre, valamint a korai fejlesztés szolgáltatásokra jelentős igény mutatkozik a városban.
A munkavállalók:
A fejlesztés révén 16 új munkahely jön létre.


A megvalósítás legfontosabb lépései:
A projekt előkészítése kapcsán a Sülysápi Önkormányzat kérdőíves megkérdezést folytatott a gyerekes anyák körében. Ennek eredményét felhasználva a szakemberek által több alkalommal tartott egyeztetésen megtörtént a szükséglet elemzés, valamint meghatározásra került az a szakmai koncepció, amely folyamatos munka kapcsán szakmai szolgáltatási tervé ért.  A funkcióanalízis alapján felmérésre kerültek a lehetséges helyszínek, míg végül, a tervezővel közösen az önkormányzat meghatározta a beruházás helyszínéül szolgáló ingatlant. Elkészült egy tanulmányterv, valamint egy műszaki leírás, amelynek alapjául a szakmai koncepció szolgált. Ezzel párhuzamosan a szakmai koncepció alapján meghatározásra kerültek a beszerzendő eszközök.

- Projektmenedzsment közbeszerzése, felállítása, működtetése;
A projektmenedzsment szervezet a PRINCE módszertan alapján működik. A szponzori feladatokat a Polgármester gyakorolja, a projektirányítást közösen a hivatal, és a kiválasztott projektmenedzsment projektvezetője. Követelmény a legalább 10 éves hasonló projektekben szerzett tapasztalat. A projektmenedzsert támogatják a projektiroda, a műszaki ellenőr, a projektmenedzsment szervezet, a pénzügyi vezető. Az építési beruházó a projektmenedzser alá rendelt.

- A projekt megvalósítása folyamán a következő szakértők segítik a beruházást: Műszaki ellenőr  közbeszerzése, műszaki ellenőrzés, jogi szakértő, könyvvizsgáló.

- Az intézmény építési,  és akadálymentesítési kivitelezési munkálatainak végrehajtása:
A területen két gondozási egységes (A fokozatú) bölcsődét alakítunk ki, melyet közösségi helyiség funkciójával egészítünk ki. A két gondozási egységben egységenként két-két csoportszoba létesül. A gondozási egységek közös bejárati egységgel létesülnek, mely önálló személyforgalmi és gazdasági bejárattal is rendelkezik. A gondozási egységek csoportszobái elé közvetlenül megközelíthető, részben árnyékolt, nagyméretű teraszokat és játszóudvart terveztünk. A játszóudvarok és hátsókert összenyithatók, egymásból megközelíthetők. A gondozási egységhez a gondozói egység csatlakozik, mely a gondozók irodai és szociális helyiségeit, orvosi szobát, elkülönítőt tartalmazza. A létesítménybe a létszámnak megfelelő 50 adagos főzőkonyhát tervezünk, mely a bölcsődék előírásainak megfelelő kiegészítő létesítményeket is tartalmazza. A telken meglévő lakóházban gazdasági egységet alakítunk ki: itt további irodát, tárolókat, mosodát és egyes konyhai tároló helyiségeket helyezünk el. A közösségi egység utcáról könnyen megközelíthető, önálló épületrész de nyaktaggal összekötve a bölcsőde épületével, onnan is elérhető. A meglévő épület pinceszintjén az épület energiaellátását (elsősorban fűtés- és melegvíz-igényét) kívánjuk megoldani, és alárendelt tároló helyiségeket tervezünk még ide.
Az új épület teljes körűen akadálymentesített kivitelben készül el. Az akadály mentesítés nem csak az épület megközelítésére, de annak teljes körű használatára is kiterjed.

- Az eszközbeszerzések végrehajtása:
A szakmai programmal összhangban kiválasztásra kerültek azok az eszközök, melyek biztosítják a bölcsőde működését, valamint biztosítják a gyerekek fejlesztését

- A projekt zárása, pénzügyi elszámolása.
A fejlesztés során alkalmazni tervezett építészeti eljárások, beépítésre tervezett anyagok és gépészeti berendezések garantálják a környezetkímélő kivitelezést, lehetőséget adnak az intézmény környezetkímélő, energiatakarékos működtetésére.

Ahhoz, hogy a térségben élő lakosság teljeskörű tájékoztatást kapjon a projektről és annak eredményéről, önkormányzatunk igénybe fogja venni a különböző helyi média és az internet kínálta lehetőségeket. A vállalkozó feladata a "Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei" dokumentumban szereplő III. számú kommunikációs csomagnak a megvalósítása, valamint az "Arculati kézikönyvben" meghatározott A típusú hirdető, és D típusú emlékeztető tábla elhelyezése.

 

 Közreműködő szervezet:

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.

Irányító szervezet:

Támogató szervezet: