Gyorssegítség

Orvosi ügyelet: 
+36 30 113 6733


(munkanapokon 16:00-08:00; hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 0:00 - 24:00)

Önkéntes tűzoltók: +36(30)528-5493

Polgárőrség: +36(30)466-1677

Közvilágítás:
Online hibabajelentő
Telefonon/üzenetrögzítő: +36(80)980-030

Víz- és csatornaszolgáltatás: (TRV Zrt. hibabejelentő): +36(80)205-157

Falugazdász: Horváth Judit +36(30)423-8594 ügyfélfogadási idő: hétfő 8:00-12:00, helyszíne: Sülysápi Polgármesteri Hivatal

Kerti avar égetése

A kerti avar égetése - az országos tiltó szabályozás értelmében - TILOS.Szelektív hulladékgyűjtés

Házhoz menő csomagolási- és zöldhulladék 2023. évi szállítási rend:

Fenyőgyűjtés: január 13. és 27.

 

Házhoz menő csomagolási (szelektív) hulladékgyűjtési időpontok:

2023. január 6. és 20. (pénteki napokon)

2023. február 3. és 17. (pénteki napokon)

2023. március 3., 17. és 31. (pénteki napokon)

2023. április 14. és 28. (pénteki napokon)

2023. május 12. és 26. (pénteki napokon)

2023. június 9. és 23. (pénteki napokon)

 

 

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés:

2023. április 7. és 21. (péntek)

2023. május 5. és 19. (pénteki napokon)

2023. június 2., 16. és 30. (pénteki napokon)

 

 

A DTKH részletes tájékoztatója ide kattintva érhető el.

 KeresőSülysápért Közalapítvány


SÜLYSÁPÉRT KÖZALAPÍTVÁNY

2010. évi

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

 

 

Közalapítvány bemutatása

 

A Sülysápért Alapítványt a Pest Megyei Bíróság 1.Pk.A. 62.078/1992 június 24-én vette nyilvántartásba, az alapítók által befizetett 100.000.-Ft alapítói összeggel.

1. Célja:

- a településen működő nevelési és oktatási intézmények személyi és tárgyi feltételeinek       folyamatos javítása, a létesítmények bővítése, fejlesztése

- az intézmények keretein belül iskolai testnevelési és tömegsport céljára használható s  jelenleg is ilyen céllal használt létesítmények fejlesztése, színvonaluk javítása

- 1996. december 11-i módosítás utána kibővült a közrend, közbiztonság tárgyi feltételeinek korszerűsítésével,

- a lakosság ellátási színvonalának javítása érdekében egészségügyi, szociális, oktatási-nevelési, kulturális, sport, környezetvédelmi, településfejlesztési célú létesítmények építése, bővítése, átalakítása, felújítása.

 2. Közalapítvány székhelye:   2241 Sülysáp

                                                         Szent István tér 1

 3. Közalapítvány adószáma:  19184692-1-13

 4. Kuratórium elnöke:            Faragó György 2241 Sülysáp Kisköz u 14

 5. Kuratórium tagjai:              Horinka László 2241 Sülysáp Teleki P. u

                                                  Ifj. Berényi István 2241 Sülysáp Béke u 30

                                                  Kiss Tamás  2241 Sülysáp Kossuth L 2/a

                                                  Nagy László 2241 Sülysáp Vasút utca 104

                                                  Nagy Ferenc 2241 Sülysáp Vasút utca 13

                                                  Pálinkás Gyula 2241 Sülysáp Kossuth L 99

 6. Bankszámlaszáma:             65100053-10052008   

                                                 65100053-10052028

 

 

Közhasznú tevékenység bemutatása

 

A közalapítványnak 2010 évben meghatározott célokra történő lakossági és közületi támogatási bevétele 1.092 e Ft, egyéb bevételek bankszámla kamat bevétel 20 e Ft, illetve  szja 1 % -ból  11 e Ft  volt.

 

Támogatók névsora:           

Cseri Péter

Kiss Tamás

K & H  Bank

Mányi Zoltán

Tápió Táj Kft

 

Támogatott célok :  

- Erdélyi kirándulás        511 e Ft

-   jó tanulók kirándulása     130  e Ft

-   Óvodai játékok              157 e Ft

- KSK U11,13,16              163 e Ft

- Atom dance táncegy.        100 e Ft

- Testvériskolai kiránd       200 e Ft

                               

 

                       

 

Egyéb működési kiadások:  - számítógépes program frissítés  34  e Ft

                                             - bankszámla kezelési költség         9  e Ft

 

A Közalapítványnak személyi jellegű kifizetése nem volt.

Bankszámla egyenleg :  2010. december 31-én  510 e Ft         

 Melléklet :  Mérleg

                   Eredménykimutatás

 

Készítette: Seprősné Cseri Ágota

 

                                                                                  Faragó  György

                                                                                   Kuratórium elnöke

                                                                        sk    


 

 

MÉRLEG                                                                                                      e.Ft-ban

 

A tétel megnevezése

Előző év

Tárgyév

1.

A. Befektetett eszközök (2-4. sor)

0

0

2.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

 

 

3.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

 

 

4.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

 

 

5.

B. Forgóeszközök (6-9. sor)

 

 

6.

I. KÉSZLETEK

 

 

7.

II. KÖVETELÉSEK

 

 

8.

III. ÉRTÉKPAPÍROK

 

 

9.

IV. PÉNZESZKÖZÖK

792

510

10.

Eszközök (aktívák) összesen (1+5. sor)

792

510

11.

C. Saját tőke (14.-19. sorok)

792

510

12.

I. INDULÓ TŐKE / JEGYZETT TŐKE

100

100

13.

II. TŐKEVÁLTOZÁS / EREDMÉNY

692

410

14.

III. LEKÖTÖTT TARTALÉK

 

 

15.

IV. TÁRGYÉVI EREDMÉNY ALAPTEVÉKENYSÉGBŐL

361

-182

16.

V. TÁRGYÉVI EREDMÉNY VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉGBŐL

 

 

17.

D. Tartalék

 

 

18.

E. Céltartalékok

 

 

19.

F. Kötelezettségek (20.-21. sorok)

 

 

20.

I. HOSSZÚ LEJÁRARÚ KÖTELEZETTSÉGEK

 

 

21.

II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

 

 

22.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK)
ÖSSZESEN(11.-17.-18.-19. sor)

792

510

Eredménylevezetés

adatok e Ft.-ban

 

A tétel megnevezése

Előző év

Tárgyév

1.

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele

1.518

1.123

2.

I. PÉNZÜGYILEG RENDEZETT BEVÉTELEK

 

 

3.

1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás

985

1.092

4.

a. alapítótól

 

 

5.

b. központi költségvetéstől

80

11

6.

c. helyi önkormányzattól

450

 

7.

d. társadalom biztosítótól

 

 

8.

e. egyéb

3

20

9.

f. továbbutalási céllal kapott

 

 

10.

2. Pályázati úton elnyert támogatás

 

 

11.

3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel

 

 

 

12.

4. Tagdíjból származó bevétel

 

 

13.

5. Egyéb bevételek

 

 

14.

II. PÉNZBEVÉTELT NEM JELENTŐ BEVÉTELEK

 

 

15.

B. Vállalkozási tevékenység bevétele

 

 

16.

1.Pénzügyileg rendezett bevételek

 

 

17.

2.Pénzbevételt nem jelentő bevételek

 

 

18.

C. Tényleges pénzbevételek

 

 

19.

D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek

 

 

20.

E. Közhasznú tevékenység ráfordításai

1.157

1.305

21.

1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

77

43

22.

Ebből: továbbutalt támogatás

 

 

23.

2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

 

 

24.

3. Ráfordítást jelentő elszámolások

1.080

1.262

25.

4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

 

 

26.

F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai

 

 

27.

1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások

 

 

28.

2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások

 

 

29.

3. Ráfordítást jelentő elszámolások

 

 

30.

4. Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások

 

 

31.

G. Tárgyévi pénzügyi eredmény

 

 

32.

1. Közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (A./I.-E./1.-E./4.)

361

-182

33.

2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye

 

 

34.

H. Nem pénzben realizált eredmény

 

 

35.

1. Közhasznú tevékenység nem pénzben realizált eredménye

 

 

36.

2. Vállalkozási tevékenység nem pénzben realizált eredménye

 

 

37.

I. Adózás előtti eredmény

 

 

38.

J. Fizetendő társasági adó

 

 

39.

K. Tárgyévi eredmény

 

 

40.

1. Közhasznú tevékenység tárgyévi eredménye

361

-182

41.

2. Vállalkozási tevékenység tárgyévi eredménye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztató adatok

42.

A pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások

0

43.

1. Bérköltség

 

44.

Ebből: - megbízási díjak

 

45.

- tiszteletdíjak

 

46.

2. Személyi jellegű kifizetések

 

47.

3. Bérjárulékok

 

48.

B. Pénzügyileg rendezett anyagi jellegű ráfordítások

 

49.

C. Értékcsökkenési leírás

 

50.

D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások

43

51.

E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)

1.262

52.

F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege

11