Gyorssegítség

Orvosi ügyelet: 
+36(29)440-074
(munkanapokon 6:00-8:00, hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon)

Önkéntes tűzoltók:
+36(30)528-5493

Közvilágítás:
Online hibabajelentő
Telefonon: +36(29)635-449 (Hivatali időben, azaz Hétfőn 08:00-18:00, Kedden - Szerdán - Csütörtökön 08:00-16:00, Pénteken 08:00-14:00)

Víz- és csatornaszolgáltatás:
TRV Zrt. hibabejelentő
: +36(80)205-157

Kerti avar égetése

Avart, kerti hulladékot égetni kizárólag a március 15. és május 31., valamint a szeptember 1. és november 15. közötti időszakokban, pénteki napokon 8 órától 19 óráig szabad. Hétvégén és ünnepnapokon, valamint az általános tűzgyújtási tilalom idején az égetés tilos.Szelektív hulladékgyűjtés

Házhoz menő csomagolási- és zöldhulladék 2020. évi szállítási rend:


Fenyőfa gyűjtés:

2020. január 7. (kedd) és január 25. (szombat)


Házhoz menő csomagolási (szelektív) hulladékgyűjtési időpontok:

2020. január 7. és 21. (keddi napokon)

2020. február 4. és 18. (keddi napokon)

2020. március 3., 17. és 31. (keddi napokon)

2020. április 14. és 28. (keddi napokon)

2020. május 18. (hétfő)

2020. június 15. (hétfő)

2020. július 13. (hétfő)

2020. augusztus 10. (hétfő)

2020. szeptember 7. (hétfő)

2020. október 13. (kedd)

2020. október 27. (kedd)

2020. november 10. (kedd)

2020. november 10. (kedd)

2020. december 8. (kedd)

2020. december 22. (kedd)

 

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés:

2020. január 7. (kedd)

2020. február 4. (kedd)

2020. március 3. és 31. (keddi napokon)

2020. április 18. (szombat) és 28. (kedd)

2020. május 26. (kedd)

2020. június 23. (kedd)

2020. július 21. (kedd)

2020. augusztus 18. (kedd)

2020. szeptember 15. (kedd)

2020. október 3. (szombat)

2020. október 13. (kedd)

2020. október 31. (szombat)

2020. november 10. (kedd)

2020. november 28. (szombat)KeresőKözponti Konyha

székhelye / levelezési címe:

2241 Sülysáp, Malom u. 16-20.

törzskönyvi nyilvántartási száma:

652434

adószáma:

16799709-2-13

statisztikai számjele:

16799709-5629-322-13

telefonszáma:

+36-29/435-377, +36-30/407-3971

elektronikus levélcíme:

kozpontikonyha@sulysap.hu

vezetői:

Kisné Kiss Anna intézményvezető

 

Csalaminé Szvitek Tünde intézményvezető-helyettes

intézmény jellege:

közétkeztetési intézmény

fenntartója:

Sülysáp Város Önkormányzata

közfeladata, nyújtott szolgáltatásai:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és végrehajtási rendeleteik alapján a fenntartó feladatkörébe tartozó óvodai, iskolai és egyéb gyermekétkeztetés, szociális és egyéb felnőttétkeztetés ellátása.

működési engedély száma:

 352-7/1980

engedélyezett adagszám:

 700

működési rend, nyitva tartás:

 

térítési díjak:

 

 

 

 

 

Gyermekétkeztetés díja:

háromszori étkezés 382 Ft+áfa

tízórai+ebéd: 325 Ft+áfa

ebéd+uzsonna: 306 Ft+áfa

Felnőttétkezés, vendégebéd:

A térítési díjakat Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete állapítja meg rendeletben.

térítésidíj-kedvezmények:

 

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 21/B. § szerint, illetőleg a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján rászorultság esetén.

működésére vonatkozó szabályozási eszközök:

2008. évi XLVI. Törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról

62/2011. (VI. 30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet a helyi szociális ellátásokról

12/2010. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet a gyermekek védelmének helyi rendszeréről

Alapdokumentumok, szabályzatok

vezetett adatbázisok, nyilvántartások:

 

beszámolók:

Megtekintés

gazdálkodási adatok:

Megtekintés

étlapok, tájékoztatók:

Megtekintés

letölthető nyomtatványok:

Megtekintés

TELEPHELYEK

 

Sülysápi Móra Ferenc Általános Iskola Telephelyének tálalókonyhája

2241 Sülysáp, Vörösmarty u. 1.

Sülysápi Szent István Általános Iskola tálalókonyhája

2241 Sülysáp, Dózsa György u. 110.