Gyorssegítség

Orvosi ügyelet: 
+36(29)440-074
(munkanapokon 6:00-8:00, hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon)

Önkéntes tűzoltók:
+36(30)528-5493

Közvilágítás:
Online hibabajelentő
Telefonon: +36(29)635-449 (Hivatali időben, azaz Hétfőn 08:00-18:00, Kedden - Szerdán - Csütörtökön 08:00-16:00, Pénteken 08:00-14:00)

Víz- és csatornaszolgáltatás:
TRV Zrt. hibabejelentő
: +36(80)205-157

Hulladékszállítás: 
2019. évi szállítási és ügyfélszolgálati időpontok


Szelektív hulladékgyűjtés

Házhoz menő csomagolási- és zöldhulladék 2019. évi szállítási rend:


Fenyőfa gyűjtés:

2019. január 12. (szombat) és január 22. (kedd)


Házhoz menő csomagolási (szelektív) hulladékgyűjtési időpontok:

2019. január 8. és január 22. (keddi napokon)

2019. február 5. és február 19. (keddi napokon)

2019. március 5 és március 19. (keddi napokon)

2019. április 2.; április 16. és április 30. (keddi napokon)

2019. május 14. és május 28. (keddi napokon)

2019. június 11. és június 25. (keddi napokon)

2019. július 9. és július 23. (keddi napokon)

2019. augusztus 6. és augusztus 20. (keddi napokon)

2019. szeptember 3. és szeptember 17. (keddi napokon)

2019. október 1.; október 15 és október 29. (keddi napokon)

2019. november 12. és november 26. (keddi napokon)

2019. december 10. és december 24. (keddi napokon)

 

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés:

2019. április 16. (kedd)

2019. május 14. (kedd)

2019. június 11. (kedd) és június 24. (hétfő)

2019. július 9. (kedd)

2019. augusztus 6. (kedd)

2019. szeptember 3. (kedd) és szeptember 16. (hétfő)

2019. október 1. és október 29. (keddi napokon)

2019. november 11. (hétfő) és november 26. (kedd)KeresőKözponti Konyha

székhelye / levelezési címe:

2241 Sülysáp, Malom u. 16-20.

törzskönyvi nyilvántartási száma:

652434

adószáma:

16799709-2-13

statisztikai számjele:

16799709-5629-322-13

telefonszáma:

+36-29/435-377, +36-30/407-3971

elektronikus levélcíme:

kozpontikonyha@sulysap.hu

vezetői:

Kisné Kiss Anna intézményvezető

 

Csalaminé Szvitek Tünde intézményvezető-helyettes

intézmény jellege:

közétkeztetési intézmény

fenntartója:

Sülysáp Város Önkormányzata

közfeladata, nyújtott szolgáltatásai:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és végrehajtási rendeleteik alapján a fenntartó feladatkörébe tartozó óvodai, iskolai és egyéb gyermekétkeztetés, szociális és egyéb felnőttétkeztetés ellátása.

működési engedély száma:

 352-7/1980

engedélyezett adagszám:

 700

működési rend, nyitva tartás:

 

térítési díjak:

 

 

 

 

 

Gyermekétkeztetés díja:

háromszori étkezés 382 Ft+áfa

tízórai+ebéd: 325 Ft+áfa

ebéd+uzsonna: 306 Ft+áfa

Felnőttétkezés, vendégebéd:

A térítési díjakat Sülysáp Város Önkormányzatának Képviselő-testülete állapítja meg rendeletben.

térítésidíj-kedvezmények:

 

1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 21/B. § szerint, illetőleg a vonatkozó önkormányzati rendelet alapján rászorultság esetén.

működésére vonatkozó szabályozási eszközök:

2008. évi XLVI. Törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről

37/2014. (IV. 30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról

62/2011. (VI. 30.) VM rendelet a vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági feltételeiről

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

3/2015. (II. 20.) önkormányzati rendelet a helyi szociális ellátásokról

12/2010. (VIII. 26.) önkormányzati rendelet a gyermekek védelmének helyi rendszeréről

Alapdokumentumok, szabályzatok

vezetett adatbázisok, nyilvántartások:

 

beszámolók:

Megtekintés

gazdálkodási adatok:

Megtekintés

étlapok, tájékoztatók:

Megtekintés

letölthető nyomtatványok:

Megtekintés

TELEPHELYEK

 

Sülysápi Móra Ferenc Általános Iskola Telephelyének tálalókonyhája

2241 Sülysáp, Vörösmarty u. 1.

Sülysápi Szent István Általános Iskola tálalókonyhája

2241 Sülysáp, Dózsa György u. 110.