Gyorssegítség

Orvosi ügyelet: 
+36(29)440-074
(munkanapokon 6:00-8:00, hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon)

Önkéntes tűzoltók:
+36(30)528-5493

Közvilágítás:
Online hibabajelentő
Telefonon: +36(29)635-449 (Hivatali időben, azaz Hétfőn 08:00-18:00, Kedden - Szerdán - Csütörtökön 08:00-16:00, Pénteken 08:00-14:00)

Víz- és csatornaszolgáltatás:
TRV Zrt. hibabejelentő
: +36(80)205-157

Kerti avar égetése

Avart, kerti hulladékot égetni kizárólag a március 15. és május 31., valamint a szeptember 1. és november 15. közötti időszakokban, pénteki napokon 8 órától 19 óráig szabad. Hétvégén és ünnepnapokon, valamint az általános tűzgyújtási tilalom idején az égetés tilos.

FIGYELEM!

2020. március 27-től,
az eddig életben lévő - megengedő - szabályozással szemben,
TILOS A KERTI AVAR ÉGETÉSE SÜLYSÁPON.


Szelektív hulladékgyűjtés

Házhoz menő csomagolási- és zöldhulladék 2020. évi szállítási rend:


Fenyőfa gyűjtés:

2020. január 7. (kedd) és január 25. (szombat)


Házhoz menő csomagolási (szelektív) hulladékgyűjtési időpontok:

2020. január 7. és 21. (keddi napokon)

2020. február 4. és 18. (keddi napokon)

2020. március 3., 17. és 31. (keddi napokon)

2020. április 14. és 28. (keddi napokon)

2020. május 18. (hétfő)

2020. június 15. (hétfő)

2020. július 13. (hétfő)

2020. augusztus 10. (hétfő)

2020. szeptember 7. (hétfő)

2020. október 5. (hétfő)

2020. november 2. és 30. (hétfői napokon)

2020. december 28. (hétfő)

 

Házhoz menő zöldhulladék gyűjtés:

2020. január 7. (kedd)

2020. február 4. (kedd)

2020. március 3. és 31. (keddi napokon)

2020. április 18. (szombat) és 28. (kedd)

2020. május 26. (kedd)

2020. június 23. (kedd)

2020. július 21. (kedd)

2020. augusztus 18. (kedd)

2020. szeptember15. (kedd)

2020. október 13. (kedd)

2020. november 10. (kedd)

2020. december 8. (kedd)KeresőPÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Sülysápon tevékenykedő civilek támogatására

Sülysáp Város Önkor-mányzatának Képviselő-testülete a civilek közösségi célú tevékenységének támogatásáról 3/2016. (II. 19.) önkormányzati rendelet  alapján pályázatot hirdet a településen közhasznú tevékenységet végző civilek 2020. évi támogatására.
Pályázatot nyújthatnak be a tevékenységüket Sülysápon kifejtő bejegyzett civil szervezetek, valamint magánszemélyek (a továbbiakban együttesen: pályázók).

 

Nem részesülhet támogatásban

 1. be nem jegyzett szervezet, politikai párt, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezet, biztosító egyesület, gazdasági társaság,
 2. az a pályázó, amely az előző évben kapott pénzügyi támogatással nem vagy nem megfelelően szá­molt el, illetőleg azt a támogatási szerződésben jóváhagyott céltól eltérően használta fel.

 

Igényelhető támogatások:

 1. vissza nem térítendő támogatás: működéshez, programok megvalósításához, más forrásból elnyert pályázatok önerejének biztosításához,
 2. kamatmentes visszatérítendő támogatás: a más forrásból elnyert utófinanszírozott pályázatok előfinanszírozására.

 

Támogatás személyi jellegű kiadásokra nem, közműdíjak, illetve szolgáltatási díjak fizetésére pedig csak a dokumentáltan a pályázó tulajdonában vagy használatában álló, a pályázati cél megvalósítását szolgáló ingatlanok, eszközök vonatkozásában igényelhető.

 

Ugyanazon pályázó által, illetőleg ugyanarra a pályázati célra egy évben csak egy támogatási igény terjeszthető elő.

 

A pályázatot papír alapon, az Ör. 1. melléklete szerinti adatlapon, a pályázó jogosult képviselőjének aláírásával ellátva kell benyújtani, melyhez csatolni kell a következőket:

 1. más forrásból elnyert pályázat önerejének vagy utófinanszírozott pályázat előfinanszírozásának biztosításához kért támogatás esetén az elnyert pályázati támogatásról szóló döntés vagy aláírt szerződés hitelesített másolata,
 2. közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről, amennyiben az fennáll.

 

A pályázati adatlap a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető vagy letölthető az Önkormányzat honlapjáról (www.sulysap.hu).

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. április 10.

A pályázat benyújtásának helye: Sülysápi Polgármesteri Hivatal (2241 Sülysáp, Szent István tér 1.)

 

A pályázati kérelmekről a Képviselő-testület Humánszolgáltatások Bizottsága dönt soron következő munkaterv szerinti ülésén.

 

A Bizottság a pályázati kérelmek értékelése során különösen azt vizsgálja, hogy

 1. a pályázó tevékenysége mennyiben közérdekű, illetőleg a támogatásban részesítendő célkitűzés mennyiben szolgálja a köz javát és szakmai szempontból mennyiben megvalósítható,
 2. a pályázó az előző évben kapott pénzügyi támogatással megfelelően elszámolt-e,
 3. a pályázati cél megvalósításához – a támogatás esetleges összegét is figyelembe véve – rendelkezik-e a megfelelő pénzügyi és egyéb feltételekkel,
 4. a pályázati cél megvalósítása pénzügyi támogatás helyett támogatható-e más, alkalmasabb módon,
 5. a pályázó tervezett éves vagy egyedi programjának megtervezése során figyelembe vette-e a Képviselő-testület által a tárgyévre jóváhagyott városi rendezvénynaptár programjait.

 

A pályázati támogatás megítélése, folyósítása és elszámoltatása az Ör. rendelkezései szerint történik. Az Ör. az önkormányzati honlapról szintén letölthető.

 

A pályázatról Gáspárné Farkas Mónika pályázati ügyintéző nyújt bővebb támogatást, személyesen ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatalban, e-mailben a farkas.monika@sulysap.hu címen vagy telefonon a 06-29/635-428 számon.


2020-03-30 11:05
Új hozzászólás

Hozzászólások Oldalanként