A 2018-as év szelektív - és zöldhulladék szállítási időpontok

Megérkezett a szolgáltató (módosított) tájékoztatója a 2018. évi elkülönítetten gyűjtött hulladékok szállításával kapcsolatban.Ahogy azt korábban jeleztem, még március közepén érkezett a DTKH Kft. tájékoztatója a tervezett gyűjtési időpontokról. Mivel a tájékoztatóban foglaltakkal nem értettem egyet, azaz nem tartottam elégségesnek a négy hetente történő zöldhulladék szállítást a vegetációs időszakban, továbbá értelmetlennek láttam a téli időszakban végzett zöldhulladék gyűjtést, azt kértem, hogy a hatályos közszolgáltatási szerződésünk szerint lássák el a feladatot, azaz április 1. és november 30. között legalább 12 alkalommal végezzék el a zöldhulladék begyűjtését!

 

Az új tájékoztató már ennek megfelelően készült, így az év további részében az alábbiak szerint alakul a szelektív- és zöldhulladék gyűjtése, szállítása:

HÁZHOZ MENŐ CSOMAGOLÁSI HULLADÉKGYŰJTÉS

2018.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

1.; 15.; 29.

12.; 26.

10.; 24.

7.; 21.

4.; 18.

2.; 16.; 30.

13.; 27.

11.; 25.

Gyűjtési időszak: egész évben KÉTHETENTE, KEDDI napokon.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink annyi cserezsákot (csomagolási hulladék gyűjtésére szolgáló, sárga színű, emblémás) adnak, amennyi kihelyezésre került.

FONTOS! Az üveg (színes és színtelen öblös, üdítős, boros, pezsgős) gyűjtése kiöblítve, az üveg gyűjtőpont(ok)on történik! (Szent István tér)

 

HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉS

2018.

Máj.

Jún.

Júl.

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

15.

12.; 25.

10.

7.

4.; 17.

2.; 15.; 30.

12.; 27.

25.

 

A kertgondozás során levágott füvet és egyéb lágyszárú növényeket, illetve a lehullott falevelet a DTkH Nonprofit Kft. által térítésmentesen rendelkezésre bocsátott zöld színű lebomló műanyag zsákban, illetve az ágnyesedéket max. 70 cm hosszú kötegekben összekötve (alkalmanként maximum 0,5 m3 mennyiségben), a zöld zsák mellé helyezze ki az ingatlana elé, a közterületet nem szennyező módon.

A mindenkori begyűjtéssel egyidejűleg munkatársaink 2 db cserezsákot (zöld színű, emblémás) biztosítanak. Szükség esetén további zsákokat az alábbi értékesítési helyeken lehet beszerezni átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírása ellenében az ingatlanhasználó, vagy meghatalmazottja, a közszolgáltatás számlafizetője nevére. A zsák átvételéhez személyes okmányok szükségesek, mivel a közszolgáltatás ellenértéke (kommunális többlethulladékos zsák árával megegyező: 441 Ft+ÁFA/db), utólag a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő (NHKV) Zrt. által kerül kiszámlázásra.

Szállítási alkalmanként, ingatlanonként 2 db ingyenes zsák, valamint további „korlátlan” mennyiségű megvásárolt zsák helyezhető ki.

Amennyiben szabványos gyűjtőedényzetben történik a zöldhulladék kihelyezése, úgy az edényzetet jól látható módon, „zöldhulladék” felirattal kell jelölni.

Horinka László polgármester